Kolik cizinců studuje v ČR vysokou školu zdarma?

13.05.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Studium na české vysoké škole je pro studenty z ciziny lákavé. Odkud přichází? Jaké platí poplatky? Jaké mají problémy? A kam chodí naopak studovat Češi?

Česká republika se může chlubit poměrně rozvinutým a kvalitním vysokoškolským systémem vzdělání, který rádi využívají studenti ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska i arabských zemí.

Je pro zahraniční studenty ČR rájem?

Zahraniční studenti v České republice

Zdroj: Shutterstock

Kdy studenti ze zahraničí neplatí školné?

Zahraniční studenti studující v angličtině platí školné, jehož výši má každá univerzita (i jednotlivé fakulty) nastaveno jinak. Ale pokud studují v češtině, tak je na zahraniční studenty pohlíženo jako na české občany, tedy školné nemusí platit.

Při studiu v češtině nemusí zahraniční studenti brát v úvahu neúspěšné studium v domovské zemi, což komentuje vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání Jakub Tesař z Domu zahraniční spolupráce takto:

„Předchozí neúspěšné studium v jejich rodné zemi či jinde v Evropě se nezapočítává, tedy alespoň nemáme informace, že by tomu bylo jinak."

Stejně jako v České republice, tak i v řadě dalších evropských zemích je bezplatné vysokoškolské vzdělání pro občany dané země a dalších členských zemí EU, například v Dánsku, Německu, Rakousku, Finsku, Švédsku, Slovensku, Řecku či Polsku.

Po zavedení školného volala řada českých politiků, kteří tím chtěli oddělit zrno od plev, protože většina politiků chtělo zavést školné za každý semestr, ve kterém student své studium prodlužuje. Nyní se platí poplatky za delší studium, jestliže vaše studium překročí standardní dobu studia.

Uznávání předmětů ze zahraničních univerzit

Uznávání předmětů je i v rámci českých univerzit celkem složitý proces a můžete narazit na odpor a byrokracii (většinou ne ze strany garantů předmětů). Ale časy se mění a uznávání předmětů je jednodušší.  Uznávání předmětů ze zahraničních univerzit je velmi podobné, což Jakub Tesař komentuje takto: „Mezi předměty musí být značný obsahový soulad, což je většinou velmi nepravděpodobné. V každém případě se ale jedná o velmi výjimečnou a v podstatě nestandardní situaci. Drtivá většina zahraničních studentů ovšem nastupuje ke studiu od začátku, tak ani takové problémy neřeší."


Čtěte také:

Od kdy musí studenti po státnicích a maturitě platit zdravotní pojištění?

Poplatky za delší studium mohou být až 56 tisíc za semestr

Podnikat chtějí dvě pětiny studentů


Kolik zahraničních studentů studuje VŠ v češtině?

V Česku není žádný registr zahraničních studentů a jejich počty se odhadují kolem 25 tisíc (z čehož je přibližně 21 tisíc Slováků). Zahraniční studenti tedy tvoří přibližně 10 % všech studentů studujících v češtině na veřejných vysokých školách.

Jakub Tesař počty zahraničních studentů komentuje následovně:

„Existuje zatím pouze statistika rozdělení studentů podle občanství, a to v rámci Sdružených informací z matrik studentů (SIMS). Zde se rozlišují samoplátci (tedy ti, kteří na veřejných VŠ platí školné a studují v angličtině či jiném cizím jazyce), ovšem v celkovém počtu zahraničních studentů jsou zahrnuti i studenti, kteří nestudují celé programy, ale jsou zde „jen“ na výměnném pobytu, ať už v rámci Erasmus nebo meziuniverzitních či fakultních dohod."

Dále dodává: „Můžeme předpokládat, že většina studentů ze zemí, kde se hovoří některým ze slovanských jazyků, absolvuje v ČR studijní programy v češtině."

Dle SIMS byl na českých vysokých školách v roce 2018 počet:

  • slovenských studentů 21 292, z toho jen 110 samoplátců a 1 709 na soukromých školách,
  • ruských studentů 5 872, z toho 356 samoplátců a 1 371 na soukromých školách,
  • ukrajinských studentů 3 347, z toho 151 samoplátců a 723 na soukromých školách,
  • kazašských studentů 1 677, z toho pouze 162 jako samoplátci a 517 na soukromých školách,
  • běloruských studentů 759 studentů, z toho 25 samoplátců a 124 na soukromých školách.

Nejčastější problémy zahraničních studentů

České vysoké školy uvádí to, že mezi největší problémy zahraničních studentů patří vízový proces, hlavně jeho časová náročnost, ale také procedura nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání.

Většina zahraničních studentů uvádí, že přijetí od pedagogů i spolužáků je přívětivé a atmosféra na českých vysokých školách je k cizincům přátelská.

 

Kam chodí studovat Češi

Čechů v zahraničí studuje přibližně 12 tisíc, což je oproti minulému desetiletí dvojnásobné množství, ale stále se jedná o pouhý zlomek vysokoškolských studentů (3,5 až 5 %). Na Slovensku je situace jiná, zde plných 15 % studentů odchází studovat do zahraničí a to hlavně do Česka.

Češi chodí nejčastěji studovat do Německa, Rakouska či dalších evropských států.

Vyplatí se Česku zahraniční studenti?

Masarykova univerzita vypočítala, že z celkového počtu slovenských studentů (5500) přichází výtěžek okolo 118 milionů korun. 

Navíc v České republice velká část zahraničních studentů zůstává, zakládá rodiny, pracuje a stává se ekonomických přínosem pro Českou republiku.

A když se vrací do své rodné země, tak rovněž představují pro Českou republiku přínos, protože drtivá většina zahraničních studentů si z České republiky vedle vzdělání odváží také příjemné vzpomínky.


Článek vznikl ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která provozuje rovněž národní stránku Studyin.cz určenou pro zahraniční zájemce o studium na vysokých školách v České republice a nabízí jim komplexní přehled o nabídce škol a podmínkách studia a života

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU