Můžete mít trvalý pobyt v nájmu?

02.10.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Mezi lidmi se říká, že získání trvalého pobytu v nájemním bytě bývá obtížné. Opak je ale pravdou. Pokud vás pronajímatel ústně nebo písemně informuje, že si v jeho bytě nemůžete zapsat trvalý pobyt, je takové rozhodnutí neplatné a vy ho nemusíte respektovat.

Když si najmete byt, můžete si tam automaticky nechat napsat trvalé bydliště. Pronajímatel vám v tom podle zákona totiž nemůže zamezit.

Zákaz trvalého bydliště v nájmu nelze požadovat

Občas se s tím lidé, co si pronajímají byt, setkávají. Ve smlouvě, kterou jim dal pronajímatel obydlí k podpisu, je stanoveno, že si nájemce nesmí v bytě nechat zapsat trvalé bydliště. Někdo se s tím smíří, jinému to nedá spát. „To je dobře, protože takové rozhodnutí pronajímatele nájemce vůbec nemusí respektovat. Najemce je ze zákona před takovým postupem chráněn, zákaz trvalého pobytu nájemce se uplatnit prostě nemůže. Musíme si uvědomit, že trvalý pobyt není jen nějaká formální záležitost. Dnes je nutný například k získání rezidentního parkování, nebo když vám nějaký úřad pošle dopis do vlastních rukou, adresuje jej také na trvalé bydliště,“ připomíná brněnská advokátka Jana Hálová. Podle jejích slov se nájemní smlouva může uzavřít na dobu určitou a pokud se nedomluví nájemce jinak, bude se muset na konci lhůty odstěhovat, a tím zanikne i jeho trvalý pobyt.


Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech definuje místo trvalého pobytu jako adresu pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. K zaevidování trvalého pobytu na určité adrese je nájemce mimo jiné povinen doložit:

  •  vlastnictví bytu nebo domu, nebo 
  •  oprávněnost užívání bytu, 
  •  anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, přičemž takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Nájemci tedy pro přihlášení trvalého pobytu na adrese pronajatého bytu postačuje nájemní smlouva jako doklad oprávněnosti užívání bytu. 


Jak se může pronajímatel chránit při exekuci nájemce

Nejčastěji se podle advokátky pronajímatelé bojí případných exekucí, které jsou vedeny na nájemce. Obavy plynou z toho, že by se exekuce mohla týkat i jejich bytu, pokud by tam měl trvalý pobyt člověk, na kterého je exekuce vedena. „Pokud exekutor navštíví byt, kde má trvalé bydliště člověk, na kterého je exekuce vedena, může „zabavit“ vybavení, u kterého pronajímatel nebude moci schopen dokázat, že mu patří. To může být předmětem sporu, protože když například pronajímatel ztratil doklad o koupi drahého televizoru či lednice, exekuce se na tyto přístroje může vztahovat,“ varuje doktorka Hálová. Proto je podle jejích slov dobré hned při podpisu nájemní smlouvy dohodnout a podepsat její dodatek, kde obě strany odsouhlasí, co je v pronajímaném bytě majetkem pronajímatele.

Trvalý pobyt v nájmu

Zdroj: Shutterstock

Nerespektovat zákaz trvalého byliště? Lepší je domluva

Podle brněnské advokátky tedy zákaz trvalého pobytu nemusí nájemce respektovat a může se na místním obecním úřadě přihlásit. Tím ale pochopitelně majitele bytu, který s tím nesouhlasí, příliš nepotěší. Dají se od něj pak očekávat věci spíš nepříjemné a velmi pravděpodobně pronajímateli neprodlouží po uplynutí platnosti nájmu smlouvu o dalším bydlení. A vybere si tam nájemníka, který se do bytu natrvalo nepřihlásí.

Je také třeba říct, že pronajímatel bytu může nájemci velice znepříjemňovat život, např. tím, že se bude v bytě něco „havarijně“ opravovat, může být problém s energiemi, možností je nepřeberně. Jana Hálová tedy radí komunikaci a domluvu. „Je dobré najít společný úhel pohledu a nějakou variantu, která by byla schůdná pro obě strany. Dělat schválnosti typu náhlých nutných oprav v bytě, nebo zapsání trvalého pobytu bez souhlasu pronajímatele, to jsou ta poslední řešení. Je jasné, že se po nich obě strany dřív nebo později ve zlém rozejdou,“ říká advokátka.

 

Ukončení nájmu bytu - nezapomeňte si zrušit trvalý pobyt

Pokud se rozhodnete z bytu odstěhovat, můžete to samozřejmě udělat i dřív, než je psáno v nájemní smlouvě. V každém případě je ale dobré to učinit písemnou formou. Výpověď pak pošlete doporučeně, nebo si nechte při osobním odevzdání kopii podepsat. S tímto dokumentem by vám měli na obecním úřadě zrušit trvalý pobyt. Pak už si můžete také zažádat o novou občanku, protože údaje v ní musí být aktuální.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ