Vyšší ošetřovné 500 Kč denně pro OSVČ již od dubna

14.05.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné se zvýšilo z 424 Kč na 500 Kč denně. Jak čerpat vyšší ošetřovné? Kdo na něj má nárok a jaký bude nárok při návratu dětí do škol?

Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavřeným školám zůstat s dětmi doma, vzrostlo z 424 Kč na 500 Kč. Které OSVČ a jak o něj mohou žádat?

Je ošetřovné ve výši 500 Kč pro OSVČ přiměřeně vysoké?

500 Kč ošetřovné pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Ošetřovné 500 Kč denně pro OSVČ

OSVČ mohou nyní žádat o ošetřovné za předcházející měsíc, a to vždy pouze do konce aktuálního měsíce. To znamená, že o ošetřovné za duben mohou OSVČ žádat do konce května.

Ošetřovné pro OSVČ má formu dotace. Od 12. března do konce dubna mělo výši 424 Kč denně, ale vzhledem ke zvýšení ošetřovného u zaměstnanců ze 60 % na 80 % ze základu příjmu, vzrostlo ošetřovné zpětně od dubna i pro OSVČ na 500 Kč denně.

Které OSVČ mají na ošetřovné nárok?

Na ošetřovné mají nárok ty OSVČ, které nemohou kvůli vládním opatření protí šíření infekce koronaviru vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu či jiné dětské zařízení, jež bylo uzavřeno kvůli šíření infekce koronaviru,
  • nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost),
  • osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a dočasně byla umístěna do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče.

OSVČ musí být hlavní činností žadatele.

Jak dlouho budou moci OSVČ ošetřovné čerpat?

Vyšší částka (500 Kč denně) bude vyplácena maximálně do konce června.

Ošetřovné a návrat dětí do škol

Školy jsou v Česku kvůli pandemii koronaviru uzavřeny od 11. března 2020 a řada mateřských školek zůstala rovněž zavřená.

Nicméně od 25. května 2020 se budou moci do základních škol vrátit žáci prvního stupně, ve třídě bude muset být maximálně 15 žáků a budou se muset dodržovat přísná hygienická pravidla.

Návrat do škol bude nepovinný a bude záležet na rozhodnutí rodičů jednotlivých žáků, zdali své dítě do školy pošlou.

Ošetřovné budou nejspíše moci pobírat ti rodiče, kteří své dítko do základní či mateřské školy nepošlou.

Ovšem budou muset uvést důvod, proč jejich dítě do školy nepůjde.

Mezi důvody, proč dítě neposlat do základní či mateřské školy patří:

  • nákaza koronavirem
  • cukrovka
  • těžká obezita
  • chronické onemocnění plic
  • soužití s osobou starší 65 let nebo osobou, která má zmíněná onemocnění

Jestliže škola nemá dostatek míst pro žáky, tak také dítě nemusí jít do školy.

Dalším důvodem je zkrácení výuky oproti běžnému rozvrhu, který rodičům znemožňuje chodit do práce. 

Na kolik vyjde ošetřovné pro OSVČ státní kasu?

Měsíčně vyjde ošetřovné pro OSVČ přibližně na 1 miliardu korun, z čehož zvýšení tvoří 150 milionů korun.

Jak se o ošetřovné žádá?

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za měsíc duben do 7. června 2020. Žádost o ošetřovné pro OSVČ je k nalezení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádost lze poslat elektronicky skrze datovou schránku či v listinné podobě poštou na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

K žádosti je nutno přiložit potvrzení o uzavření školy či jiného dětského zařízení, resp. zařízení poskytujícího sociální služby.

Více se o podávání žádosti o ošetřovné pro OSVČ dočtete v našem článku.

Další aktuality ohledně vládních opatření proti šíření koronaviru sledujte na naší facebookové stránce.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY