Evropský parlament odhlasoval 10 dní otcovské

21.05.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Skloubit pracovní a rodinný život není vždy jednoduché, hlavně pokud máte děti ještě malé, nebo se staráte o nemocnou blízkou osobu. Aby nám to usnadnil, tak Evropský parlament schválil směrnici, která řeší právě skloubení rodinného života s prací.

Během posledních měsíců svého funkčního období Evropský parlament projednal směrnici na téma lepšího pracovního a soukromého života, především s přihlédnutím na postavení rodin s dětmi. Díky tomuto opatření, které musí být ještě transponováno do české legislativy, se tak můžeme výhledově těšit na prodloužení otcovské dovolené a na novou tzv. pečovatelskou dovolenou.

Směrnice o delší otcovské

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 Parlament schválil v prvním čtení legislativní návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, který zahrnuje následující změny pro všechny členské země EU:

  • 10 dní placené dovolené pro otce, ve výšce minimálně na úrovni nemocenské, těchto deset dní může rodič čerpat v souvislosti s narozením potomka. Zaměstnanec by měl mít možnost čerpat otcovskou dovolenou bez ohledu na délku pracovního poměru a bez splnění dalších podmínek. Otcovskou dovolenou by mělo být možné čerpat ve výši 10 dní po narození dítěte, přičemž národní úprava může povolit i částečné čerpání této dovolené ještě před narozením potomka. Flexibilita čerpání bude upravena na národní úrovni.
  • 4 měsíce placené dovolené pro rodiče. Tzv. rodičovská dovolená by měla trvat minimálně 4 měsíce, přičemž 2 měsíce jsou nepřenositelné. Což znamená, že v praxi může dva měsíce čerpat jeden a dva měsíce druhý z rodičů. Přičemž rodičovská dovolená by měla být umožněna čerpat pružně a v závislosti na momentální situaci pracovníka. Takto je stanovena minimální délka rodičovské, během které by měl pracovník mít možnost dostávat 85 % svých čistých příjmů. Maximální délku čerpání a další si budou moci členské státy upravit na národní úrovni.
  • 5 dní pečovatelské dovolené by mělo být umožněno čerpat těm, kteří pečují o osobu blízkou, ať už z důvodu nemoci nebo z důvodu nízkého věku této osoby. Krom toho by mělo být pracovníku umožněno čerpat pracovní volno v případech spojených s rodinnými důvody.
  • Členské státy by měly umožnit na svém pracovním trhu flexibilní organizaci práce pro rodiče s malými dětmi, včetně práce na dálku. Rodičům, které mají malé děti, minimálně do osmi let věku, by mělo být umožněno vykonávat práci v souladu s rodinným životem. Směrnice také řeší případy, kdy kvůli těmto rodinným důvodům jsou pracovníci v zaměstnání nějak záměrně znevýhodněni.
  • Plné znění navrhované směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob najdete na stránce EUR-LEX.
  • Ke změnám na úrovni českého státu musí dojít do 3 let od platnosti směrnice. Směrnice už byla schválena Radou i Parlamentem, platit bude 20 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

„Tato směrnice investuje do větší rovnosti žen a mužů a lepšího rozdělení odpovědnosti. Ženy trpí nedostatkem rovnosti, která vede k rozdílům v platech a důchodech. Nyní budou mít podporu pro vstup na trh práce a dosažení svého plného potenciálu a otcové budou hrát větší roli při výchově svých dětí. Tato směrnice přináší výhody i členům rodiny, kteří se starají o starší generaci. Je dobrá pro muže, ženy, rodiny a ekonomiku,‟ uvedl zpravodaj David Casa (EPP, MT).

10 dní otcovské - směrnice, Evropský parlament

(foto: Shutterstock)

 

Co to znamená pro českou otcovskou a rodičovskou

Jaké jsou konkrétní dopady této směrnice na čerpání sociálních dávek spojených s rodičovstvím? Tedy na mateřskou, rodičovskou a otcovskou?

Pokud jde o mateřskou dovolenou, tak tou se směrnice přímo nezabývá. Zabývá se ale rodičovskou dovolenou. Ta by měla být dle ideálních představ čerpána oběma rodiči, přičem minimálně dvě měsíce by si měl vybrat každý z rodičů. Od toho si EU slibuje především napravení znevýhodnění žen, které zůstávají dlouho doma s dítětem, což má dopady na sociální postavení rodin a také na postavení samotné ženy v sociálním systému státu.

Na rodičovskou by tak měli odcházet i muži a minimálně nějaký čas trávit doma s dítětem, dolní hranice pro tento minimální čas je na evropské úrovni stanovena na 2 měsíce

Pokud jde o výši rodičovské, tak směrnice řeší akorát to, že během 4 měsíců musí rodičovská dovolená zajistit minimálně 85 % čistých příjmů. Což česká rodičovská v podstatě splňuje, vzhledem k tomu, že je možné vyčerpat 220 000 během až čtyř let. Zvýšení této částky je tak otázka pouze české vlády a jejích slibů.

Výrazný dopad ale bude mít směrnice na délku otcovské dovolené, která bude nově činit 10 dnů. Současná česká otcovská dovolená je nastavena na 7 dní, směrnice počítá s 10 dny. Otcovská tak bude delší. A nejen to, dle směrnice může být umožněno čerpat tuto dávku už před porodem.

Pro rodiče malých dětí a také pro ty, co pečují o osobu blízkou, vznikne nárok na 5 dodatečných dní dovolené, tzv. pečovatelské dovolené. A také možnost vzít si pracovní volno v důsledku naléhavých rodinných důvodů nebo vyšší moci. Toto pracovní volno v určité podobě můžete v ČR čerpat i dnes, kdy je například nárok na volno v případě návštěvy lékaře, při úmrtí v rodině, nebo při svatbě a narození dítěte. Přečtěte si více: Kdy máte nárok na volno v práci? 

Pokud jde o pečovatelskou dovolenou tak dle českého sociálního systému máte v současné době nárok na tzv. ošetřovné, což je sociální dávka z nemocenského pojištění. Dle návrhu směrnice by ale mělo být rodiči umožněno čerpat i 5denní dovolenou, což by znamenalo více pěnez při péči o nemocné dítě.

Směrnice má také snahu systematicky řešit flexibilní pracovní úvazky a lepší skloubení rodinného a pracovního života. Je ale nutno říct, že navrhovaná úprava je spíše neurčitá a stále ponechává jistý prostor manévrovat, ať už pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Takže je zatím příliš brzy hodnotit, zda směrnice bude mít opravdu pozitivní dopady na postavení žen s dětmi na pracovním trhu v České republice. Flexibilní úvazky a zkrácená pracovní doba není zaměstnavateli příliš využíváno dnes a nejspíš se to do budoucna moc nezmění.

I tak je ale možné směrnici vnímat jako pozitivní krok k flexibilnějšímu a rodině přívětivějšímu pracovnímu prostředí.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY