Kdo a kdy vám může zrušit trvalý pobyt?

14.09.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Pokud si zřídíte trvalý pobyt v nájmu, může vám ho majitel bytu odhlásit? A pokud ano, kdy a za jakých okolností? Co k tomu bude pronajímatel potřebovat doložit za dokumenty?

O možnostech trvalého pobytu pojednává zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Můžete si nahlásit trvalý pobyt v nájmu?

Ano, můžete a není k tomu třeba dokládat žádný souhlas majitele bytu. Pronajímatel vám totiž nahlášení trvalého bydliště v nájmu nemůže zakázat, protože mu tím (ani vám) nevzniknou žádná nová práva ani povinnosti k danému objektu. Trvalé bydliště má spíše evidenční účel, nic jiného z toho nevyplývá.

Jako nájemník však budete muset vztah k nemovitosti doložit. Kromě přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a občanského průkazu budete na úřad muset ještě zanést nájemní smlouvu. Pokud si chcete nahlásit trvalé bydliště ve své vlastní nemovitosti, vlastnictví doložíte výpisem z katastru nemovitostí.

Jestliže si chcete trvalý pobyt nahlásit v podnájmu, souhlas majitele už bude potřeba. Podnájemní smlouva totiž podnájemníkovi vymezuje menší práva než nájemní.

Lze úplně zrušit trvalé bydliště?

Ne, trvalé bydliště úplně zrušit nemůžete, vždy potřebujete být na nějaké adrese evidováni, i když by to měl být městský nebo obecní úřad. Zrušení trvalého bydliště na dané adrese můžete provést jedině tak, že si jej přihlásíte na jinou.

Jak a kdo může podat žádost o zrušení trvalého pobytu

Zdroj: Shutterstock


Kdo vám může odhlásit trvalý pobyt?

Zrušení trvalého pobytu na dané adrese může provést ohlašovna, ale musí mít k tomu důvod. Takto jednat může z moci úřední, anebo pokud by dostala návrh. Trvalý pobyt může zrušit, pokud se prokáže:

  • že byl zápis proveden na základě nepravdivých, pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, popř. došlo k doložení nepravdivých nebo nesprávných skutečností.
  • že objekt, kde má občan nahlášeno trvalé bydliště, zanikl, byl odstraněn anebo je již podle zvláštního předpisu nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
  • že občan již k danému objektu nebo jeho části nemá žádné právo, které by jej opravňovalo k využívání a daný objekt nebo jeho část již k bydlení ani nevyužívá.

Kdo může podat návrh na odhlášení trvalého pobytu nájemníka?

Návrh může podat oprávněná osoba, čili pronajímatel nebo vlastník nemovitosti na obecním nebo městském úřadě, ve větších městech na úřadě městských částí nebo obvodů. Oprávněná osoba musí doložit písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu. Na ten však neexistuje jednotný vzor anebo formulář.

K návrhu musí také předložit občanský průkaz a dokument, kterým prokáže vlastnické právo k nemovitosti, pokud si tuto skutečnost ohlašovna nemůže ověřit sama bezúplatně veřejným dálkovým přístupem. Sami můžete vlastnictví prokázat výpisem z katastru nemovitostí anebo kupní smlouvou. Pokud vlastníkem nejste, ale např. chcete odhlásit trvalé bydliště bývalému partnerovi, který už se odstěhoval, právo na užívání dokládáte nájemní smlouvou.

Dále budete muset doložit, z jakého důvodu je požadováno odhlášení občana z trvalého pobytu na adrese, čili to, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a nemovitost již k bydlení nevyužívá. Zde si můžete vystačit s dohodou o ukončení nájmu.

 

Kolik stojí odhlášení trvalého bydliště z adresy?

Cenu za podání návrhu určuje zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 634/2004 Sb. Za každou osobu, která je uvedena v dokumentu, bude muset navrhovatel zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.

Lhůta pro vyřízení žádosti o zrušení trvalého bydliště

Na vyřízení návrhu na zrušení má úřad 30 dnů, u složitějších případů až 60 dnů. Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Po nabytí právní moci se odhlášenému občanovi zapíše trvalé bydliště na adrese ohlašovny.

Zdroj: zákon, MVČR


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ