HDP ČR rostl o 2,4 %: jak jsme na tom ve srovnání se sousedy?

14.11.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Růst HDP České republiky podle přeběžného odhadu Českého statistického odhadu byl 2,4 % ročně. O kolik HDP vzrostlo v aktuálním kvartálu? Co táhlo růst? A jaký byl jeho vývoj?

Růst hrubého domácího produktu (HDP) České republiky byl v 4. čtvrtletí 2019 1,7 % meziročně. Oproti minulému čtvrtletí HDP vzrostl o 0,2 %.

Růst HDP ČR v roce 2019

Meziroční růst českého HDP v třetíím kvartálu 2019 byl 1,7 %. Ve srovnání s minulým čtvrtletím se HDP zvýšil o 0,2 %. Klíčovou roli hráje tento rok spotřeba domácností, ta se na růstu hrubého domácího produktu v 1. kvartálu podílela 1,1 procentním bodem. Státní i soukromé investice se rovněž v prvním kvartálu nenechaly zahanbit a na růstu HDP se shodně podílely 0,6 p. b. V dalších kvartálech jsou tyto hodnoty obdobné.

Česká ekonomika začíná brzdit a mírný růst HDP hodnotil hlavní ekonom společnosti Deloitte, David Marek takto:

„Růst české ekonomiky slábne. Hrubý domácí produkt se ve 4. čtvrtletí minulého roku zvýšil o 0,2 procenta ve srovnání s předchozím čtvrtletím, meziroční tempo růstu zpomalilo na 1,7 procenta. Pomaleji rostla česká ekonomika naposledy na začátku roku 2014."

Růst HDP v České republice a v sousedních zemích

Růst českého HDP je ve srovnání s našimi sousedy slušný. Německé HDP v prvním kvartálu 2019 meziročně rostl tempem 0,7 %, rakouské HDP tempem 1,4 %, slovenské HDP rychlostí 3,8 %. Nejrychleji ovšem rostl HDP Polska a to meziročně o 4,7 %. V Polsku dokonce ekonomické prognózy navýšily hodnotu růstu HDP na tento rok - z 4,5 % na 5 % HDP.

Na českém hrubém domácím produktu se již projevuje zpomalení německé ekonomiky, která v roce 2018 rostla o 1,5 %, letos se očekává zpomalení na 0,6 % až 0,5 %.

Meziroční růst HDP v zemích střední Evropy

Růst HDP u nás a v sousedních zemích

Zdroj: Statistické úřady jednotlivých zemí či stránky ministerstva financí

Přestože růst českého HDP zpomaluje, tak i nadále pokračuje růst mezd a zvyšování životní úrovně a české HDP na 1 obyvatele se již pomalu blíží k průměru HDP Evropské unie. V současné době jsme přibližně na 90 % průměru EU.

Růst HDP ČR v roce 2018 a jeho vývoj od roku 2000

Hrubý domácí produkt (HDP) minulý rok vzrostl o 3 % a jeho celková hodnota činila 5 130,3 miliardy korun. Sice se jedná o zpomalení (v roce 2017 HDP rostlo o 4,6 %), ale stále se jedná o dobrý výsledek i vzhledem k tomu, že německá ekonomika, na kterou jsme silně napojení, rostla polovičním tempem.

Růst v minulém roce táhla především spotřeba domácností a také investice firem i státu.

Vývoj růstu HDP České republiky

Vývoj českého HDP od roku 2000 do roku 2018

Zdroj: ČSÚ

Predikce růstu HDP ČR

Odhad meziročního růstu HDP na rok 2019 je dle ČNB 2,5 %. Ministerstvo financí ČR odhaduje růst českého HDP letos na 2,4 %. Mezinárodní měnový fond predikuje Česku tempo růstu HDP ve výši 2,9 % a Evropská komise odhaduje růst českého HDP na 2,6 % meziročně.

Podle předběžných údajů vzrostla ekonomika v roce 2019 o 2,4 % HDP.

Ovšem Evropa a s ní i Česká republika zpomaluje a i odhady veskrze všech velkých institucí se již několikrát posouvaly směrem dolů. Někteří ekonomové odhadují letošní růst českého HDP ještě více černě, Jiří Pour z UniCredit Bank odhaduje zpomalování české ekonomiky v dalších kvartálech a tempo růstu českého HDP v roce 2019 bude 2,1 %.

Ještě před rokem mnozí ekonomové predikovali tempo růstu českého HDP na 3,1 %, ČNB dokonce o 3,3 %, Ministerstvo financí ČR počítalo s růstem HDP o 2,9 %. Nicméně ochlazení evropské ekonomiky (Německa, Francie), celní pnutí mezi USA a zbytkem světa, záporný čistý export či neustálá hrozba v podobě Brexitu způsobili, že tento rok bude české HDP růst pomaleji, než se ještě nedávno zdálo.

Na rok 2020 predikuje Ministerstvo financí ČR růst hrubého domácího produktu o 2,4 %, Česká národní banka (ČNB) predikuje oživení ekonomiky a zrychlení tempa růstu na 2,8 %.

 

Domácnosti táhnou české HDP

Stejně jako loni, tak i letos zatím táhne naše HDP především domácí spotřeba. Průměrná mzda roste, v současné době se průměrná mzda pohybuje kolem 34,1 tisíce korun, medián mzdy se pohybuje kolem 29,1 tisíce korun a Češi se nebojí utrácet.

Bohužel bývalý tahoun českého HDP, export, přestal výrazněji přispívat k růstu HDP, což je dáno zejména tím, že import rostl rychleji než export. Protože se Čechům daří, tak česká poptávka roste rychleji než ta zahraniční a česká ekonomika tedy přišla o jeden z "dlouhodobých držáků".

Český export i saldo obchodní bilance ovšem meziročně roste a vývoz by se opět mohl stát hnacím motorem českého HDP. Ovšem někteří ekonomové tvrdí, že jeho tempo růstu opět zvolňuje. Dodejme ovšem, že dlouhodobý růst, který by byl tažen jen domácí poptávkou či státními investicemi by nemusel být pro ČR příznivý, natož kdyby přišla krize a domácnosti by začaly šetřit.

Česká ekonomika je v období, kdy se společnosti začínají soustředit na výrobky z vyšší přidanou hodnotou. Navíc vysoké náklady na zaměstnance nutí společnosti v Česku investovat do nových technologií a zefektivnění výrobních procesů, což zvyšuje produktivitu práce, ta ovšem roste pomaleji než rostou mzdy, což je trnem v oku mnoha ekonomů.


Čtěte také:

Lídři v růstu HDP na různých kontinentech

Nejméně zadlužené země EU

Nejvíce zadlužené země EU


Nízká nezaměstnanost v ČR - bolavá pata české ekonomiky?

Nízká míra nezaměstnanosti je velkou chloubou České republiky, aktuálně ji máme nejnižší z celé EU. Ovšem nízká nezaměstnanost je na druhé straně spojena s nedostatkem pracovníků, což je dlouhodobou Achillovou patou české ekonomiky. Přes vládní snahy se nedaří volná pracovní místa obsazovat zahraničními pracovníky a na podzim 2019 počet volných míst přesahoval hodnotu 337 tisíc volných míst. Nezaměstnaných bylo necelých 200 tisíc a míra nezaměstnanosti byla 2,6 %

Nedostatek pracovníků tlačí mzdy nahoru a společnosti si přetahují zaměstnance, protože na trhu zkrátka žádní volní nejsou. Průměrná mzda činila v prvním kvartálu 2019 celkem 34 105 Kč, medián činil 29 127 Kč.

Česko již dlouhodobě nemá kde brát a počet volných pracovních míst se již přes rok pohybuje nad hranicí 300 tisíc míst. Pracovníci chybí veskrze napříč všemi obory - stavebnictví, doprava, zdravotnictví, informatika a v mnoha dalších.

Růst HDP EU - Česko v klidném středu pelotonu

HDP EU vzrostlo v roce 2018 o 1,4 %. v eurozóně byl tento růst o něco menší - 1,2 %. HDP všech zemí Evropské unie činilo přibližně 408 bilionů Kč. České HDP má hodnotu asi 5,05 bilionů korun. V rámci Evropské unie se Česká republika v roce 2018 s růstem 3 % zařadila na 13. příčku v rámci zemí EU.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU