V čem se liší smlouvy na dobu určitou a neurčitou s dodavatelem energií

12.12.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Uzavíráte s dodavatelem energií novou smlouvu? Je na dobu určitou, nebo neurčitou? Je v tom velký rozdíl, a to hlavně z hlediska možného odchodu jinam.

Mnoho lidí právě teď uzavírá nové smlouvy s dodavateli energií. Je jedno, zda se jedná o nový produkt, který nabídl dodavatel stávající, nebo jde o úplně nového dodavatele, který měl podle vaší úvahy nejvýhodnější cenu. Vždy je nutné vědět, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. A to nejen proto, kdybyste v průběhu jejího plnění zvažovali odchod jinam.

Jak je to se smlouvou na dobu neurčitou?

Smlouva na dobu neurčitou je pro spotřebitele ta lepší varianta. Je tomu tak proto, že se uzavírá bez data ukončení. To je výhodné zejména proto, že ji lze ukončit jednostrannou výpovědí bez udání důvodu v podstatě kdykoliv. Smlouva poté zanikne.

Důležité je však nezapomenout na tříměsíční výpovědní dobu. Až po jejím uplynutí je možné zahájit dodávky energií od nového dodavatele. Dva dodavatele zároveň totiž mít nelze.

Čtěte také: Jak to bude po konci zastropování cen energií?

Smlouva na dobu určitou u dodavatele

Tento druh smlouvy se uzavírá na určité časové období, obvykle tedy na jeden, dva, nebo tři roky. Během tohoto období je možné, ale nikoliv nutné mít fixovanou cenu elektřiny nebo plynu.

Smlouva na dobu určitou může být navíc automaticky prodloužena na základě podmínek v ní uvedených. Automatické prodloužení je možné až na 36 měsíců. Poté se z ní stává smlouva na dobu neurčitou.

Nevýhodou smlouvy na dobu určitou je to, že je neflexibilní, a pokud se rozhodnete odejít k jinému dodavateli během období, kdy smlouva běží, pravděpodobně dostanete pokutu za její předčasné ukončení. Kromě sankce k tomu ještě navíc může hrozit i náhrada škody či ušlého zisku dodavateli.

Existují však zákonné podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez pokut.

Čtěte také: Regulované ceny elektřiny a plynu už jsou známy. A nepotěší vás

Smlouva na dobu určitou vs neurčitou s dodavatelem a výpověď

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy lze vypovědět smlouvu na dobu určitou bez pokuty?

V prvé řadě lze smlouvu na dobu určitou s dodavatelem vypovědět bez sankce, jestliže byla sjednána distančním způsobem, čili přes telefon nebo internet anebo mimo obchodní prostory dodavatele (pobočku) a smlouvu jste podepsali před méně jak 14 dny, nebo pokud byly zahájeny dodávky elektřiny nebo plynu před méně než 14 dny. V takovém případě půjde o odstoupení od smlouvy s dodavatelem ze zákonných důvodů, a nemůže být po vás tedy požadována žádná pokuta.

Podobná situace nastává i tehdy, pokud jste smlouvu sice sjednali na pobočce firmy, ale pouze přes zprostředkovatele. Zde ale bude nutné dodržet pravidlo, že od zahájení dodávky energií uplynulo méně než 15 dní.

Čtěte také: Co je dobré vědět, pokud jste dostali udržovací nabídku od dodavatele energií

Co když se stěhuji nebo prodávám nemovitost?

Prodej nemovitosti nebo stěhování je také zákonný důvod, kdy je možné odejít od dodavatele bez toho, aby si nárokoval sankce. Smlouvu z tohoto důvodu můžete vypovědět kdykoliv. Po podání výpovědi však začne běžet patnáctidenní výpovědní lhůta.

Co když chci ukončit smlouvu, protože mi dodavatel zvýšil cenu?

Zde bude rozhodující, zda dodavatel zvýšení ceny patřičně oznámil tak, jak je jeho povinností. Dodavatel je povinen oznámit zvýšení ceny energií 30 dnů předem. Pokud vy s novou cenou nesouhlasíte, můžete od něho beztrestně odejít a výpověď podat nejpozději 10. den před účinností změny.

Jestliže však dodavatel zvýšení ceny elektřiny nebo plynu patřičně neoznámil, jednostranné zvýšení ceny z jeho strany je neplatné. K výpovědi tedy kvůli tomu není právní důvod, protože se zkrátka nic nezměnilo. Důležité však bude toto dodavateli sdělit a trvat na sjednané ceně.

Čtěte také: Co dělat, když ještě pořád nemáte novou nabídku od dodavatele energií?

Jak ukončit smlouvu s dynamicky určenou cenou?

Zde se jedná o spotové produkty, kdy spotřebitel platí dodavateli cenu, za kterou se energie nakupují na trhu, a k tomu platí ještě pevně stanovenou marži dodavateli. Smlouvu na dobu určitou se spotovou cenou můžete ukončit kdykoliv. Mějte však na paměti, že po podání výpovědí začíná od prvního dne následujícího měsíce běžet měsíční výpovědní lhůta.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 19 krát