Jak je to s odkladem nájemného a zmrazením cen nájmů v 7 otázkách

28.04.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Odklad měsíčních plateb nájemného se netýká jen podnikatelů a firem. Platí i pro nájemné u bytů. Pokud někomu pronajímáte byt, musíte na odklad přistoupit? Jak je to s energiemi? A zmrazí se ceny nájmu?

Návrh na odklad nájemného prošel minulý týden. Jeho účelem je chránit nájemníky před výpovědí z bytu v době koronavirové pandemie. I kdyby však Ministerstvo financí nepřišlo s moratoriem nájmů, lze říct, že občanský zákoník alespoň z části nájemce chránil i tak. Rozhodně tedy nemohl pronajímatel přijít s výpovědí za odložení jednoho měsíčního nájmu.

  1. Neplacení nájemného a výpověď z nájmu dle zákoníku
  2. Kdy můžete dostat výpověď z nájmu?
  3. Neplacení nájemného kvůli koronaviru
  4. Platí odklad plateb i na zálohy na služby a energie?
  5. Jak si vyřídit odklad nájmu?
  6. Co když dluh na nájemném nesplatím?
  7. Může mi teď pronajímatel zvýšit nájem?

1. Neplacení nájemného a výpověď z nájmu dle zákoníku

Aby mohl nájemce dostat od pronajímatele okamžitou výpověď z nájmu, u které nepoběží výpovědní lhůta, musel by neplatit nájemné a energie minimálně po dobu posledních tři měsíce. Nájemné se pak platí obvykle na měsíc dopředu, pokud tedy není ujednáno ve smlouvě jinak.

2. Kdy můžete dostat výpověď z nájmu?

Od pronajímatele ještě můžete dostat výpověď z nájmu:

  • pokud jste poškodili nemovitost závažným nebo nenapravitelným způsobem,
  • pokud jste způsobili majiteli nemovitosti nebo sousedům závažné obtíže,
  • pokud jste neoprávněně užívali byt jiným způsobem, než bylo ujednáno ve smlouvě.

Ve všech zmíněných případech pak také platí výpověď ze dne na den.

Pronajímatel vám nemůže na rozdíl od podnájmu vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Pokud vám však končí smlouva na dobu určitou, není jeho povinností vám ji prodlužovat. U konci smlouvy nemusí ani udávat důvod neprodloužení. Tato pravidla nadále platí i v době koronaviru.

3. Neplacení nájemného kvůli koronaviru

Pronajímatel nově nesmí nájemníkovi uložit výpověď z nájmu, pokud nájemník nedokáže hradit nájemné z důvodu koronaviru, a to v období od 12. března do 31. července. Nejde však o prominutí nájmu, nýbrž opravdu o odložení platby. Nájemce bude muset pronajímateli dluh za toto období splatit nejpozději 31. prosince 2020. Tato úprava by však měla být využita až tehdy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pronajímatel se může s nájemce domluvit na splátkovém kalendáři, popř. na využití vratné jistoty (kauce) k úhradě nájmu.

Pokud však došlo k neplacení nájemného již před 12. březnem, nová úprava zákona se vztahu nájemce a pronajímatele týkat nebude.

Odklad a zmrazení nájemného u bytů a výpověď z nájmu

Zdroj: Shutterstock

4. Platí odklad plateb i na zálohy na služby a energie?

Ne. Změna zákona se netýká plateb za plyn, elektřinu, vodné, stočné apod. Ty musí nájemce uhradit tak či tak.

TIP: Jak a kdy si snížit zálohy na energie?

5. Jak si vyřídit odklad nájmu?

Pokud nájemce nezvládá hradit nájemné z důvodu pandemie koronaviru, musí o tom informovat svého pronajímatele a zároveň se neprodleně obrátit na úřad práce, který si od něj vyžádá náležitosti, které to dokládají a které stanoví metodický pokyn.

Následně nájemce doloží pronajímateli potvrzení vydané příslušným úřadem práce.

Pokud by nájemce takto nesplnil své povinnosti, změna zákona se na něj nevztahuje.

6. Co když dluh na nájemném nesplatím?

Pokud nájemce dluh na nájemném z důvodu koronaviru nesplatí, platí pro něj pravidlo v občanském zákoníku, které spočívá v okamžité výpovědi bez výpovědní lhůty, čili pronajímatel bude moci požadovat opuštění bytu a vystěhování ze dne na den, a to ihned po splatnosti dluhu.

TIP: Pro aktuální informace sledujte Finance.cz na Facebooku

7. Může mi teď pronajímatel zvýšit nájem?

Ne, Úřad vlády ČR od minulého čtvrtka zmrazil nájmy, a to s okamžitou platností. Důvodem je snaha zamezit existenčním problémům, které by v době nouzového stavu a pandemie mohly při zvýšení nájemného vzniknout. Zmrazení bude platit po celou dobu mimořádným opatření, vláda jej však může ukončit i dříve.

Pravidlo o zmrazení nájmu se navíc uplatní i v případě, kdy dojde k tzv. řetězení nájmu. Pokud dojde během platnosti mimořádných opatření k ukončení nájmu z důvodu konce smlouvy na dobu určitou či za jiných okolností a následně pronajímatel uzavře smlouvu novou, nájem by měl být maximálně tak vysoký jako ve smlouvě předchozí. Z tiskové zprávy MF ČR tedy vyplývá, že zmrazení nájmu se bude týkat i prodloužení smluv se stávajícími nájemníky.

TIP: Jak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemné?

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ