Co je dobré vědět o sociálním a důchodovém pojištění?

06.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Zajímá vás, kolik se ze sociálního pojištění odvádí na to důchodové? Jak je to s minimálními zálohami a z čeho všeho se sociální pojištění vlastně skládá?

Sociální pojištění je hned po tom zdravotním druhé nejdůležitější. Je tomu tak především proto, že potřebná doba pojištění hraje důležitou roli v nároku na důchod.

Zaměstnanci je strháváno ze mzdy a navíc jej za něj ještě odvádí zaměstnavatel. OSVČ si pak zálohy musí hradit samy. Jak je to ale s odvody na sociální v případě, že pracujete na dohodu provedení pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce?

Kdy je sociální pojištění odváděno z brigády?

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena pouze na 20 hodin týdně. Sociální a zdravotní pojištění začne být z výplaty brigádníka odváděno, pokud vydělá za měsíc více než 3 000 Kč. V roce 2018 to pak bylo ještě méně. Odvody začínaly již od částky 2 500 Kč.

U dohody o provedení práce je situace v rámci výdělku, pojištění a daní o něco benevolentnější. Odvody se vás budou týkat v případě, kdy vaše výplata bude vyšší než 10 000 Kč. Nevýhodou zde pro někoho ale může být bohužel to, že brigádník jejím prostřednictvím může odpracovat pouze 300 hodin ročně.

Sociální pojištění – důchodové pojištění, nemocenské, příspěvek

Zdroj: Shutterstock

Z čeho se skládá sociální pojištění u zaměstnance?

Sociální pojištění se skládá hned ze tří složek. Jsou jimi:

  • Důchodové pojištění, které je důležité pro nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.
  • Nemocenské pojištění, díky kterému může zaměstnanec nastoupit na nemocenskou anebo pobírat peněžitou pomoc v mateřství apod.
  • Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, z něhož stát platí výdaje úřadu práce, sociálce a z něhož se hradí např. náklady na podporu v nezaměstnanosti.

Zaměstnanci je na sociální pojištění strháváno 6,5 % z hrubé mzdy. Celá tato částka je odvedena na důchodové pojištění. Zaměstnavatel pak zaměstnanci ze superhrubé mzdy na sociální pojištění odvádí 25 %, z čehož 21,5 % tvoří odvody na důchodové pojištění a 2,3 % na nemocenské pojištění. Příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti činí 1,2 %.

Případně lze zvolit ještě variantu, kdy bude zaměstnavatel odvádět na nemocenském pojištění až 3,3 %. To však jedině tehdy, pokud jeho personál tvoří maximálně 25 zaměstnanců.

Jak je to se sociálním pojištěním u OSVČ?

Výše minimální zálohy u hlavní výdělečné činnosti pro rok 2019 činí 2 388 Kč, což je o necelých 200 Kč více, než tomu bylo loni. Pro vedlejší výdělečnou činnost žádné minimální zálohy na sociální pojištění neplatí. Odvody budou vysoké na základě skutečně dosaženého zisku, díky čemuž mohou být i nulové.

Sociální pojištění pro osobu samostatně výdělečně činnou se navíc skládá pouze z důchodového pojištění, které tvoří většinu, a následně z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění součástí není. Lze si jej ale samozřejmě platit z vlastní vůle. Minimální měsíční záloha je v roce 2019 stanovena na 138 Kč.

 

Co se stane, když nebudeme platit sociální pojištění?

Pokud poplatník zapomene uhradit anebo záměrně neuhradí měsíční zálohu, popř. dojde-li k úhradě nižší částky, na dluhu začnou naskakovat penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den, dokud dlužná částka nebude zcela doplacena. Sazba 0,025 % funguje pro ty poplatníky, kteří svůj dluh okresní správě sociálního zabezpečení hradí v rámci splátkového kalendáře.

Pokud jste pak účastníkem na dobrovolném důchodovém pojištění, týká se vás pouze splacení dluhu, žádné penále se vám načítat nebudou.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ