Můžete si v pronájmu nahlásit trvalé bydliště i bez souhlasu majitele?

07.09.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jste v nájmu nebo podnájmu a rádi byste si svou adresu nahlásili jako trvalé bydliště? Budete potřebovat souhlas majitele bytu anebo si můžete jít bydliště nahlásit bez jeho vědomí?

O tom, kdo a jak si může nahlásit trvalé bydliště, hovoří zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Nájem a podnájem je naopak upraven v předpisu 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

Proč je vhodné mít nahlášené trvalé bydliště v pronájmu?

Nájemníci si často chtějí pronájem nahlásit jako trvalé bydliště. Častým důvodem je pak možnost získání příspěvku na bydlení a dalších sociálních dávek. Dále také budou moci volit v daném místě. V neposlední řadě jim to také usnadní přihlášení k praktickému lékaři anebo dětí do školy a do školky.

Je možné zakázat nahlášení trvalého bydliště v nájmu?

Nájemní smlouva umožňuje nájemci využívat více práv než v podnájmu. Pronajímatel mu nemůže zakázat domácí mazlíčky, návštěvy, kouření v bytě, ale i nahlášení trvalého bydliště. Abyste si tedy mohli nahlásit trvalý pobyt v nájemním bytě, nepotřebujete souhlas majitele. Ten vám trvalý pobyt v bytě nemůže zakázat ani v nájemní smlouvě. Takové ustanovení by bylo neplatné.

Přesto si pronajimatel může vybrat takové nájemníky, kteří mu budou nejvíce vyhovovat, tedy ty, kteří si nebudou chtít trvalé bydliště v bytě nahlásit. To mu zákon zakázat nemůže.

Nahlášení trvalého bydliště a pobytu v pronájmu a podnájmu

Zdroj: Shutterstock

Nahlášení trvalého pobytu v nájemním bytě

Podle advokátní kanceláře Jelínek nemůže pronajímatel zakazovat nájemci trvalé bydliště především z toho důvodu, že mu tím nevznikají žádná nová práva ani povinnosti. To samé platí i pro nájemce. V odstavci 2 paragrafu 10 zákona o evidenci obyvatel je uvedeno: „Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.“ Trvalé bydliště tedy slouží spíše pro evidenční účely.

Pokud si nájemce chce nahlásit trvalé bydliště, bude třeba prokázat jeho vztah k objektu. Majitelé nemovitosti potřebují doložit její vlastnictví, čili kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí apod. Nájemníci budou potřebovat dokument, který je opravňuje k užívání bytu, čili nájemní smlouvu. Dále musí doložit ještě platný občanský průkaz a vyplněný přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Změnu trvalého bydliště budete nahlašovat na obecním úřadě, úřadě městské části anebo městského obvodu. Orgán bude požadovat správní poplatek, který je příjmem obce.

Může vám pronajimatel zrušit trvalý pobyt?

Ano, může. Pronajimatel může vznést návrh na zrušení trvalého bydliště, bude však muset doložit jeden z důvodů, které mu k tomu ukládá zákon. Pokud se taková skutečnost prokáže, ohlašovna může trvalý pobyt na uvedené adrese zrušit. Pronajímatel se může zapříčinit o zrušení trvalého pobytu, jestliže:

objekt, kde měl nájemník nahlášeno trvalé bydliště, byl odstraněn, zanikl anebo nesplňuje podmínky k užívání za účelem bydlení.

zanikl nájem občana k objektu anebo jeho vymezené části, objekt k bydlení neužívá a sám si trvalé bydliště z této adresy neodhlásil.

Dále může ohlašovna trvalý pobyt zrušit, pokud bylo nahlášení a zápis provedeny na základě pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, popř. došlo k uvedení nesprávných a nepravdivých skutečností.

 

Můžete mít trvalé bydliště v podnájmu bez souhlasu majitele?

Pokud se bude chtít podnájemník přihlásit k trvalému pobytu, ohlašovna vše nahlásí majiteli nemovitosti. Jestliže ten ohlašovně sdělí, že žádný souhlas neudělil, ohlašovna se může ozvat nájemci s tím, aby sdělil, zda je podnájemní smlouva platná a případně udělil souhlas s užíváním bytu. 


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ