Vienna Insurance Group ve třetím čtvrtletí 2018 dále stoupala

28.11.2018 | , VIG
POJIŠTĚNÍ


Za prvních devět měsíců zlepšení všech ukazatelů, cíle na rok 2018 potvrzeny. Nárůst pojistného ve výši +2,9 procenta na zhruba 7,4 mld. EUR. Výsledek (před zdaněním) se zvýšil o +6,4 procenta na 352,3 mil. EUR. Combined ratio výrazně kleslo na 96,3 procenta (1.-3. kvartál 2017: 97,3 procenta).

Koncern Vienna Insurance Group (VIG) za první tři čtvrtletí 2018 dále stabilně stoupal a znovu představil zlepšené ukazatele. „Pozitivní vývoj naší obchodní činnosti nás naplňuje důvěrou, že splníme cíle na rok 2018. V tomto roce nadále směřujeme k dosažení objemu pojistného ve výši 9,5 mld. EUR a výsledku před zdaněním v rozpětí 450 až 470 mil. EUR. Náš setrvalý vzestupný vývoj a široká diverzifikace rizik nad rámec jednotlivých zemí nám poskytují potřebný finanční základ na to, abychom byli fit pro budoucnost. Dokazuje to i opětovně potvrzený rating „A+“ se stabilním výhledem od agentury Standard & Poor’s, získaný díky naší solidní finanční pozici a vysoké kapitálové síle“, oznámila Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

Objem pojistného v plusu

Za první tři čtvrtletí 2018 stouplo předepsané koncernové pojistné o +2,9 procenta na zhruba 7,4 mld. EUR. Bez zohlednění jednorázově placeného pojištění to představuje růst pojistného o +5,4 procenta. Vyjma jednorázově placeného životního pojištění všechna odvětví opět výrazně rostla. K tomuto nárůstu přispěly zejména Česká republika, Pobaltí a Maďarsko. V Pobaltí dosáhl koncern VIG ve všech pojistných segmentech dvojciferný kladný vývoj, pojistné stouplo o celkově +16,5 procenta. Dvojciferné tempo růstu zaznamenalo i Maďarsko (+11,2 procenta).

Nárůst výsledku (před zdaněním)

Koncernový výsledek (před zdaněním) stoupl za období prvního až třetího čtvrtletí 2018 o +6,4 procenta na 352,3 mil. EUR. Výrazného růstu zisku oproti stejnému období předchozího roku bylo dosaženo v Rakousku, České republice a v segmentu Ostatní trhy CEE, mezi které patří i Chorvatsko, Srbsko, Makedonie a Ukrajina. Silným růstem ve výši +34,9 procenta přispělo ke koncernovému výsledku (před zdaněním) Maďarsko, což je z velké části dáno tím, že odpadly odpisy na pojistné kmeny pojišťovny Vienna Life z předchozího roku. Bulharské dceřiné společnosti VIG růstem o +21,7 procenta taktéž významně přispěly k pozitivnímu vývoji koncernového výsledku. Potěšující růst zaznamenal výsledek i v České republice a v Pobaltí. Jedině v Rumunsku se pojištění motorových vozidel vyvíjí málo potěšitelným směrem, proto je situace na tamním trhu nadále pod bedlivým dohledem. Za první tři čtvrtletí 2018 došlo ke ztrátě ve výši 72,2 mil. EUR, která vyplynula zejména z odpisu hodnoty firem ve výši 50,1 mil. EUR v 2. čtvrtletí 2018 a z vytvoření rezervy, určené na probíhající řízení ve věci hospodářské soutěže, postihující celý trh, a na posílení rezerv v oblasti pojištění motorových vozidel ve třetím čtvrtletí 2018.

Výrazné zlepšení combined ratio a dalších ukazatelů

Ukazatel combined ratio koncernu VIG dosáhl za první až třetí čtvrtletí 2018 vynikající hodnotu 96,3 procenta, je tedy o jeden procentní bod nižší než v předchozím roce (1.-3. kvartál 2017: 97,3 procenta). Souvisí to s nízkým výskytem škod způsobených živelnými pohromami a tedy s lepším škodním průběhem oproti loňskému srovnávacímu období. K výraznému snížení ukazatele combined ratio přispěly zejména Rakousko, Česká republika, Pobaltí, Ostatní země CEE a Polsko.

Finanční investice koncernu včetně hotovostních prostředků představovaly k 30. září 2018 37,5 mld. EUR, čímž mírně překročily úroveň z předešlého roku (k 31. prosinci 2017: 37,4 mld. EUR).

Finanční výsledek dosáhl za první tři čtvrtletí 2018 795,9 mil. EUR. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to odpovídá nárůstu o +8,7 procenta, souvisejícímu zejména s výnosy z prodeje podílů ve společnosti S IMMO AG a s výnosy z nemovitostí.

Další rozšiřování Global Assistance VIG

V rámci strategického programu „Agenda 2020“ pokračuje VIG v rozšiřování asistenčních služeb prostřednictvím vlastních servisních společností. V srpnu 2018 byla po úspěšném nasazení nejmodernější asistenční služby pro motorová vozidla na polském trhu založena vlastní společnost Global Assistance pro Polsko. Od 1. října 2018 zahájila v Rumunsku provoz v oblasti motorových vozidel společnost „Global Assistance Romania“, založená už v roce 2017. Do budoucna převezme „Global Assistance“ v jednotlivých zemích podporu veškerých asistenčních výkonů v oblasti pojištění motorových vozidel, cestovního pojištění i pojištění domácnosti a zdraví. VIG provozuje vlastní asistenční společnosti celkem v pěti zemích. Po úspěchu konceptu „Vše z jedné ruky“ v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Polsku, plánuje VIG vybudovat asistenční služby v dalších zemích střední a východní Evropy.

Posílení pozice na trhu

Vienna Insurance Group ve třetím čtvrtletí 2018 dále posílila své postavení na trhu. Začátkem září 2018 byla dokončena koupě pojišťovny Seesam se sídlem v Estonsku a působností v celém Pobaltí, která od konce října 2018 provozuje své aktivity v tomto regionu s novým designem. VIG je v baltských zemích jedničkou s tržním podílem 20,4 procenta. Rovněž od konce října 2018 působí v Bosně a Hercegovině společnost Merkur Osiguranje, kterou získala VIG v této zemi začátkem roku 2018, nyní pod novou značkou Vienna Osiguranje. VIG koupí této společnosti téměř zdvojnásobila svůj tržní podíl v Bosně a Hercegovině na 8,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí proběhla i v Rakousku úspěšná fúze bankopojišťovny s Versicherung s pojišťovnou Wiener Städtische, čímž vznikla největší životní pojišťovna Rakouska s tržním podílem ve výši 24 procent. Zůstává už jen sloučení české bankopojišťovny PČS s Kooperativou, plánované na konec letošního roku.

Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ