Na dodavatele si stěžovalo nejvíce lidí v historii. Problémem jsou smlouvy i podomní prodej

10.05.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Někteří dodavatelé se loni činili, a tak na ně lidé poslali nejvíce stížností v historii. Potíže měli například s fakturami, při změně obchodníka nebo při zprostředkování aukcí. Podle spotřebitelských poraden by si lidé měli dávat pozor na to, co podepisují. Nejvíce rizik totiž přináší podomní prodej.

Na energetický trh v České republice dohlíží Energetický regulační úřad (ERÚ). Loni se na regulátora obrátilo 13 489 spotřebitelů, kteří si stěžovali na dodavatele i zprostředkovatelské firmy. Meziročně počet stížností narostl o 14,4 % a podle úřadu rok od roku roste i složitost řešení. Každá osmá stížnost nebo dotaz pak mířily na zprostředkovatele – aukční společnosti, poradce nebo podomní prodejce. Dokud se nezpřísní legislativa budou podle ERÚ některé problémy jen těžko řešitelné.

Tisícové pokuty a chyby na fakturách

Ačkoli jde o varovná čísla, do statistik mohla promluvit i skutečnost, že spotřebitelé jsou informovanější a své problémy řeší. „Téměř dvoutisícový roční přírůstek podání vypovídá o podmínkách na trhu. Musíme si ale uvědomit, že řada stížností je navázána na přechod mezi dodavateli, a právě loni byl počet těchto změn rekordní. Navíc věřím, že se do statistik promítá i snaha lidí problémům čelit,“ uvedl Jan Pokorný, předseda Rady ERÚ.

Žebříčku nejčastějších potíží s dodavateli kralují fakturace a platební podmínky. Nejde přitom jen o chyby ve vyúčtování nebo nevyřízené reklamace. Do této kategorie spadá i nastavení záloh. Už loni v říjnu úřad varoval před účelovými změna záloh za energie. Dodavatelé musí mít k navýšení nebo snížení plateb důvod, například narůstající či naopak klesající spotřebu v domácnosti.

K častým potížím dochází i při změně dodavatele. Třetí místo co do počtu stížností drží smluvní sankce. Jde o pokuty zakotvené ve smlouvách nebo obchodních podmínkách, kterými si dodavatelé chtějí spotřebitele pojistit a účtují tisíce korun, pokud od nich chtějí odejít dřív, než umožňuje smlouva. „Nejvyšší sankce, kterým spotřebitelé v energetice čelí bývají spojené s nedodržením úvazku u smluv na dobu určitou,“ dodal Jan Pokorný.

 

Problematické aukce energií

Ne vždy jde přitom o pokuty, jež jsou vepsané přímo ve smlouvě na dodávky energií. Několikatisícové sankce se mohou ukrývat i v návazných smlouvách, jako je například zpoplatnění závazné přihlášky do aukce nebo úhrada služeb zprostředkovateli, pokud domácnost neuzavře smlouvu s jimi vybraným dodavatelem.

Na fenomén energetických aukcí poukazují i spotřebitelské poradny. „Opakovaně se setkáváme se stížnostmi spotřebitelů na dodavatele energií. Většina z nich směřuje na aukce, kdy zprostředkovatel navštíví domácnost a slíbí, že pro ni vysoutěží nejlevnějšího dodavatele. Ačkoliv zprostředkovatelé lákají na to, že jsou jejich služby zdarma, má to háček. Když se spotřebitel rozhodne smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji ukončit, naúčtuje mu zprostředkovatel smluvní pokutu,“ vysvětlil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Někdy navštíví podomní prodejci domácnost bez předchozího pozvání, jindy se předem objednají po telefonu a dohodnou si schůzku – tak se vyhýbají zákazu podomního prodeje, jenž platí ve většině českých měst a obcí. „Podle našeho názoru volí telefonickou komunikaci z toho důvodu, že je ve spoustě obcí podomní prodej zakázán. Pokud však spotřebitel sám vyzve podnikatele, aby ho navštívil u něj doma, zákaz se na to nevztahuje,“ doplnil Lukáš Zelený.Chystají se nové zákony

Legislativa je sice nakloněná ve prospěch spotřebitelů, ale na nové triky podomních prodejců, zprostředkovatelů a pochybných společností nestačí. „Proto je stěžejní, jak dopadne připravovaná novela legislativy, která by naše kompetence měla rozšířit na zprostředkovatele. Záležet bude i na tom, jaké k jejich dozorování a postihu dostaneme praktické nástroje,“ sdělil Jan Pokorný.

Podle ERÚ i spotřebitelských poraden je důležité, aby lidé včas potíže s dodavateli řešili. Obrátit se mohou na řadu bezplatných poraden, pomáhá také ERÚ nebo Česká obchodní inspekce.

 „Pokud spotřebitel smlouvu uzavře, ať už přímo po telefonu, nebo u sebe doma, vždy má právo na odstoupení. To je nutné podnikateli zaslat do 14 dnů od uzavření smlouvy. Doporučujeme odstoupení zasílat písemně, doporučeně s dodejkou. Postačí ale i telefonický hovor. V takovém případě doporučujeme, aby si lidé telefonát nahráli kvůli lepší průkaznosti. A co je důležité, podnikatel spotřebitele nesmí za odstoupení od smlouvy nijak sankcionovat,“ uzavřel Lukáš Zelený.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ