Studium na vysoké škole a sirotčí důchod

31.01.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak je to s pobíráním sirotčí důchodu na vysoké škole? Jak je to při přerušení či přechodu na jinou školu? A co brigády a sirotčí důchod?

Studenti pobírající sirotčí důchod si musí řádně prostudovat legislativu, aby o něj náhodou nepřišli. Kolem studia na vysoké škole a sirotčího důchodu je stále mnoho otazníků. A na některé z nich se podíváme:

Kdy ztratíte nárok na sirotčí důchod při přechodu z jedné školy na druhou?

Absolvování vysoké školy

Zdroj: Shutterstock

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po jeho zesnulém rodiči (či osvojiteli). A také po zesnulé osobě, jež převzala dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy. Dále se vyplácí i nezaopatřenému dítěti, jehož rodič či osvojitel zemřel následkem pracovního úrazu.

Naopak nárok na sirotčí důchod nemají osiřelé nezaopatřené děti po pěstounských rodičích.

Střední škola a sirotčí důchod

Po celou dobu studia střední školy máte nárok na sirotčí důchod. Nárok máte ještě i v červenci a srpnu po odmaturování, jestliže nevykonáváte výdělečnou činnost, ze které se odvádí důchodové pojištění.

Výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod můžeme rozdělit na dvě části - základní výměru a procentní výměru.

Základní výměru pobírají všichni, kteří mají nárok na sirotčí důchod a pro rok 2019 činí měsíční hodnota 3 270 Kč.

Výše procentní výměry sirotčího důchodu záleží na tom, na co měl nárok zemřelý v době smrti. Výše procentní výměry činí 40 % ze:

  • starobního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti,
  • nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Tip: Kalkulačka sirotčího důchodu

Studium na vysoké škole a sirotčí důchod

Během prezenčního i kombinovaného studia na vysoké škole máte nárok na sirotčí důchod. Rovněž nezáleží na délce ani typu vysokoškolského studia. Omezení jste pouze vaším věkem, protože nejdéle můžete pobírat sirotčí důchod do 26 let.

Tip: Co se mění při studiu na vysoké škole, když je vám 26 let?

Své studium musíte dokázat tím, že po zápisu na vysoké škole zašlete na ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) potvrzení o studiu a vaše oznámení o nástupu na vysokou školu.

Sirotčí důchod je vám vyplácen i po dobu prázdnin vysokoškolského studia.

Studenti pobírající sirotčí důchod, jejichž rodina má měsíční příjem nižší než 1,5násobek životního minima, mají nárok na sociální stipendium.

Tip: Kalkulačka životního minima pro vaši rodinu

Sociální stipendium má hodnotu jedné čtvrtiny základní sazby měsíční minimální mzdy (pro rok 2019 se tedy jedná o 3 338 Kč) a vyplácí se za každý měsíc studia, v němž máte nárok na sociální stipendium.

Přerušení studia a sirotčí důchod

Při přerušení studia ztrácíte nárok na sirotčí důchod po dobu, co nebudete mít status studenta. Jestliže se vrátíte po přerušení na vysokou školu, tak si zajděte pro potvrzení o studiu na studijní oddělení a zašlete jej na ČSSZ společně se sdělením, že jste studium obnovil. ČSSZ vám následně vyplatí sirotčí důchod. Jestliže jste potvrzení o studiu zaslali se zpožděním, tak vám ČSSZ sirotčí důchod vyplatí i zpětně.

Ukončení studia a sirotčí důchod

Po ukončení studia ztrácíte nárok na sirotčí důchod, ten vám ovšem bude vyplácen ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém ukončíte (či vám bude ukončeno) studium. Nicméně nesmíte po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti, ani podporu při rekvalifikaci. Ukončení studia (a zánik vašeho nároku) musí sirotek ohlásit na ČSSZ do 8 dnů ode dne zániku podmínky nezaopatřenosti 

 

Přechod na jinou školu

Jakmile se zapíšete znovu na vysokou školu, tak na ČSSZ pošlete dopis s žádostí o uvolnění výplaty sirotčího důchodu a potvrzení o studiu. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce.

Brigády a sirotčí důchod

U vykonávání výdělečné činnosti záleží na typu vašeho studia. Pokud jste student prezenční (denní) formy studia, tak můžete vykonávat zaměstnávání a další formy výdělečných činností bez jakéhokoliv omezení na váš sirotčí důchod.

Při kombinované formě studia ovšem závisí výplata sirotčího důchodu na tom, jestli váš příjem podléhá odvodům sociálního pojištění. Jestliže tedy vykonáváte práci na základě dohody o provedení práce a váš výdělek je nižší než 10 000 Kč, tak neodvádíte sociální pojištění a nemusíte se bát o svůj sirotčí důchod. Stejný případ je i práce na dohodu o provedení činnosti, kdy do částky 2 999 Kč nemusíte odvádět sociální pojištění a tudíž ani váš sirotčí důchod není ohrožen.

Jestliže se rozhodnete podnikat při studiu, tak u prezenční formy nejste nijak omezení. Naopak u kombinované formy si musíte dávat pozor na to, kolik vyděláte.

U podnikání při kombinovaném studiu záleží na výšce vašich příjmů, pro rok 2018 byla stanovena rozhodná částka 71 950 Kč (pro rok 2019 má tato částka hodnotu 78 476 Kč), takže pokud se dostanete svým čistým příjmem nad tuto hodnotu, tak se z vašeho podnikání stane hlavní výdělečná činnost a váš nárok na sirotčí důchod tudíž zaniká.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY