Má nájemce nárok vidět vyúčtování za energie?

29.06.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jste v pronájmu a domácí vám neukazuje vyúčtování za energie? Máte nárok vědět, zdali máte přeplatek nebo nedoplatek? Jak to ve skutečnosti je?

O nájemném a jiných platbách pojednává předpis. č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty je upraveno v zákoně č. 67/2013. Sb.

Musí vám pronajímatel předložit energetický průkaz budovy?

Ano, musí. Povinnost mu ukládá zákon č. 406/2000 Sb. Budoucí nájemník anebo případně kupující má vždy právo znát energetickou náročnost budovy, a to ještě před uzavřením smlouvy. Majitel musí PENB předat i realitní kanceláři, která byt či dům inzeruje na svém portálu. Pokud tak neučiní, musí být v inzerátu v rámci legislativních požadavků uvedena energetická třída G, tedy mimořádně nehospodárná.

Měsíční výše záloh na energie

Výše měsíčních plateb za energie by měla být nastavena podle předchozí nebo předpokládané spotřeby. Měla by být také úměrná i počtu osob v domácnosti. Na rozdíl od pevné složky výdajů na bydlení, tedy nájmu, lze částku, která se měsíčně odvede na energie, jednostranně měnit. Přesná výše záloh by měla být pronajímatelem zapsána do nájemní smlouvy. Zahrnut by měl být i způsob vyúčtování, neboť platby za energie jsou v podstatě zálohy.

Roční vyúčtování záloh spojené s užíváním bytu v nájmu 2019

Přepis energií na nájemníky

Zálohy na energie a vyúčtování se nemusí řešit vždy přes majitele bytu. Nechat si na sebe přepsat dodávku můžou i sami nájemníci. Mohou si navíc vybrat i jiného dodavatele. Pro srovnání jim může přijít vhod naše kalkulačka cen plynu a elektřiny.

Pronajímateli přepisem energií na nájemníky odpadá řada povinností, mezi které lze zahrnout odvody záloh, roční vyúčtování, řešení přeplatků a případné vymáhání vysokých nedoplatků po nájemnících.

Musí pronajímatel nájemci ukázat vyúčtování za energie?

Ano, pronajimatel je povinen vyúčtování nájemcům doručit, a to nejpozději 4 měsíce od skončení zúčtovacího období, které standardně trvá 1 rok. Nájemce také může pronajímatele vyzvat k nahlédnutí do podkladů, které slouží k vyúčtování. Pronajimatel je povinen mu vyhovět, pokud zažádá písemně. V takové situaci mu musí poskytnout k vidění náklady na jednotlivé služby, způsob rozúčtování, jak byla stanovena výše záloh a jak bylo provedeno vyúčtování.

Nejpozději do zmíněných 4 měsíců se spolu obě strany také musí finančně vyrovnat, tzn. buď uhradit nedoplatek anebo vrátit přeplatek nájemníkovi.

Kdy vám pronajimatel nemusí ukázat vyúčtování?

Vyúčtování se po skončení období předkládat nemusí, pokud se obě strany dohodnou na tom, že nájemné i úhradu za služby anebo pouze úhradu za služby sloučí do jediné paušální částky. Dohoda však musí být písemná. V takovém případě lze od poskytovatele služeb požadovat podrobný rozpis paušální platby s jednotlivými položkami pouze tehdy, pokud bude dokument sloužit pro účely sociálních dávek.

 

Pokuta za nedodání vyúčtování za energie

Pokud vám majitel nemovitosti nevydá vyúčtování za energie do 4 měsíců anebo neumožní nahlédnout do podkladů, můžete si nárokovat pokutu. Podle zákona výši pokuty pronajímatel domluví minimálně s 2/3 nájemců v domě. Může ji také ujednat společenství vlastníků anebo družstvo. Výše však za každý započatý den prodlení nesmí přesáhnout 50 Kč. Pokud nedojde k ustanovení výše pokuty, zákon ji stanovuje na 50 Kč za každý den prodlení.

Pokutu nelze na pronajimateli vymáhat, pokud je jeho prodlení způsobeno zdravotními důvody, zaviněním druhé strany anebo pokud by pokuta byla jiným způsobem nespravedlivá. Částka 50 Kč za každý den pak platí i pro prodlení z nájemníkovy strany, tedy za neuhrazení nedoplatku do 4 měsíců od vyúčtování.

Lze se proti vyúčtování za služby odvolat?

Pokud nesouhlasíte s výsledkem vyúčtování, lze proti němu vznést námitku, a to nejpozději do 30 dnů od nahlédnutí do podkladů. Pronajímatel pak získá dalších 30 dnů k tomu, aby námitku vyřídil. Pokud tak neučiní, nájemníci se budou muset obrátit pro pomoc k soudu.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ