Ošetřovné pro OSVČ 400 Kč denně ve druhé vlně koronaviru

23.10.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak vysoké je ošetřovné pro OSVČ při druhé vlně koronaviru? Kdo na něj má nárok? Jak vaše dítě musí být staré? Jak a kde kdy o něj žádat? Bylo již schváleno?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí kvůli zavřeným školám přerušit či velmi omezit svoji činnost, protože se musí doma starat o své ratolesti. Kdo bude mít nárok na ošetřovné a kdo bude mít smůlu?

Ošetřovné pro OSVČ na jaře bylo 500 Kč, na podzim již jen 400 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Výše ošetřovného pro OSVČ při druhé vlně koronaviru

Jestliže OSVČ nemohou vykonávat svoji hlavní pracovní činnost, tak mají nárok na 400 Kč za kalendářní den. Oproti jaru si o 100 Kč denně OSVČ na ošetřovném pohorší.

Nejedná se o dávku, ale o dotaci. Bude ji vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako na jaře.

Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je na ošetřovné pro OSVČ v první etapě vyčleněno 200 milionů Kč, ale dá se počítat s výdaji na ošetřovné až k 1 miliardě korun.

Které OSVČ mají nárok na ošetřovné?

Nárok mají ty OSVČ, které nemohou vykonávat svoji hlavní pracovní činnost, protože

  • musí z důvodu uzavření škol či jiného zařízení či kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 10 let,
  • pečují o osobu, jež je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotním stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a kvůli mimořádným opatřením nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb,
  • pečují o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

Na ošetřovné nemají nárok ty OSVČ, které:

  • pobírají invalidní nebo starobní důchod,
  • mají jiné zaměstnání,
  • pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Ošetřovné je pouze pro děti mladší 10 let

Pro OSVČ budou stejná pravidla jako pro ošetřovné pro zaměstnance. Dítě musí být mladší 10 let k 15. říjnu 2020, týká se to tedy dětí narozených 15. 10. 2010 a později.

Může tedy nastat ta situace, že rodiče spolužáků z jedné třídy budou muset zůstat doma, ale pouze jedněm vzniká nárok na ošetřovné.

Na děti může pobírat ošetřovné pouze jedna osoba, avšak rodiče se mohou v péči o děti a v pobírání ošetřovného střídat.

Jak, kde a kdy žádat o ošetřovné pro OSVČ?

O ošetřovné za měsíc říjen můžete žádat od 9. listopadu do 9. prosince, a to pomocí elektronického formuláře dostupného na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádosti se budou přijímat na začátku listopadu na této adrese - MPO Žádosti o ošetřovné, přesné datum se ještě neví.

K žádosti nebudete muset nic přikládat, pouze zaškrtnete, že žádost podáváte na základě vašeho čestného prohlášení.

Bylo již ošetřovné pro OSVČ schváleno?

Návrh byl již schválen poslaneckou sněmovnou České republiky, musí jej ovšem schválit ještě Senát a prezident republiky, to ovšem bude ve zkráceném termínu.

Sledujte naši stránku na Facebooku, kde vás o schválení dotačního programu i otevření příjmu žádostí budeme informovat.

Vláda rovněž pro OSVČ chystá další vlnu kompenzačního bonusu, o tom, kdo na něj bude mít nárok, se dozvíme již brzy.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY