Situací, při kterých půjde splatit spotřebitelský úvěr bez sankcí, bude víc

06.02.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Za předčasné splacení hypotéky lze v některých případech požadovat účelně vynaložené náklady. V jakých situacích však lze všechno splatit bez sankce?

O předčasném splacení hypotečního úvěru a o účelně vynaložených nákladech, které může banka po klientovi požadovat, pojednává zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Kdy může klient předčasně splatit úvěr?

Zmíněný zákon o spotřebitelském úvěru v § 117 jasně hovoří o tom, že spotřebitel, čili klient banky, má právo spotřebitelský úvěr splatit po dobu jeho trvání, a to buď zcela, nebo zčásti. Pokud by mělo dojít k předčasnému splacení zčásti, má spotřebitel také plný nárok na celkové snížení nákladů, které se s úvěrem pojí. Ke snížení nákladů dojde o výši úroků a dalších poplatků, které by byl spotřebitel povinen platit v situaci, ve které by nedošlo k předčasnému splacení.

Nicméně věřitel, kterým je banka, má v případě klientova předčasného splacení na druhou stranu v některých případech právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu s předčasným splacením vznikly.

Čtěte také: Co udělal rok 2023 s kritérii pro přidělování hypoték

Kdy je možné předčasně splatit hypotéku – podmínky, info

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy nesmí banka požadovat účelně vynaložené náklady?

Banka nesmí po klientovi v případě předčasného splacení požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů u

  • spotřebitelského úvěru, který byl poskytnut formou možnosti přečerpání,
  • plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru a
  • spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co byla sdělena nová výše zápůjční úrokové sazby.

Proplacení účelně vynaložených nákladů nesmí banka dále požadovat ani tehdy, jestliže bylo předčasné splacení provedeno v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele, popř. jeho manžela nebo partnera. To však pouze tehdy, pokud tato skutečnost vede ke snížení schopnosti spotřebitele splácet úvěr.

Dále nesmí banka náhradu požadovat ani v období, během kterého není stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

TIP: Hypoteční kalkulačka

Jak to bude s novelou zákona o předčasném splacení

Novela zákona o spotřebitelském úvěru, která začne platit od září 2024, přidává do zákona další dvě možnosti, při kterých bude možné spotřebitelský úvěr předčasně a beztrestně splatit ještě za dobu trvání fixace úrokové sazby. Půjde u předčasného splacení při rozvodu a následném vypořádávání společného jmění manželů. Dále také banka nebude požadovat účelně vynaložené náklady ani u prodeje nemovitosti minimálně po 2 letech od její koupě.

Jednou ročně lze předčasně splatit část peněz beztrestně

Osoby splácející spotřebitelský úvěr včetně toho hypotečního mají zákonnou možnost jednou ročně beztrestně předčasně splatit část výše půjčky. Přesněji se jedná o částku maximálně do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru. Lze to však pouze během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

Čtěte také: Co dělat, když vám končí fixace úroku u hypotéky?

Jaké má povinnosti banka vůči klientovi, který chce předčasně splácet?

Pokud klient přijde s informací, že si přeje předčasně splatit úvěr, banka mu musí bez zbytečného odkladu doložit informace o vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset splatit. Dlužná částka bude muset být rozdělena na jistinu, úrok a další náklady. Kromě toho bude muset také vyčíslit i onu náhradu účelně vynaložených nákladů na předčasné splacení s uvedením všech předpokladů pro výpočet její výše.

Dále bude banka muset klienta dostatečně informovat o důsledcích předčasného splacení. Vynechat nemůže ani informaci o tom, za jakých podmínek nelze požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Za toto vyrozumění včetně vyčíslení dluhu si banka nesmí nic účtovat. 

Čtěte také: Není sazba jako sazba aneb co je p. a. či RPSN?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát