Mladí lidé mají vyšší příjmy a dočkají se rychlejšího povýšení poté, co se odstěhují do zahraničí

10.07.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Téměř polovina mladých lidí se stěhuje do zahraničí za kariérním růstem. To odhaluje nejnovější průzkum HSBC Expat Explorer. Mladí lidé, kteří se přestěhují za prací do jiné země, také zažívají v průměru více než třetinový nárůst mzdy. Kromě vyššího výdělku a kariérního posunu se většina z nich přiučila novým dovednostem a získala větší sebevědomí. V průzkumu o nejlepší místo pro život a práci si letos nejlépe vedlo Švýcarsko. 

V kontrastu se stereotypy spojenými s mileniály se 47 % mladých lidí mezi 18 a 34 lety stěhuje s vidinou kariérního posunu a téměř 3 z 10 opouštějí domovinu pro lepší plat. A vyplácí se jim to. Po přestěhování se jejich platy zvýšily v průměru o 35 %, což je o poznání vyšší než u ostatních věkových skupin. 35–54letí zažívají nárůst mzdy o necelou čtvrtinu a starší 55 let pouze o 9 %.

Nejde ale jen o peníze. 31 % těch, kteří ještě neoslavili 35. narozeniny, zažívá rychlejší kariérní růst. Téměř tři čtvrtiny jsou dále přesvědčeny, že si osvojily nové dovednosti, více než polovina si myslí, že jsou sebevědomější, a 36 % věří, že se stali kreativnějšími.

 „Počet Čechů, kteří pracují v zahraničí, roste. Jen v členských státech EU jich pracuje více než 200 000. A díky různým vzdělávacím a pracovním programům se obzvláště mladým lidem otevírají dveře do celého světa. Pobytem v zahraničí získávají odvahu překonat překážky, rozšíří si obzory a naučí se samostatnosti. Po návratu do České republiky se tak zvyšuje jejich atraktivita a potenciál na domácím pracovním trhu,“ tvrdí Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.

Co se týče investic, mladá generace, která se odstěhuje za prací v Evropě, si nejvíce šetří na důchod nebo si plánuje pořídit nemovitost. Nemovitost si 46 % dotazovaných plánuje koupit za účelem v ní žít i v důchodovém věku. Téměř polovina z dotázaných již pozemek vlastní alespoň v jedné zemi a 6 % dokonce ve dvou státech. Vlastní pozemek v domovské zemi plánuje více než třetina dotázaných využít jako zázemí pro své návštěvy nebo pro dobu, až se budou chtít v důchodovém věku vrátit.

Podle průzkumu 48 % dotázaných z Evropy nikdy předtím v cizí zemi nežilo a jejich nový zahraniční domov je také jejich prvním. Pokud jde o dobu, kterou mladí potřebují k tomu, aby se v cizí zemi cítili jako doma, více než polovině to trvá rok či méně.

Také si přečtěte: Jaký je život online

Nejlepší země Evropy a světa

Švýcarsko se stalo nejlepším místem k žití a práci, a přebírá tak žezlo od Singapuru, který se předtím umístil na prvním místě hned čtyři roky po sobě. 82 % cizinců potvrzuje, že se kvalita jejich života po přestěhování do Švýcarska zlepšila, 7 z 10 si cení čistšího prostředí ve srovnání se svou domovskou zemí, 42 % se celkově cítí zdravější. Ke spokojenosti respondentů žijících ve Švýcarsku také přispívá jeho politická a ekonomická stabilita. 80 % z dotazovaných je spokojeno s jeho politickou a 86 % s ekonomickou stabilitou.

Druhým nejlepším státem Evropy se stalo Španělsko, které se na celkovém žebříčku umístilo čtvrté. Pouhý zlomek respondentů se do Španělska stěhuje za lepší prací, zato 67 % zažívá lepší rovnováhu mezi svým pracovním a osobním životem. To zejména díky uvolněnému životnímu stylu a množství volného času. Španělsko se tak stalo nejlepší zemí na světě pro zlepšení duševní pohody.

 

Deset nejlepších zemí pro práci a život

Země

Pozice

Švýcarsko

1.

Singapur

2.

Kanada

3.

Španělsko

4.

Nový Zéland

5.

Austrálie

6.

Turecko

7.

Německo

8.

Spojené arabské emiráty

9.

Vietnam

10.

Nejlepší země pro mladé profesionály

Průzkum HSBC Expat Explorer odhalil tři země, které mladá generace hodnotí nejlépe.

  • Hongkong: finanční centrum pro rychlý kariérní růst. Více než dvě třetiny mladých se přestěhují do Hongkongu, aby zde rozvíjeli své kariéry. Hongkong je známým finančním centrem se spoustou příležitostí, jak zvýšit své příjmy: 18–34letí vydělávají v průměru o 41 % více po přestěhování do Hongkongu. Nejde ale jen o práci. 7 z 10 dále tvrdí, že díky pobytu v Hongkongu více cestují.
  • Spojené arabské emiráty: velké příležitosti pro nový pohled na svět. SAE podporují příliv pracovní síly ze zahraničí už deset let a jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemí v oblasti Perského zálivu. Toho využívá mladá generace. 62 % lidí ve věku do 35 let se přestěhovalo do Emirátů za účelem rozvoje své pracovní kariéry. SAE jsou též místem, kde si mladí lidé chválí jeden z nejvyšších platových nárůstů na světě. Jejich roční příjem se průměrně zvýšil o více než polovinu.
  • Velká Británie: zvýšení kvalifikace pro ty s velkými ambicemi. 36 % těch, kteří se přestěhovali do Velké Británie, tak učinilo proto, aby rozvinuli své dovednosti a odbornost. Tento cíl se jim daří splnit, protože 59 % tvrdí, že po přestěhování se cítí v práci sebevědomější, a 36 % se domnívá, že dokáží lépe navazovat obchodní kontakty. 60 % si také myslí, že život ve Velké Británii je dobrý pro jejich kariérní postup.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, mateřská společnost HSBC Group, má sídlo v Londýně. Společnost HSBC nabízí zákazníkům po celém světě své služby prostřednictvím přibližně 3 900 poboček v 67 zemích a teritoriích v těchto geografických oblastech: v Evropě, Asii, Severní Americe, Latinské Americe, na Středním východě a v severní Africe. Její aktiva ve výši 2 652 miliardy dolarů (údaje k 31. březnu 2018) činí z HSBC jednu z největších světových bankovních a finančních institucí. HSBC působí v České republice od roku 1997. HSBC France – pobočka Praha se zaměřuje na služby pro mezinárodní společnosti, které mají obchodní aktivity v České republice, a na pomoc českým podnikům při jejich mezinárodní expanzi.

O průzkumu HSBC Expat Eplorer

Do průzkumu se mohli přihlásit dospělí starší 18 let, kteří v současné době žijí mimo svou zemi původu / domovské území. Průzkumu se zúčastnilo 18 059 expatů ze 163 zemí a teritorií prostřednictvím on-line dotazníku v únoru a březnu 2019, který provedla společnost YouGov pro HSBC Expat. Minimální vzorek 100 respondentů je vyžadován pro zařazení země nebo území do výsledné tabulky a zprávy. V roce 2019 bylo zařazeno 33 zemí.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU