Můžete pracovat na rodičovské dovolené?

16.09.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho lidí si myslí, že při rodičovské nemohou pracovat, ale to je mýtus. Stejně jako to, že dítě nemůže navštěvovat školku či jesle? Ovšem můžete pracovat i na mateřské?

Otcové i matky na rodičovské dovolené často neví, jestli při rodičovské mohou pracovat, studovat či podnikat. A mnohdy si nejsou jistí ani tím, kdy mohou své děti dát do jeslí či mateřské školky.

Děti mohou navštěvovat školku, i pokud pobíráte rodičovský příspěvek

Můžete dát dítě do jeslí či školky?

Zdroj: Shutterstock

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaká je jeho výše?

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, jenž celodenně pečuje o dítě do věku 4 let, má trvalé bydliště v ČR a trvalý pobyt na území ČR.

Nicméně pobírat rodičovský příspěvek může pouze jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v pobírání rodičovského příspěvku střídat. Nárok na výplatu rodičovského příspěvku zaniká jeho vyčerpáním či narozením dalšího dítěte (a vzniká nárok na nový rodičovský příspěvek).

Výše balíčku rodičovského příspěvku je aktuálně 220 000 Kč (330 000 Kč u vícerčat), avšak od ledna 2020 je plánováno jeho navýšení na 300 000 Kč (450 000 Kč u vícerčat). Nárok na zvýšený rodičovský příspěvek budou mít ti rodiče, kteří budou 1. ledna 2020 pobírat rodičovský příspěvek. Ovšem to, kolik si stihnou vybrat záleží na tom, kdy jejich dítě bude mít 4 roky. Rozhodnuto o vládním návrhu má být na podzim.

Čerpat rodičovský příspěvek můžete na základě žádosti podanou na Úřadu práce.

Čerpání rodičovského příspěvku je možné po skončení peněžité pomoci v mateřství (pokud máte nárok na mateřskou), nebo po narození dítěte (jestliže na mateřskou nárok nemáte).

Kdy mohou rodiče pracovat při rodičovském příspěvku?

Rodiče na rodičovské dovolené mohou chodit do práce. Ovšem je důležité, aby byla zajištěna celodenní péče o dítě po dobu výkonu práce jinou zletilou osobou (prarodič, druhý z rodičů, školka či jesle). Ovšem návštěva jeslí či mateřské školy je do dvou let věku omezena, ale o tom až dále v článku.

Rodič může vykonávat práci u stejného zaměstnavatele, ale i u někoho jiného (pokud tím neporuší některá omezení daná v pracovní smlouvě s dosavadním zaměstnavatelem - například konkurenční doložka).

Mohou rodiče při rodičovském příspěvku podnikat?

Ano, rodiče pobírající rodičovský příspěvek mohou podnikat. Akorát se z  hlavní činnosti (OSVČ) stává činnost vedlejší, což má i své výhody (placení odvodů zdravotního či sociálního pojištění). Nicméně musí být zajištěná celodenní péče o dítě.

Tip: 10 nejčastějších mýtů o rodičovské dovolené

Mohou děti navštěvovat jesle či školku při pobírání rodičovského příspěvku?

Ano, mohou. Ovšem děti mladší dvou let mají omezený počet hodin strávený v jeslích, mateřské školce nebo jiném podobném zařízení. Dvouleté a mladší děti nemohou v těchto zařízeních strávit více než 46 hodin v kalendářním měsíci, děti starší dvou let již tuto podmínku nemusí splňovat. 

Nárok na rodičovský příspěvek při porušení této podmínky se nezruší, ale pozastaví.

Od příštího roku možná odpadne omezení pro děti dvou let, protože v plánované novele o rodičovském příspěvku je toto omezení vypuštěno.

Tip: Jak se připravit na zvýšený rodičovský příspěvek, abyste dosáhli na co nejvíce?

Mohou rodiče studovat a pobírat rodičovský příspěvek?

Rodič, který je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy bude navštěvovat školu či studovat.

 

Na mateřské dovolené nemůžete pracovat, ani podnikat

Na rozdíl od rodičovského příspěvku, který je vyplácen jako dávka státní sociální podpory, je peněžitá pomoc v mateřství (mateřská či PPM) vyplácena Českou správou sociálního zabezpečení.

Matka, která pracuje na základě pracovní smlouvy, nesmí po dobu mateřské vykonávat svoji práci. Ovšem může pracovat na základě DPP nebo DPČ. Matka pobírající peněžitou pomoc v mateřství může uzavřít se svým zaměstnavatelem další pracovní smlouvu, ovšem na jiný druh práce, než který je sjednaný v původní pracovní smlouvě (ze které se odvádělo nemocenské pojistné).

Další možností pro maminky pobírající PPM je uzavření pracovní smlouvy s novým zaměstnavatelem. Jestliže ovšem nedošlo k rozvázání původního pracovního poměru, tak je nutné splnit zákaz vykonávání výdělečné činnosti, která je totožná s předmětem činosti původního pracovní smlouvy. To lze jedině po předchozím písemném souhlasu.

Rovněž podnikatelka nesmí při peněžité pomoci v mateřství podnikat, protože se jedná o dávku vyplácenou na základě odvedeného nemocenského pojištění. Ovšem činnost za podnikatelku může vykonávat jiná osoba či zaměstnanec a podnikatelka na mateřské může svým jménem fakturovat odvedenou činnost. Při vykonávání podnikatelské činnosti vám může hrozit i odebrání peněžité pomoci v mateřství.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY