25 000 Kč pro OSVČ schváleno: kdo má nárok a jak o tuto dávku žádat?

07.04.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kterých OSVČ se bude týkat jednorázová podpora ve výši 25 000 Kč? Jaké budou podmínky? Jak žádat o tuto dávku? Co je nutné doložit k žádosti?

Prezident podepsal novelu o jednorázové podpoře ve výši 25 000 Kč pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Vláda zmírnila předchozí poměrně tvrdá kritéria a nakonec se rozhodla pro to, aby tuto "Pětadvacítku"(název podpory) mohlo čerpat široké spektrum OSVČ.

Pětadvacet na...dřevo?

Finanční podpora pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Výše podpory pro OSVČ

Finanční podpora pro OSVČ bude mít hodnotu 25 000 Kč.

Tato částka se nijak nedaní, neodvádí se z ní ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Podmínky nároku na jednorázovou podporu

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým bylo na základě vydaných mimořádných opatření znemožněno podnikání, mají nárok na finanční podporu.

Dále náleží těm OSVČ, kteří mají v souvislosti s pandemií koronaviru snížené nebo nulové příjmy.

Podmínkou je, aby OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

OSVČ, které o podporu žádají, nesmí být přihlášeny na Úřadu práce a nesmí čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Dalšími podmínkami jsou, že nesmí být v hmotné nouzi či pobírat příspěvek na bydlení.

Jako omezení v podnikání z důvodu pandemie koronaviru se považuje:

  • nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz,
  • karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance
  • péče o dítě
  • omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ
  • omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

OSVČ čerpající ošetřovné, budou moci čerpat i tuto jednorázovou podporu.

Tip: Prominutí záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ

OSVČ a vedlejší podnikatelská činnost

Studenti, starobní důchodci, rodiče pobírající rodičovský příspěvek či lidé starající se o zdravotně postiženou osobu, jež mají vedlejší podnikatelskou činnosti si jistě oddechnou, protože nynější vládní návrh myslí i na ně. Pokud na jejich podnikání měla pandemie koronaviru dopad, tak mohou žádat o 25 000 Kč.

Pokud OSVČ vykonává současně zaměstnání, tak nárok na "Pětadvacítku" nemá.

Na tuto podporu dosáhne většina OSVČ (až 700 000), rozpočtový dopad "pětadvacítky" bude ve výši až 17,5 miliard Kč.

Jak žádat o podporu v hodnotě 25 000 Kč?

Žádost jde zaslat:

  • poštou,
  • pomocí datové schránky,
  • elektronicky na finanční správu (EPO),
  • na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

A ke stažení je na Finanční správě:

Formulář 25 000 Kč pro OSVČ

V žádosti vyplníte své identifikační údaje a číslo bankovního účtu, kam vám peníze od ministerstva přijdou.

Co bude třeba k žádosti přiložit?

K žádosti o tuto podporu nebudete muset přikládat žádné dokumenty. Stačí doložit skutečnosti čestným prohlášením, které bude součástí žádosti. 

Tip: Kolik bude stát přispívat podnikatelům na mzdy zaměstnanců?

30 000 Kč pro OSVČ od opozice

Opozice by OSVČ podpořila ještě výrazněji, a to jednorázovou podporou ve výši 30 000 Kč.

Dále by opozice proplácela 500 Kč za každý den po 30. dubnu, kdy by OSVČ nemohly vykonávat svoji práci.

Pro OSVČ, které nemohou podnikat kvůli pandemii koronaviru a jsou v nájmu by opozice zavedla i proplácení nájemného.

 

Kdy stát začne "pětadvacítku" vyplácet?

K vyplácení bude docházet nejspíše po 12. dubnu 2020.

Novelu podepsal prezident a vešla v platnost.

Průběh schvalování novely můžete sledovat na našem Facebooku.

Zdroje: Ministerstvo financí ČR, ČTK

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY