Ekonomická svoboda v Česku je vyšší než v Norsku nebo v Belgii

15.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pro růst životní úrovně obyvatel je velmi důležitá ekonomická svoboda. Index ekonomické svobody v Česku je přitom dlouhodobě vysoký a Česko patří mezi třicítku zemí s nejlepším hodnocením. 

„The Heritage Foundation“ každoročně sestavuje index ekonomické svobody, a to již od roku 1995. Výsledný index ovlivňuje hodnocení ve čtyřech základních pilířích ekonomické svobody (právní stát, fiskální a daňová situace, regulace, otevřenost trhu). Každý pilíř se dále skládá z několika dalších dílčích hodnocení, jedná se tedy o velmi komplexní přístup a vliv na výslednou ekonomickou svobodu má fungování a legislativní rámec celého národního hospodářství. Pro všechny země je pozitivní, když je ekonomická svoboda co nejvyšší. Pro rok 2021 je Česko na celkovém 27. místě a má lepší hodnocení než např. Norsko, Německo, Belgie, Španělsko, Francie nebo Itálie.

Zdroj: Shutterstock

Dobré podnikatelské podmínky = výhody pro všechny

V zemích s vysokou ekonomickou svobodou se snadněji podniká, přičemž legislativní rámec upravující podnikání je příznivý a povinná byrokracie je nastavena rozumně. Osobní a ekonomická svoboda je základním pilířem růstu životní úrovně občanů. V zemích s vysokou ekonomickou svobodou je možné si splnit své podnikatelské sny, o úspěchu rozhodují především vlastní znalosti, dovednosti a nápady.

Rozvoj podnikatelského ducha má velmi pozitivní dopady na růst národního bohatství. Všechny kroky směřující k podpoře podnikavosti se vyplácí státu i občanům, když rostou mzdy a daňové výnosy. Pokud mají podnikatelé kolem sebe pozitivní vzory, kterým se podařilo na trhu uspět, tak je to důležitý motivační faktor, který stimuluje celou ekonomiku.

Rozdělení zemí do pěti skupin, kde je Česko?

Ve studii pro letošní rok „2021 Index of Economic Freedom“ je 178 hodnocených zemí světa rozděleno do celkem 5 skupin.

  • V první skupině jsou země, které mají výsledný index vyšší než 80, což jsou Singapur (89,7), Nový Zéland (83,9), Austrálie (82,4), Švýcarsko (81,9) a Irsko (81,4).
  • Ve druhé skupině jsou země s výsledným indexem od 70 do 79,9. Takové hodnocení má celkem 33 zemí. Většinu zemí s výsledným indexem nad 70 jsou členské země Evropské unie a OECD. Najdeme zde: Velkou Británii (78,4), Estonsko (78,2), Kanadu (77,9), Island (77,4), Litvu (76,9), Nizozemí (76,8), Finsko (76,1), Lucembursko (76,0), Chile (75,2), USA (74,8), Švédsko (74,4), Japonsko (74,1), Jižní Koreu (74,0), Rakousko (73,9), Izrael (73,8), Česko (73,8), Norsko (73,4), Německo (72,5), Lotyšsko (72,3), Kypr (71,4), Bulharsko (70,4), Maltu (70,2), Belgii (70,1).
  • Ve třetí skupině jsou země s výsledným indexem od 60 do 69,9. Takové hodnocení má 59 zemí světa. Z členských zemí EU a OECD mají souhrnný index v tomto intervalu Španělsko (69,9), Polsko (69,7), Rumunsko (69,5), Slovinsko (68,3), Portugalsko (67,5), Maďarsko (67,2), Slovensko (66,3), Francie (65,7), Mexiko (65,5), Itálie (64,9), Turecko (64,0), Řecko (60,9).
  • Ve čtvrté skupině se nachází země s výsledným indexem od 50 do 59,9. Celkem jich je v této kategorii 63.
  • V poslední skupině jsou země s výsledným indexem nižším než 49,9, přičemž takové hodnocení má 18 zemí. Na posledních pěti místech najdeme KLDR, Venezuelu, Kubu, Súdán a Zimbabwe.

Pramen: The Heritage Foundation „2021 Index of Economic Freedom“

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ