Pravidla po přepravu dítěte v evropských zemích

08.07.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Chystáte-li se autem do zahraničí i se svými malými ratolestmi, budete pro ně nejspíš potřebovat autosedačku. I když vlastně jak kdy. Ačkoliv je většina okolních zemí součástí Evropské Unie, pravidla pro jejich používání se liší stát od státu.

Autosedačka je v naší zemi považována za samozřejmost a přepravujeme-li v autě dítě, automaticky ho do sedačky posazujeme. Pravidla pro používání autosedaček, která platí v České republice, ale nejsou stejná jako v okolních zemích. Náš přehled vám ukáže, kde se bez autosedačky vaše dítě neobejde a kde byste ji mohli postrádat.

Albánie
Belgie
Bulharsko
Černá Hora
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina

Albánie

Albánie sice do EU zrovna nepatří, přesto se ani zde bez autosedačky neobejdete. Do ní musí být usazeno každé dítě mladší 12 let, které chce sedět na místě spolujezdce. Pakliže by během jízdy sedělo vzadu, je potřeba ho umístit do schváleného zádržného systému. Tedy za předpokladu, že mu nebude více než tři roky.

Belgie

V Belgii záleží především na tom, kolik vaše dítě měří. Pokud by to bylo méně než 135 centimetrů, musí být přepravováno v autosedačce nebo zádržném systému. Děti do tří let v tomto ohledu už ale na výběr nemají a musejí sedět výhradně v autosedačce. Na druhou stranu se mohou vézt jak vzadu, tak na sedadle spolujezdce. 

Bulharsko

Zemí, kde autosedačku potřebovat nebudete, je Bulharsko. Jediným omezením, na nějž musíte při cestách do této balkánské země pamatovat, je zásada, že na sedadle spolujezdce smí dítě jet teprve tehdy, je-li starší 12 let.

Černá Hora

Pokud se ovšem vydáte na opačnou stranu Balkánu do Černé Hory, autosedačku určitě přibalte. Tedy za předpokladu, že máte potomka mladšího pěti let. 

Dánsko

V Dánsku je autosedačka povinná pro všechny děti, které ještě nedosáhly tří let věku. Ovšem i na ty starší, respektive větší se vztahují jistá pravidla. Ratolesti měřící méně než 135 centimetrů totiž musejí používat zádržné systémy.

Estonsko

V Estonsku hovoří pravidla poměrně jasně: dítě do 12 let věku a měřící méně než 135 centimetrů musí být za jízdy umístěno do autosedačky. Jinak hrozí řidičům pokuta.

Finsko

Jak je to s autosedačkami v zemi tisíce jezer? Rozhodující je opět hranice 135 centimetrů. Děti, které měří méně, se bez autosedačky nebo zádržného systému neobejdou. Pouze v případě, že by ani jedno ani druhé zařízení nešlo do auta namontovat, směji sedět bez nich na sedadlech vzadu. Ale pouze za předpokladu, že už alespoň oslavily své třetí narozeniny.

Francie

Coby turisté navštěvující nebo projíždějící Francií žádné sedačky řešit nemusíte. Pouze se ujistěte, že je váš potomek řádně připoután. A pokud mu ještě nebylo ani deset, posaďte jej výhradně dozadu.

Chorvatsko

Tradiční prázdninová bašta Čechů i na začátku druhé dekády jednadvacátého století. Bez sedačky se tu neobejde žádné dítě mladší pěti let. Ratolestem mezi 5 a 12 roky postačí pro změnu podsedák a tříbodový bezpečnostní pás. Starší pak smějí sedět i na místě spolujezdce. Stejně jako děti do dvou let převážené ve vajíčku, ovšem jen tehdy, je-li vypnut airbag.  

Irsko

A podobná omezení ohledně jízdy na předním sedadle platí pro děti rovněž v Irsku. Dokonce i autosedačka pro všechny potomky mladší pěti let je tu stejně jako v Chorvatsku povinná.

Island

Na Islandu je to pro změnu zase stejné jako v České republice: v autosedačce musí sedět každé dítě, které měří méně než metr a půl a je lehčí než 36 kilogramů.

Dítě v autosedačce
Zdroj: Shutterstock

Itálie

Pojedete-li se svou rodinu na Apeninský poloostrov, ujistěte se, že pro všechny potomky mladší 12 let, jejichž vzrůst nedosahuje 150 centimetrů, máte k dispozici vhodný bezpečnostní systém. V opačném případě by vás totiž mohli tamní karabiniéři pokutovat.

Litva

V této baltské zemi platí, že autosedačka je povinná pro všechny děti, kterým je méně než 12 let a měří pod 150 centimetrů.

Lotyšsko

V sousedním Lotyšsku je to obdobné, pouze s tím rozdílem, že daná autosedačka musí být navíc úměrně přizpůsobena jejich velikosti. Případně je však možné použít podsedák.

Lucembursko

V této miniaturní zemičce autosedačku využijete pouze tehdy, když své dítě mladší 12 let a měřící méně než jeden a půl metru budete chtít usadit dopředu. Vzadu si totiž vystačí s běžnými bezpečnostními pásy.

Maďarsko

Pro Maďarsko platí stejná pravidla, jakými je potřeba se řídit v Lucembursku.

Moldavsko

A podobně je tomu i v o něco vzdálenějším Moldavsku.

Německo

To samé se dá říct rovněž o Německu. Také u našich západních sousedů platí, že chce-li potomek mladší 12 let, který měří méně než 150 centimetrů, sedět vpředu, musí být uvázán v autosedačce. Vzadu pak opět postačí „pouze“ pásy.

Nizozemsko

Ve stejném duchu se s danou problematikou vypořádali též v zemi tulipánů. Jediný rozdíl je zde v tom, že na sedadlo spolujezdce si musejí nechat zajít chuť ti úplně nejmenší, tedy děti do tří let.

Norsko

V tomto severském státě postačí, pokud budete mít pro své děti do čtyř let vlastní bezpečnostní systém. Ty starší pak musí být „opět“ připoutány pásy.

Polsko

V Polsku se děti neobejdou bez odpovídajícího zádržného systému. Toto opatření se však týká pouze těch, jež ještě neoslavily dvanácté narozeniny a měří méně než jeden a půl metru.

Portugalsko

Pokud jedete na úplný jihozápad Evropy do Portugalska a chcete své ani ne dvanáctileté dítě měřící méně než 150 centimetrů usadit dopředu, pořiďte mu autosedačku. Jinak opět riskujete pokutu. Je-li ovšem mladší tří let, budete jej muset tak či tak usadit dozadu.

 

Rakousko

Náš jižní soused je v tomto ohledu poměrně striktní. Zádržný systém potřebuje každý, komu ještě nebylo 14 let a měří méně než 150 centimetrů. Tyto systémy navíc musejí splňovat normu ECE 44/03 či 44/04.

Rumunsko

V Rumunsku platí stejná pravidla jako v sousedním Bulharsku. Žádné autosedačky tu pro své ratolesti nepotřebujete, pouze se ujistěte, že nesedí vepředu, pakliže je jim méně než 12 let.

Řecko

To v Řecku můžete dopředu usadit každého, komu byly už tři roky, avšak pouze pod podmínkou, že měří více než inkriminovaný metr a půl. Děti, jichž se tato dvě kritéria týkají, musejí mít navíc autosedačku přizpůsobenou svému věku, respektive výšce.

Slovensko

Na Slovensku platí podobná pravidla jako u nás. Autosedačku musí mít každý potomek, který měří méně než 150 centimetrů a váží méně než 36 kilogramů. Na podsedáku navíc smí sedět pouze ti, kdo měří více než 125 centimetrů a váží přes 22 kilogramů. Pokud by ovšem auto nemělo na zadních sedadlech pásy, pak je pro děti do tří let jízda takovýmto vozem zapovězena.   

Slovinsko

Ve Slovinsku je rozhodující výška. Každé dítě – ať už sedí vpředu, nebo vzadu – do 150 centimetrů musí být připoutáno bezpečnostními pásy nebo upevněno do zádržného systému. Pokud by však ten do auta nešel namontovat, nesmíte v něm potomka mladšího tří let přepravovat vůbec. Sedí-li navíc vpředu, je potřeba deaktivovat airbag.

Spojené království

Ve Velké Británii a Severním Irsku musejí být do autosedaček umístěni všichni, kterým je od 3 do 14 let a měří méně než 135 centimetrů.

Srbsko

V Srbsku platí stejná pravidla jako v Bulharsku a Rumunsku, a sice že žádné sedačky nepotřebujete. Pouze své děti, kterým je méně než 12 let, nesmíte přepravovat na sedadle vepředu.

Španělsko

Ve Španělsku se pro změnu bez autosedačky neobejdou děti do 10 let věku. Povinné jsou ale i pro všechny děti, které jsou mladší 12 let a chtějí sedět vepředu.    

Švédsko

V této skandinávské zemi se bez zádržného systému neobejde žádná vaše ratolest, která ještě neoslavila své sedmé narozeniny. Máte-li staršího potomka, pak máte zároveň o starost méně.

Švýcarsko

V zemi helvétského kříže je autosedačka pouze doporučeným doplňkem pro děti do sedmi let. Ty starší by pak měly mít bezpečnostní pásy upraveny podle své výšky.

Ukrajina

Jedete-li na Ukrajinu, s žádnými autosedačkami si hlavu lámat nemusíte.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: Spotřebitel