Důchody v ČR: Kdo dostane průměrný důchod?

15.04.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ke konci roku 2018 činil průměrný starobní důchod 12 418 Kč. Od lednové splátky důchodu se však všechny důchody valorizovaly a průměrný důchod tak aktuálně dosahuje přibližně 13 300 Kč. Kdo dosáhne na průměrný důchod? Proč může být starobní důchod i jenom 5 000 Kč?

Výpočet starobního důchodu je individuální záležitostí, kterou ovlivňuje konkrétní průběh pojištění. Vypočtený starobní důchod se následně pravidelně valorizuje. Průměrná částka starobního důchodu tedy stoupá. V níže přiložené tabulce máme uveden průměrný sólo vyplácený starobní důchod vždy ke konci roku v letech 2013 až 2018.

Období

Průměrný důchod

12-2018

12 418 Kč

12-2017

11 850 Kč

12-2016

11 460 Kč

12-2015

11 348 Kč

12-2014

11 075 Kč

12-2013

10 970 Kč

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení – statistické údaje – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Valorizace důchodu pro rok 2019

Penzista, který koncem roku 2018 pobíral průměrný starobní důchod v částce 12 418 Kč, dostává v roce 2019 na účet starobní důchod ve výši 13 319 Kč. Základní výměra důchodu se totiž zvýšila o 570 Kč (na 3 270 Kč) a procentní výměra o 3,4 %.

Lze mít důchod nižší než 5 tisíc?

Legislativou je nepřímo stanovena i minimální částka starobního důchodu, která činí 4 040 Kč, neboť základní výměra důchodu činí 3 270 Kč a procentní výměra důchodu nemůže být nižší než 770 Kč. Měsíční částka starobního důchodu totiž závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Osobní vyměřovací základ lze zjednodušeně nazvat průměrnou hrubou měsíční mzdou v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 může mít žadatel o starobní důchod osobní vyměřovací základ ve výši 10 000 Kč, což není ani na úrovni aktuální minimální mzdy v částce 13 350 Kč.

Jak se zvyšuje průměrný důchod

(foto: Shutterstock)

 

Důvody nízkého důchodu

Osobní vyměřovací základ může být o desítky procent nižší než minimální mzda z těchto důvodů: dlouhodobá práce na zkrácený úvazek, mezery v pojištění a rozmělnění příjmů, dlouhodobá práce v minulosti za značně nižší minimální mzdu než je nyní, dlouhodobý výkon samostatné výdělečné činnosti a placení sociálního pojištění z minimálního vyměřovacího základu… Negativně ovlivňuje částku starobního důchodu i nízká získaná doba pojištění. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu velkou roli. Minimálně je nutné v roce 2019 získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Paní Zuzana odejde v květnu 2019 do starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ bude mít 10 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 35 let. Dle výpočtové formule roku 2019 bude mít paní Zuzana měsíční starobní důchod v částce 8 520 Kč. Odchodem do penze si tedy paní Zuzana finančně příliš nepohorší. Měsíční důchod pod 8 500 Kč v praxi pobírá velmi málo penzistů.

Kdo bude mít průměrný důchod

V přiložené tabulce máme vypočteno, jak vysokou je nutné mít průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky v závislosti na získané době pojištění, aby měsíční starobní důchod činil průměrnou částku 13 300 Kč. Při výpočtu v roce 2019 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2018. Z tabulky je vidět, že na průměrný důchod dosáhnou i občané s nižšími příjmy, pokud získají vysokou dobu pojištění.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční starobní důchod

32 520 Kč

35 let

13 300 Kč

28 550 Kč

37 let

13 300 Kč

24 990 Kč

39 let

13 300 Kč

21 770 Kč

41 let

13 300 Kč

18 850 Kč

43 let

13 300 Kč

16 195 Kč

45 let

13 300 Kč

14 226 Kč

47 let

13 300 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY