Vypočítal vám dodavatel energií příliš moc? Faktury za energie reklamujte

18.05.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Právě teď přichází do poštovních i virtuálních schránek roční vyúčtování elektřiny a zemního plynu. Ve výpočtu ale může být chyba a dodavatel může požadovat nedoplatek neoprávněně. V takovém případě neotálejte s reklamací faktury.

Jednou za rok obesílají dodavatelé elektřiny a zemního plynu své zákazníky s fakturami, v nichž sečtou roční spotřebu a zaplacené zálohy. Nula je výsledkem jen výjimečně, spíše vznikne přeplatek nebo nedoplatek, který dodavatel požaduje zaplatit. Každý by si měl své roční zúčtování zkontrolovat. Ani energetici totiž nejsou neomylní. 

Zdroj: Shutterstock

Vše začíná u odečtu energií

Chyba může vzniknout už při samotném odečtu z měřidla. Odečítat spotřebu elektřiny a zemního plynu přichází ve většině případů zaměstnanci distributora, který měřidla vlastní  V době pandemie se ale rozmohl hlavně samoodečet.

„Vzhledem ke stále přetrvávajícímu riziku nákazy onemocněním covid-19 řada dodavatelů i letos vyzvala domácnosti, aby provedly samoodečet, a poskytla jim návod na jeho provedení. Jestliže si nejste jisti tím, že u vás distributor provedl odečet, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nesprávně provedený odečet totiž může znamenat, že dodavatel domácnosti naúčtuje ve výsledku vyšší cenu. Podle organizace dTest se reklamace vyúčtování týkají právě nesprávnosti v odebraném množství – krom chyby v odečtu může jít například i o vadu v měřidle, které nepracuje správně. „Setkáváme se ale i s reklamacemi z důvodu chybné ceny, když například dodavatel zvedne cenu energií a spotřebitel to nezaznamená,“ dodává Eduarda Hekšová.

Na možné chyby ve fakturách upozornil už dříve Energetický regulační úřad, který na trh s energiemi dohlíží. „Nesrovnalosti ve vyúčtování jsou frekventovaným tématem na našich spotřebitelských linkách. Většina stížností míří na výši fakturované částky, případně na to, že vyúčtování nedorazilo vůbec nebo se zpožděním. V takových případech zašlete dodavateli ihned písemnou reklamaci. Telefonát nestačí, potřebujete mít v ruce jasný doklad,“ zdůrazňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Tip: Srovnejte si nabídky cen elektrické energie 

Reklamujte hned a správně

Podání reklamace ale neznamená, že lidé nemusí zaplatit dodavatelem požadovaný nedoplatek. Reklamace totiž sama o sobě nemá odkladný účinek. „To znamená, že i kdybyste s fakturovanou částkou nesouhlasili, musíte ji nejprve zaplatit. V opačném případě hrozí, že se dopustíte opakovaného neplnění smluvených platebních povinností, tedy neoprávněného odběru, a tím riskujete odpojení,“ dodává Stanislav Trávníček. Až po kladném vyřízení reklamace mají odběratelé nárok na vrácení financí, které po nich dodavatel požadoval neoprávněně.

Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování bývají uvedené v obchodních podmínkách, v nich je mimo jiné stanovena i doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. Čím dříve ho ale podáte, tím lépe. Dodavatel pak musí reklamaci vyřídit do 15 dnů od jejího doručení. „Dodavatelé většinou reagují v souladu s právní úpravou. Žádné stěžejní problémy nebo velké množství stížností jsme nezaregistrovali,“ říká Eduarda Hekšová.

Tip: Pozor na uzavření smluv po telefonu

Pokuty na dodavatele platí

Pokud společnost reklamaci uzná a přizná, že pochybila, je povinna vyrovnat rozdíl v platbách, a to do 30 dnů od doručení reklamace. Když by lhůtu nedodržela, spotřebitel se může přihlásit o kompenzace.

„Finanční náhrada je v případě elektřiny 600 korun za každý den, nejvýše 24 000 korun. V případě vyúčtování dodávky plynu je náhrada 750 korun za každý den, nejvýše 7 500 korun. Lidé ale musí o náhradu požádat včas, konkrétně do šedesáti kalendářních dnů od chvíle, kdy k porušení došlo,“ doplňuje Stanislav Trávníček.

Když dodavatelé ve vyúčtování pochybí a nechtějí reklamaci uznat, mohou se lidé obrátit na Energetický regulační úřad nebo přímo na soud.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: Spotřebitel