Hádáte se s dodavatelem? Jak vám pomůže mimosoudní řešení sporů?

12.08.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Do křížku s dodavatelem se můžete dostat velmi snadno. Stačí podepsat nevýhodnou smlouvu nebo odsouhlasit záludné obchodní podmínky. Když už nevíte kudy kam, je jednou z možností mimosoudní řešení sporu.

Spotřebitelské spory s dodavateli jsou stále na pořadu dne. Potvrzují to neziskové organizace i Energetický regulační úřad (ERÚ), který na trh s elektřinou a zemním plynem dohlíží. Loni si na dodavatele stěžoval rekordní počet lidí. Potíže stále způsobuje hlavně podomní prodej nebo jiné nekalé obchodní taktiky. Pokud spory dojdou tak daleko, že dodavatel například přestane komunikovat, může se spotřebitel obrátit například na Českou obchodní inspekci, Energetický regulační úřad nebo na některou neziskovku.

Cesta k dohodě

Právní úprava, která spotřebitelům umožňuje jednoduše řešit své spory s podnikateli, jež se tykají hlavně prodeje zboží a poskytování služeb, platí už přes tři roky. Pokud lidé nenajdou specializovaný úřad, jako je v případě energetického trhu ERÚ, mohou se vždy obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta zpravidla řeší spory pomocí konciliace.

Konciliátor by měl dané věci právně porozumět a vést strany k uzavření dohody, jež bude v pořádku po stránce právní i věcné,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Dohoda ovšem není rozhodnutí, a tak záleží hlavně na stranách sporu, zda k ní dojdou.

Na podobném principu je založeno i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, s nimiž se lidé mohou obrátit na Energetický regulační úřad, pokud řeší problém s dodavatelem nebo distributorem energií. Domáhat se takto můžou například povinností, jež vyplývají ze smlouvy, ale i rozhodnutí, zda právní vztah popsaný smlouvou trvá, zda vůbec vznikl a kdy. Uzavření smluv a jejich trvání je totiž častým problémem na energetickém trhu.

Podnět na zahájení mimosoudního řešení sporů, jež je známé také pod zkratkou ADR, může na ERÚ podat jakýkoli spotřebitel, jenž se dostal s dodavatelem do křížku.

Jak řešit spor s dodavatelem energií – mimosoudní řešení

Zdroj: Shutterstock


Běžné spory do 4 měsíců

Této možnosti podle úřadu lidé využívají. „Za loňský rok jsme od spotřebitelů přijali 140 podnětů na zahájení mimosoudního řešení sporů. Pravomocně jsme rozhodli v 94 z nich. To ale neznamená, že by zbytek zůstal nevyřešený. Naopak, časté jsou případy, kdy byl spor zastavený jen proto, že dodavatel nebo distributor nečekal na verdikt úřadu a spotřebiteli vyhověl krátce po podání návrhu,“ konstatuje Miroslav Rottner, ředitel Odboru sporných a schvalovacích řízení ERÚ.

Běžné spory řeší úřad většinou do čtyř měsíců a návrh na jejich zahájení není spojen s žádným poplatkem. Lidé si ani nemusí najímat advokáta. Okruh sporů, které může ERÚ řešit, je omezený jeho působností. „Mezi tradiční problémy patří splnění povinností dodavatele při zahájení dodávky energií v dohodnutém termínu. Další frekventovanou oblastí je vyúčtování, ať už jde o nedodržení lhůty pro jeho zaslání nebo lhůty pro zaslání přeplatku. Spotřebitelé v této souvislosti také rozporují užití nesprávného nebo neprůkazného způsobu odečtu či další nedodržení pravidel,“ dodává Miroslav Rottner.

 

Typy sporů se proměňují

V návrzích na zahájení mimosoudního řešení sporu se podle úřadu projevují i aktuální trendy, které reagují na rekordní počet přechodů mezi dodavateli v loňském roce. Přibývá například návrhů na určení neplatnosti změny dodavatele ve chvíli, kdy dochází k prodeji společnosti a spotřebitelé jsou převáděni k novému dodavateli bez dotazování.

Častěji úřad také řeší případy, do nichž jako mezičlánek vstoupil zprostředkovatel, například aukční společnost. Mezi takové spory patří i to, zda měl zprostředkovatel na základě plné moci právo vypovědět starou a uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, případně jakou podobu mělo uzavření smlouvy a udělení plné moci.

Pomůže web nebo linka

Návrh na mimosoudní řešení sporů je možné na ERÚ podávat prostřednictvím formulářů, které jsou ke stažení na webu. „Lidé tu najdou základní informace, vzorové návrhy i přímé telefonní linky na pracovníky úřadu, kteří se danou problematikou zabývají v praxi a spotřebitelům poradí s konkrétními náležitostmi,“ uzavírá Miroslav Rottner.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ