Jaké výdaje můžete zahrnout do vyúčtování dotace Oprav dům po babičce

19.10.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Co všechno lze zahrnout do přímých realizačních výdajů u dotací z programu Oprav dům po babičce? A jak je budete muset doložit?

V minulém článku jsme řešili nové dotace Oprav dům po babičce z programu Nová zelená úsporám. Setkali jsme se s pojmem přímé realizační výdaje, což je u takové podpory klíčové sousloví, neboť jasně určuje, kolik v rámci dotací získáte z maximální částky. Například právě u Oprav dům po babičce je to maximálně 50 % přímých realizačních výdajů z 1 000 000 Kč.

Jedná se pak samozřejmě o výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky programu.

Co lze zahrnout do přímých realizačních výdajů?

Do přímých realizačních výdajů rozhodně spadá úhrada za projektovou dokumentaci a realizaci opatření, tedy platba firmě, která nemovitost zateplí. U projektů, kde je opatření prováděno svépomocí, tam patří samozřejmě výdaje za materiál. Nicméně nelze sem zahrnout výdaje na repasovaná a použitá zařízení anebo použité stavební materiály a komponenty, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Dále sem nepatří úhrada nákladů, které přímo nesouvisejí s realizací podporovaných opatření. Sem můžeme zařadit např. zařízení staveniště a nákup nástrojů a nářadí, dále také výdaje na pohonné hmoty, inženýrskou činnost, geodetické práce a poplatky spojené s administrativou.

Podporou z Nová zelená úsporám také nelze finančně ohodnotit práci na zateplení, které bylo prováděno svépomocí nebo formou sousedské výpomoci.

Čtěte také: Kdy můžete začít žádat o dotace na zateplení v projektu „Oprav dům po babičce“?

Přímé realizační výdaje u Oprav dům po babičce

Zdroj: Depositphotos

 

Jak doložit přímé realizační výdaje?

Přímé realizační výdaje musejí být prokazatelně zaplaceny ze strany žadatele anebo ostatních spoluvlastníků a podloženy relevantním dokladem o úhradě. K tomu vám postačí výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad, faktura anebo jiný průkazný dokument.

Důležité je vědět, že žadatel je povinen tyto doklady včetně dodacích listů uschovat v originále, a to do ukončení doby udržitelnosti, která činí 10 let. V situaci, kdy by dotační fond vyžadoval kontrolu, je žadatel o dotaci na vyžádání povinen doklady předložit.

Čtěte také: Co budete dokládat k žádosti o dotace z Oprav dům po babičce?

Uvádějí se výdaje na opatření dohromady?

V rámci programu Nová zelená úsporám lze kombinovat hned několik opatření. Lze tedy provést zateplení v rámci Oprav dům po babičce a například také vyměnit zdroj tepla za ekologičtější díky kotlíkovým dotacím. V takovém případě je pak nutné uvádět realizační výdaje na každé opatření zvlášť, nikoliv dohromady.

Lze zanést do výdajů i vyhotovení odborného posudku?

Nechat si vyhotovit odborný posudek specialistou, který má k něčemu takovému zákonné oprávnění, je u nových dotací na zateplení povinnost. A naštěstí lze i tento výdaj zanést do přímých realizačních výdajů a použít k jeho úhradě dotace. Stejně tak je možné využít peníze z programu na zaplacení odborného technického dozoru, revizi nebo na zkoušky, které jsou nezbytné pro realizaci opatření.

Čtěte také: Oprav dům po babičce získal majetkovou podmínku

Jaké další výdaje nemůžete do těch přímých realizačních zahrnout?

Do přímých realizačních ještě nelze zahrnout výdaje na práci a dodávky, které prováděl sám žadatel anebo spoluvlastník domu a zaúčtoval si je jako osoba samostatně výdělečně činná. Dále si není možné nechat proplatit náklady vynaložené na plnění veřejné zakázky dodavatelem, zhotovitelem díla či poskytovatelem služeb, který je obchodní společností, v níž je veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl, který činí minimálně 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti.

Čtěte také: Jaké dotace můžete získat na tepelné čerpadlo?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ