Jaký budete mít starobní důchod při pobírání minimální mzdy?

23.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí na rozhodných příjmech a získané době pojištění. I při nízkých příjmech může měsíční důchod dosahovat téměř průměrné hodnoty, pokud je získána vysoká doba pojištění. 

Výpočtová formule důchodu je v Česku výhodná zejména pro lidi s nízkými příjmy. Občané, kteří získají vysokou dobu pojištění, mohou mít relativně vysoký starobní důchod, i když pracovali dlouhodobě za mzdu na úrovni minimální mzdy.

Zdroj: Shutterstock

Redukce osobního vyměřovacího základu

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, tj. průměrná hrubá mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se hodnotí rozhodné příjmy za roky 1986 až 2020. Do první redukční hranice v částce 15 595 Kč se přitom osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 15 595 Kč do 141 764 Kč) jen z 26 %.

Tip: Důchodová kalkulačka - vypočítejte si výši důchodu

Důchod může být vyšší než mzda

Státní důchody nepodléhají odvodům na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob podléhá roční částka důchodu nad 36násobek minimální mzdy. V praxi se tedy v téměř všech případech z důchodu neplatí žádné daně. Z hrubé mzdy však ano. Z tohoto důvodu mohou mít v praxi někteří občané s nízkými příjmy čistý měsíční disponibilní příjem při odchodu do starobního důchodu dokonce vyšší, než když pracovali.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Jak se liší důchod u minimální mzdy?

V letošním roce 2021 činí měsíční minimální mzda 15 200 Kč. Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel získat dobu pojištění (odpracované roky + náhrady doby pojištění) alespoň v rozsahu 35 let. Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční důchod. V přiložené tabulce si pro názornost vypočítáme starobní důchod u různé doby pojištění u osobního vyměřovacího základu ve výši 15 200 Kč. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2021.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

15 200 Kč

35 let

11 530 Kč

15 200 Kč

37 let

11 986 Kč

15 200 Kč

39 let

12 442 Kč

15 200 Kč

41 let

12 898 Kč

15 200 Kč

43 let

13 354 Kč

15 200 Kč

45 let

13 810 Kč

15 200 Kč

47 let

14 266 Kč

Při době pojištění 44 let a více je měsíční státní důchod při osobním vyměřovacím základu na úrovni minimální mzdy letošního roku vyšší než čistá mzda. I když zaměstnanec pracující za minimální mzdu neplatí při uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 320 Kč nic na dani z příjmu, tak pořád platí v souhrnu 11 % na sociálním a zdravotním pojištění a čistá mzda na účet tedy činí 13 528 Kč.

Důležitost doby pojištění

Při získání vysoké doby pojištění je státní důchod relativně vysoký i při nižších příjmech. Občané, kteří dlouhodobě pracovali a neměli mezery v pojištění, se tedy nemusí bát ochodu do důchodu. Dle aktuální legislativy si odchodem do penze finančně příliš nepohorší a v některých případech si dokonce polepší.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 244 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY