Může nájemce v bytě provádět stavební úpravy a změny?

18.08.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Představte si situaci, že si pronajmete byt a po přestěhování se rozhodnete, že byste si ho rádi trošku předělali k obrazu svému. Máte jako nájemník na úpravy v bytě vůbec právo?

Práva a povinnosti nájemce, které se týkají změn věcí v nájmu anebo dokonce stavebních úprav, řeší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Z pohledu zákona pak platí, že při skončení nájmu nájemce odevzdá byt pronajímateli v takovém stavu, v jakém jej převzal, vyjma běžného opotřebení, které vzniklo řádným užíváním.

Změna věci v nájmu: je nutný souhlas pronajímatele?

Nájemní byt, ale i jeho případné vybavení, které s sebou nájemce nedonesl, ale zajistil jej pronajímatel, je v podstatě pro nájemce cizí majetek, který má pouze v pronájmu. Právě proto potřebuje ke stavebním úpravám téměř vždy souhlas vlastníka, čili pronajímatele.

Jinak tomu není, ani pokud chce provést určitou změnu věci, která je součástí nájmu. Slovní souhlas však nestačí.

Dle § 2220, pokud byla nájemní smlouva uzavřena písemně, ke změně dané věci budete potřebovat i písemný souhlas pronajímatele. Takovou změnu pak nájemce provádí na své vlastní náklady a nebude nutné změnu do skončení nájmu uvádět do původního stavu. Taková změna by však neměla vést ke znehodnocení. Pokud by k němu však i přesto došlo, při skončení nájmu se nájemce s pronajímatelem dle míry znehodnocení vyrovná.

Co když nájemce provede změnu bez souhlasu pronajímatele?

Pokud pronajímatel se změnou nesouhlasí, ale nájemce ji přesto v nemovitosti provede, má pronajímatel právo požadovat, aby danou věc uvedl do původního stavu. Nájemce musí změnu odstranit ihned poté, co jej k tomu pronajímatel vyzve. Nelze tedy čekat do konce nájmu.

Pokud by pak nájemce nenavrátil věc do původního stavu v přiměřené době, pronajímatel bude mít právo dát nájemci výpověď z nájmu bez výpovědní doby.

Nejpozději však může pronajímatel po nájemci chtít, aby věc uvedl do původního stavu, při skončení nájmu.

Zdroj: Shutterstock

 

Stavební úpravy v pronájmu: co může provést nájemce?

Stavební úpravu, změnu bytu nebo domu, rekonstrukci a přestavbu může nájemce provést jedině tehdy, pokud s tím pronajímatel souhlasí. Na další domluvě však bude záležet to, zda bude nemovitost třeba opět uvést do původního stavu, a to i pokud by změna zvýšila její hodnotu. Nájemci totiž tato povinnost odpadá, pokud to po něm pronajímatel nebude žádat. Vše by pak mělo být opět sjednáno písemně.

Pokud však majitel bytu původní stav požadovat bude a nájemce mu nevyhoví, pronajímateli vzniká nárok na finanční náhradu, resp. na uhrazení nákladů, které musel vydat na to, aby byt dostal do stavu, v jakém ho nájemci na začátku nájmu předal. Tyto náklady si pak může odečíst z nájemcovy vratné jistoty (kauce).

Kdy o nároku na stavební úpravu v nájmu rozhodne soud?

Pokud pronajímatel nesouhlasí se stavební úpravou, jeho souhlas může nahradit souhlas soudu, pokud k němu nájemce vznese návrh. O možnosti přestavby bytu nebo domu však soud rozhoduje pouze tehdy, pokud je stavební úprava nezbytná kvůli zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti anebo jiné osoby, která v bytě bydlí.

Souhlas však může být nahrazen souhlasem soudu pouze v tom případě, kdy pronajímatel nemá pro odmítnutí přestavby nebo stavební úpravy vážný a spravedlivý důvod.

Čtěte také: Kdo hradí opravy v nájmu?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ