FLEXI nabízí dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně

10.04.2019 | , Kooperativa
POJIŠTĚNÍ


Klientům, kteří si od 1. dubna do 30. června 2019 sjednají pojištění invalidity v rámci FLEXI nebo FLEXI JUNIOR a v budoucnu se stanou invalidními 3. stupně, vyplatí Kooperativa dvojnásobek sjednané pojistné částky. Akce platí i pro stávající pojištěné, kteří si riziko invalidity do smlouvy poprvé přidají.

Klienti si často neuvědomují, že vážné onemocnění jim může život zkomplikovat podstatně častěji, než úraz. Přesto v životním pojištění stále převládá právě pojištění úrazu. Na riziko vážných onemocnění a invalidity klienti často zapomínají. „Když se podíváme na rok 2017, tak z celkově vyplácených 424 tisíc invalidních důchodů byl jen v 19 tisících případů příčinou invalidity úraz. Drtivá většina invalidit tedy vzniká následkem nemoci“, představuje varovnou statistiku Filip Král, člen představenstva, zodpovědný v Kooperativě za produktovou nabídku.

Invalidita přitom výrazně zasáhne nejen do života jednotlivce, ale většinou i do finanční situace celé rodiny. Jen počáteční náklady například na úpravu bydlení nebo automobilu, případně na nákup invalidního vozíku lehce přesáhnou částku 800 tisíc Kč. Přiznáním invalidního důchodu dojde zároveň k výraznému snížení příjmu a růstu životních nákladů. U zaměstnance s průměrným příjmem 20 tisíc Kč čistého se příjmy v případě invalidity sníží asi o 6500 Kč měsíčně. Oproti tomu vzrostou pravidelné platby za léky, asistenty nebo lázně a další léčebné procedury.

„Systematicky doporučujeme našim poradcům, aby klientům vysvětlovali a nabízeli zejména pojištění pro vážné situace, tedy závažná onemocnění, invaliditu, úmrtí živitele rodiny, případně dlouhodobou pracovní neschopnost. Zároveň se snažíme klienty na tato rizika upozornit zvýhodněnými nabídkami“, doplňuje Filip Král.

Dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně získají jak ti, kteří si od 1.4. do 30.6. 2019 nově sjednají smlouvy nebo dodatky k FLEXI životní pojištění nebo FLEXI JUNIOR, tak i ti s novou smlouvu FLEXI rizikové životní pojištění. Nabídka platí pro dospělé osoby i děti, pro invaliditu způsobenou úrazem i vážným onemocněním, a to až do výše 1 milionu Kč navíc po celou dobu trvání sjednaného pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče. Minimální pojistná částka je 100 000 Kč.


Milan Káňa

tiskový mluvčí

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

mkana@koop.cz, 605 203 282

Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ