Jak vysoký je v roce 2021 příspěvek na živobytí?

15.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte velmi nízké příjmy a nacházíte se v hmotné nouzi? Možná budete mít nárok na příspěvek na živobytí, který vám může alespoň trošku pomoct.

Příspěvek na živobytí je řešen v předpise č. 111/2006 Sb., Zákona o pomoci v hmotné nouzi, přesněji pak v § 21 až § 29. Dávka je určena osobám nebo rodinám v hmotné nouzi s nedostatečným příjmem.

Kdo je a kdo není v hmotné nouzi?

V hmotné nouzi se nachází osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy ani majetkové poměry, které by umožnily uspokojení základních životních potřeb na úrovni, která by byla dostatečně přijatelná pro společnost. Zároveň také svou situaci nemůžou z vážných důvodů vlastním přičiněním nijak zlepšit.

Do hmotné nouze nespadají osoby nebo rodiny, které:

 • se prokazatelně nepokouší zvýšit svůj příjem,
 • nejsou vedeny na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu, který by vykonávaly minimálně 20 hodin měsíčně,
 • nevykonávají samostatně výdělečnou činnost,
 • jsou vedeny na ÚP, ale odmítají bez vážných důvodů vykonávat krátkodobé zaměstnaní anebo účast v programu, který se týká hledání zaměstnání apod.,
 • nemají nárok na nemocenské dávky, popř. jim náleží ve snížené výši, protože si DPN přivodily úmyslně,
 • nastoupily do výkonu trestu odnětí svobody, byly vzaty do vazby nebo detence,
 • dostaly sankci za neplnění povinností zákonného zástupce spojených se školní docházkou dítěte.

Mezi dávky hmotné nouze patří doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc a příspěvek na živobytí.

Dávky hmotné nouze: nárok na příspěvek na živobytí – částka 2021

Zdroj: Shutterstock

Kdo má nárok na příspěvek na živobytí?

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě nebo rodině, které nezbude po odečtení přiměřených výdajů na bydlení od příjmu částka na živobytí. Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima, u každé osoby je však posuzována individuálně s ohledem na její snahu a možnosti.

Kolik je částka na živobytí?

Specifikace osoby

Částka

 1. Nezaopatřené dítě, starobní důchodce, invalidní důchodce ve III. stupni, osoba starší 68 let

Životní minimum, zvýšení je možné

 1. Osoba v evidenci na ÚP, která dostala v posledních 6 měsících výpověď kvůli porušení pracovních povinnosti zvlášť hrubým způsobem

Existenční minimum, zvýšení není možné

 1. Osoba ve zdravotnickém zařízení, která je hospitalizována celý měsíc, vyjma 1. bodu

Existenční minimum, zvýšení není možné

 1. Osoba vykonávající veřejnou službu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci

Existenční minimum zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem, navýšení je možné

 1. Osoba mimo 1. bod, která dluží na výživném pro nezletilé dítě min. trojnásobek měsíční splátky*

Existenční minimum, zvýšení není možné

 1. Osoba pobírající příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců**

Existenční minimum, zvýšení není možné

 1. Osoby, které nespadají do 1. až 6. bodu

Existenční minimum, zvýšení je možné

*Pokud dluh nevznikl po podání žádosti o příspěvek na živobytí anebo pokud nebyl k soudu podán návrh o zrušení nebo snížení výživného z důvodu nedostatečného příjmu.

**Neplatí pro osobu, která má nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci. Dále jsou také výjimkou ti, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit příjem prací anebo ti, kteří se účastní projektů ÚP, jsou výdělečně činní, invalidní ve II. stupni anebo vykonávají veřejnou službu min. 20 hodin v měsíci.

Kolik je existenční a životní minimum v roce 2021?

Existenční minimum je pro osobu, která není nezaopatřeným dítětem, starobním důchodcem anebo občanem starším 68 let, stanoveno na 2 490 Kč. Životní minimum pro jednotlivce od 1. dubna 2020 činí 3 860 Kč. Pro osoby v domácnosti pak vypadá následovně:

 • první osoba v domácnosti - 3 550 Kč,
 • druhá a každá další osoba v domácnosti - 3 200 Kč,
 • dítě do 6 let - 1 970 Kč,
 • dítě od 6 do 15 let - 2 420 Kč,
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let - 2 770 Kč.

Přesnou výši pro vaši rodinu nebo domácnost si můžete vypočítat na naší kalkulačce životního minima.

 

Kolik je výše příspěvku na živobytí?

U osoby nebo rodiny činí výše příspěvku rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení. O příspěvek zažádejte prostřednictvím tiskopisu na příslušné pobočce úřadu práce. Formulář naleznete na pracovišti ÚP anebo jej lze vyplnit na internetu a poté stáhnout a vytisknout.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY