Trest pro dodavatele energií: Milionové pokuty za podomní prodej

12.04.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Za nekalé obchodní praktiky rozdal v poslední době Energetický regulační úřad milionové pokuty. Dodavatelé se provinili při telefonickém i podomním prodeji, když používali nátlak nebo zamlčovali skutečnosti. Nesprávné, zavádějící nebo nepřesné informace přitom podle odborníků vedou spotřebitele k chybným rozhodnutím.

Rekordní pokutu ve výši čtyři miliony korun udělil koncem února Energetický regulační úřad společnosti Stabil Energy. Pravomocné sankci firma čelí za nekalé obchodní praktiky a další stovku přestupků proti zákonu o ochraně spotřebitele a energetickému zákonu. Podle regulátora se přestupky opakovaly.

Nátlak na zákazníky a další pochybení

Podle úřadu společnost používala agresivní obchodní praktiky, když například požadovala platbu za služby, aniž by se zákazníkem měla podepsanou smlouvu. V desítkách dalších případů dodavatel nepravdivě informoval operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele. Tvrdil také, že k uzavření smluv docházelo v prostorách obvyklých k podnikání, ačkoli to nebyla pravda. Místo, kde jsou smlouvy uzavřené, přitom rozhoduje o tom, zda od nich spotřebitel může odstoupit.

Nejčastěji, ve více než 1 100 případech, společnost pochybila při zrychleném převodu odběratelů poté, co konkurenční dodavatel pozbyl možnosti dodávat energii. Firma v té chvíli neměla fyzicky k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdila. Spotřebitele navíc vůbec neinformovala o tom, že žádost o převod podala. Zrychlený převod mezi dodavateli energie nastává v případě, kdy jejich původní dodavatel pozbyde možnosti dodávat energii.

V jediném správním řízení úřad společnosti prokázal 1 179 přestupků, buď proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo vůči energetickému zákonu. „Pochybení se dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti těchto pochybení odpovídá i výše pokuty čtyři miliony korun,“ uvádí Jan Pokorný z Energetického regulačního úřadu.

Pokuty dodavatelů energie od ERU

(foto: Shutterstock)

 

Účelové prodejní telefonáty

Postup regulátora přivítaly spotřebitelské organizace. „Dozorový orgán tímto rozhodnutím jasně ukazuje, že určitá forma jednání se spotřebiteli je nepřípustná a je ochotný za ni uložit citelnou sankci. Pokuta ve výši čtyř milionů korun má určitě potenciál zapůsobit na další společnosti na energetickém trhu,“ konstatuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Překročení nepřípustné hranice dokazují mimo jiné přepisy částí telefonátů, jež dokreslují, za jakých okolností probíhal telefonický prodej. Podle úřadu zákazníky nezachránila ani opatrnost, když se vyptávali na veškeré souvislosti prodeje, včetně toho, zda je souhlas se zasláním písemných podkladů k něčemu nezavazuje.

Jednoznačné odpovědi se podle regulátora nedočkali, zato následoval účelově položený dotaz telefonisty: „Souhlasíte takhle s tou distančně uzavřenou smlouvou za těchto podmínek?“ Stačilo, když spotřebitel odvětil: „Já myslím, že jo.“ V kontrastu s tím působí fakt, že Stabil energy později některým zákazníkům neuznal odstoupení od smlouvy, které mu bylo zasláno písemně a včas.

Obrana? Nic nepodepsat

Podomní nebo telefonický prodej je podle odborníků stále hojně využívanou praktikou. S tím souvisí i uvádění nesprávných, neúplných či nepřesných informací, na základě kterých se spotřebitel rozoduje. „Dále to jsou agresivní praktiky při podomním nebo telefonickém nabízení změny dodavatele energií, ale také při fakturaci. Setkali jsme se i s tím, že se zástupci dodavatele vydávali za někoho jiného – například za zaměstnance Energetického regulačního úřadu či spotřebitelova stávajícího dodavatele,“ dodává Lukáš Zelený.

Nejúčinnější obranou je podle právníka vyhnout se jakémukoli odsouhlasení smlouvy po telefonu nebo při návštěvě podomního prodejce. „Spotřebitelům stále opakujeme, že za nimi žádná výhodná nabídka nepřijde sama, proto je nutná obezřetnost. Pokud už k nějaké komunikaci s prodejci dojde, je lepší nic neodsouhlasit ani nepodepsat, pokud si spotřebitel není stoprocentně jistý, s čím souhlasí nebo co podepisuje,“ nabádá Lukáš Zelený.

Až 5 milionů korun

Ze strany Energetického regulačního úřadu nejde o první pokuty za nekalé praktiky.  Už dříve uložil sankce například společnostem Centropol Energy, One Energy Česká republika nebo Bohemia Energy. Pokud dodavateli prokáže porušení o zákona o ochraně spotřebitele, může uložit až pětimilionovou sankci.


Také si přečtěte:

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ