Zvýší se kompenzační bonus pro OSVČ na 1 000 Kč denně?

22.02.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Které OSVČ dosáhnou na kompenzační bonus v hodnotě 1 000 Kč denně? Budou mít nárok i společníci s. r. o. či lidé pracující na DPP či DPČ? Kdy nárok nevzniká? A už bylo zvýšení schváleno?

Byla schválena novela o zvýšení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) postižené pandemií koronaviru na 1 000 Kč denně, doposud byla výše kompenzačního bonusu 500 Kč. Platit má zpětně od 1. února 2021.

Jiné bude rovněž posuzování nároku na kompenzační bonus, který bude určen pro podnikatele, jejichž příjmy klesly o polovinu. Bonusová období nově nebudou navázána na nouzový stav.

Projde kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč celým legislativním procesem?

Kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč

Zdroj: Depositphotos

Které OSVČ budou mít nárok na kompenzační bonus?

Ministerstvo financí se u kompenzačního bonusu ve výši 1 000 Kč vrací k jarnímu pojetí, kdy nárok vzniká všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale také dopady samotné pandemie koronaviru.

„Na bonus tak nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách. Klíčové přitom bude umět prokázat propad příjmů vyšší než 50 %,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Právě pokles příjmů o nejméně 50 % bude tím hlavním ukazatelem nároku na kompenzační bonus. Žadatel pak bude porovnávat období, za které žádá s měsíčním průměrem za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Například v prvním zvýšeném bonusovém období za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období, a pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí.

Výše kompenzačního bonusu nesmí za bonusové období překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období.

Co začínající podnikatelé?

Pro začínající podnikatele se srovnávací období posouvá až po zahájení jejich činnosti. Srovnávacím obdobím bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byli podnikateli.

„Tím, že srovnáváme kalendářní měsíc předcházející bonusovému období, umožňujeme žadatelům podat žádost již na začátku každého bonusového období. Vládní pomoc tak mohou lidé obdržet o to dříve,“ vysvětluje ministryně financí.

Budou mít nárok i společníci s. r. o.?

Nárok na zvýšený kompenzační bonus budou mít ti společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným s maximálně 2 společníky, dále společníci z jedné rodiny (příbuzní v přímé linii, dále sourozenci, manžel/ka, registrovaný partner/ka)

Tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Společnost s ručením omezeným nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci.

Společnost musí mít obrat alespoň ve výši 180 tisíc korun (předpokládaný příjem 120 tisíc korun u začínajících firem) a skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období.

Budou mít nárok lidé pracující na DPP či DPČ?

Na zvýšený kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč nedosáhnou pracovníci pracující na dohody (DPP či DPČ).

U takovýchto pracovníků zůstává zachována původní výše kompenzačního bonusu v hodnotě 500 Kč denně.

OSVČ v karanténě budou mít nárok na 500 Kč denně

Novinkou je rovněž možnost nároku na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za období, kdy musel žadatel být v nařízené karanténě či izolaci.

Nicméně podmínkou je účast OSVČ na nemocenském pojištění.

S čím nelze kompenzační bonus kombinovat?

"Starý" kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně je vypsán až do 15. února 2021. Jestliže splňujete nárok na zvýšený bonus, tak můžete žádat o kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč denně, ten vám bude snížen o již vyplacenou částku původního kompenzačního bonusu.

Zvýšený kompenzační bonus nelze čerpat při pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Kompenzační bonus nejde kombinovat s ostatními podpůrnými programy (s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus či s podporou, která slouží k úhradě nájemného).

U společníků s. r. o. nelze kompenzační bonus kombinovat s podporou Antivirus, která byla poskytnuta na samotného společníka.

Jak a kdy o kompenzační bonus žádat?

Novela zákona počítá zatím se dvěma bonusovými obdobími - únor a březen. V novele je rovněž zakotveno, že vláda může přijmout další bonusová období.

Žádost bude opět vedena jako vratka daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady.

Opět budou moci živnostníci žádat na stránkách ministerstva financí.

Žádost bude možné poslat:

  • e-mailem
  • datovou schránkou
  • poštou
  • osobně na podatelně. 

Tip: Jak podat žádost o zvýšený kompenzační bonus?

Jaký dopad na rozpočet bude mít nový kompenzační bonus?

Ministerstvo financí odhaduje, že negativní rozpočtový dopad nového kompenzačního bonusu za únor a březen bude 19,4 mld. Kč. Z toho 18 mld. Kč na státní rozpočet, 1,1 mld. Kč na rozpočty obcí a 0,4 mld. Kč na rozpočty krajů.

Dopad kompenzačního na rozpočet obcí a krajů bude z velké části kompenzován formou příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu inkasa.

Kompenzační bonus v hodnotě 1 000 Kč musí schválit ještě prezident

Ano, novela již byla schválena.

Sledujte další novinky na našich facebookových stránkách, kde vás budeme o změnách informovat.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 87 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY