Průměrná mzda v Česku vzrostla na 34 105 Kč a medián na 29 127 Kč

04.06.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Mzdy v ČR rostou a to se odráží i na průměrné mzdě. Jaká je její aktuální hodnota? Proč roste? A kolik lidí dosáhne na průměrnou mzdu? Jak jsme na tom ve srovnání s EU a našimi sousedy?

Průměrná mzda v Česku má hodnotu  34 105 Kč a medián mezd je 29 127 Kč. Růst mezd v Česku je velmi výrazný a dopadl téměř na každého zaměstnance v Česku. Počty volných míst trhají rekordy, a kdo chce pracovat, tak pracuje. Kdo bere průměrnou mzdu? Jaký je medián českých mezd a jak si vedou naši sousedé?

Zlaté české ručičky jsou placeny třetinovou německou mzdou

Zlaté české ručičky

Zdroj: Shutterstock

Průměrná mzda v roce 2019

Nejnovětší údaje z Českého statistického úřadu (ČSÚ) z 2. kvartálu 2019 ukazují, že průměrná měsíční nominální mzda činila 34 105 Kč, což je nominální meziroční růst o 7,2 % (reálný potom o 4,3 %). Oproti 1. kvartálu se průměrná mzda zvýšila o 1,7 % (po očištění sezónních vlivů, jinak klesla).

TIP: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Průměrná mzda tažena veřejným sektorem

Za růstem mezd hledejme růst české ekonomiky, tuzemským společnostem se daří a brzdí je snad jen nedostatek pracovních sil. Nezaměstnanost je v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Přecházení z práce do práce je v dnešní době poměrně snadné a zaměstnavatelé se snaží nalákat pracovníky na řadu výhod (sick days, benefity) a na zajímavou mzdu.

Nezanedbatelnou roli v růstu mezd hraje i úloha levicové vlády, která zvyšuje platy ve veřejné sféře, školství i zdravotnictví. V těchto sektorech rostlyv minulém roce mzdy nejvíce a růst mezd ve veřejném sketoru bude pokračovat i letos. Mzdy ve veřejném sektoru stagnovaly poměrně dlouhou dobu, ale současné skokové navyšování platů státních zaměstnanců může přinést v budoucnu řadu problémů. Může odsát zaměstnance ze soukromého sektoru a tyto mandatorní výdaje budou pro veřejné rozpočty poměrně těžká koule u nohy.

Tento rok si ovšem polepsili rovněž ti, kteří pobírají minimální mzdu, která vzrostla z 12 200 Kč na 13 350 Kč, a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) by ji ráda v dalších letech navýšila na 15 000 Kč či více. Nutno podotknout, že minimální mzda tvoří cca 42 % průměrné mzdy a je jedna z nejnižších v regionu.

Medián českých mezd 2019

Mediám mezd meziročně vzrostl o 6,9 % a měl hodnotu 29 127 Kč (u mužů  31 764 Kč, u žen 26 375 Kč) .

Česká republika patří mezi nejvíce rovnostářské země z hlediska rozložení výši mezd. Celkem 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 566 Kč a 51 420 Kč. Udává se, že na průměrnou mzdu v Česku dosáhne přibližně jedna třetina obyvatel, což je nejvíce ze všech zemí EU. Bohužel pokud se podíváme na srovnání mezd mezi ženami a muži, tak ženy berou na stejných či podobných pozicích méně jako muži, řádově až o 24 % v soukromém sektoru, ve veřejném pak cca o 17 %.

Vývoj průměrné mzdy od roku 2000

Průměrná hrubá mzda celkem utěšeně roste, což je patrné i z grafu vývoje průměrné mzdy

Vývoj průměrné mzdy mezi roky 2000 až po třetí kvartál 2018

Průměrná mzda

Zdroj: Český statistický úřad


Čtěte rovněž:

Jakou výši má letos minimální mzda?

Kolik Čechů si najmete za mzdu Němce?

Existuje minimální mzda i v zemích mimo Evropu?


Průměrná mzda v Německu, Polsku a na Slovensku

Celé Evropě se poměrně dobře daří a v zemích východní Evropy roste ekonomika i mzdy relativně rychleji než ve starších členských státech. Nicméně původní členské země mají nadále velký náskok ve výši mezd a rozdíl se snižuje velmi pomalu. České mzdy i nadále zůstávají přibližně třetinové oproti našim západním sousedům. Navíc nám zezadu začínají nepříjemně dýchat na krk naši východní sousedé.

Výše průměrné hrubé mzdy v okolních zemích a srovnání s Rakouskem

Jméno země Průměrná mzda Průměrná hrubá mzda v Kč Srovnání s Rakouskem
Rakousko 4 028 EUR* 103 487 Kč* 100,00 %
Německo 3 771 EUR* 96 896 Kč* 93,62 %
Česká republika 31 851 Kč** 31 851 Kč** 30,78 %
Polsko 5 275 PLN*** 31 597 Kč*** 30,53 %
Slovensko 1 035 EUR*** 26 594 Kč**** 25,70 %

Zdroj: Statistické úřady jednotlivých zemí, převedeno kurzy ČNB platným k 25. lednu 2019.

*údaj za rok 2017
**údaj za 3. kvartál 2018
*** údaj za prosinec 2018
**** údaje za celý rok 2019

V rámci Evropské unie se ČR ve srovnání průměrných mezd řadí ke špici postsovětských států (za Slovinsko a Estonsko) a v tomto směru doháníme i státy jižní Evropy. Nicméně mzdy ve státech západní Evropy jsou 2x až 3x vyšší než mzdy v ČR.

Zdanění práce u nás a v zahraničí

Zdanění práce v ČR je jedno z nejvyšších v rámci OECD. Zdanění práce v ČR je 43,4 % a v rámci OECD se Česko řadí na 7. příčku zemí, které nejvíce zdaňují práci.

Zdanění práce v jednotlivých zemích dle OECD

Zdanění práce

 

Zdroj: OECD, OECD Tax Database – Taxing Wages, Average tax wedge – Single person at 100 % of average earnings, no child

Zdroje: MPSV, OECD, ČNB, ČSÚ, ČTK a statistické úřady sousedních zemích

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 89 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU