Jak požádat o vodovodní přípojku?

04.06.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Podívejte, co musíte udělat, jestliže si chcete na dům či chatu nechat přivézt a zapojit pitnou vodu? Kde podat žádost? A jak dlouho to trvá?

Stavíte nový domek, chystáte rekoonstrukce starého domu či si jenom chcete přivézt vodu do zahradní chatky, kdy a jak musíte žádat? Jaká je cena přípojky vody a jak dlouho vyřízení přípojky trvá?

Zdroj: Depositphotos

Co udělat ještě před stavebním povolením?

O vodovodní přípojce musíte mít jasno po schůzce s vaším projektantem, který vám obvykle navrhne nejlepší řešení. Musíte si rovněž dopředu stanovit místo, kde bude vodoměr. Při umístění vodoměru je nutné respektovat podmínky provozovatele vodovodu. Nejčastěji je vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě či ve sklepě. Vodoměr můžete umístit i v domě, nicméně se zde připravte na problémy se schvalováním umístění vodoměru a raději zvolte vodoměrnou šachtu.

Vodoměrná šachta i vodoměr musí být umístěn tak, aby k nim byl dobrý přístup a zároveň se jedná o místo, kde se voda z domu i vodovodu dobře napojí.

A nyní záleží na vás, kdo bude vodovodní přípojku vyřizovat, zdali vy či projektant.

Většinou je lepší nechat vyřízení na projektantovi, který ví, co vše musí splnit, abyste se bezvadně připojili na vodovodní potrubí. Navíc většina projektantů zná lidi z vodoprávního orgánu, což schvalování zrychluje a zpříjemňuje, což je zejména u problematických projektů velká výhoda.

Nicméně za všechno se platí, a tak si připravte několik tisíc za tuto službu.

Někteří projektanti se nicméně ani na žádosti o přípojku neptají a mají tuto službu zahrnutou rovnou v ceně projektu, proto si všechny informace zjistěte.

V projektu mějte vyznačeny všechny sítě (vodovod, plyn, elektřina i další sítě), abyste předešli problémům při zemních pracích, protože prokopnutí či jiné poškození sítě vždy zavání potížemi.

Kde a kdy žádat o přípojku vody?

Jestliže se rozhodnete pro to, že si vodovodní přípojku zařídíte sami, tak si musíte zjistit, kdo je správcem vodovodní sítě v místě, kde se budete napojovat.

Nejlehčí je zeptat se sousedů či na úřadě, kde dostanete také kontakt na správce vodoprávní sítě (typicky "vodovody a kanalizace XY").

Správce vodoprávní sítě kontaktujte, doporučujeme emailem či telefonicky a správce sítě by vám měl říct, co vše je potřeba k napojení do vodovodní sítě. V žádosti musíte dodat výkresy a dokumentaci.

Jak žádat o vodovodní přípojku?

Máte hotové výkresy a dokumentaci ke stavbě? Tak zažádejte o zřízení vodovodní přípojky u správce vodovodní sítě.

Žádost o vodovodní přípojku by měla obsahovat:

 • technickou zprávu
 • výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873
 • popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)
 • přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu
 • půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky
 • podélný profil vodovodní přípojky
 • kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu
 • výkres umístění vodoměrné sestavy
 • stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)
 • ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660

Žádost můžete na správní orgán (většinou "vodovody a kanalizace XY") poslat elektronicky, osobně či poštou.

Po zisku této žádosti a po obdržení stavebního povolení, musíte dále podat žádost o zřízení přípojky, která bude obsahovat:

    -  Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
    -  Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
    -  Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
    -  Vyjádření vodovodů a kanalizací k projektové dokumentaci.
    -  Ověřená plná moc (a to i v případě, že je více vlastníků), nevyžaduje se u SJM.

Žádost o vodovodní přípojku se podává osobně, ale někteří správci sítě akceptují i podání poštou.

Správce následně zkontroluje žádost a podklady a do 30 dnů se vám ozve se svým stanoviskem. Většinou se jedná o doplnění dokumentace či drobné úpravy projektu vodovodní šachty.

Pozor, bez platného povolení stavby nelze vodovodní přípojku realizovat.

Vodovodní šachta - jaké musí mít rozměry a z čeho ji postavit?

Vodovodní šachta musíte být uvedena již v projektu.

Vodovodní šachta může být obdélníková či oválná a můžete ji mít postavenou ze ztraceného bednění, betonu, plastu či pro movitější zájemce o šachtu může být i z nerezu.

Musíte ovšem splnit minimální rozměry, které jsou:

 1. U obdélníkové či oválné vodoměrné šachty:
  • Šířka 90 cm
  • Délka 120 cm
  • Výška 150 cm
 2. U kruhové vodoměrné šachty:
  • Průměr 110 cm
  • Výška 150 cm

Cena za vodoměrnou šachtu je různá - nejlevněji vyjde ze betonu a ztraceného bednění, kde materiál vyjde na několik tisíc korun, nicméně je nejvíce pracná.

Další možností je šachta plastová, která stojí od 7 či 8 tisíc korun, betonovou šachtu pořídíte od 10 tisíc korun.

Každý materiál má svá pro a proti a záleží na vaší situaci a preferencích.

Jaké je cena zřízení vodovodní přípojky?

Celková cena za zřízení vodovodní přípojky je u každého individuální a má na ní vliv to, co všechno si vyřídíte či postavíte sami.

Samotné připojení potom stojí kolem 6 až 10 tisíc korun.

Celkem za přípojku pitné vody zaplatíte kolem 40 tisíc korun. Avšak cenu za všechno můžete stlačit až na polovinu, stejně tak, jestli budete mít problémy (například s podložím, šachta bude ležet daleko od domu), tak se může výdaje za vodovodní přípojku vyšplhat až na 60 tisíc korun.

Orientační hodnota z jednotlivé kroky:

 • Projekt od 4 tisíc do 15 tisíc Kč či v celkové ceně projektu
 • Vodovodní šachta od 8 tisíc do 25 tisíc Kč
 • Zemní práce od 1 tisíce do 5 tisíc Kč
 • Natažení trubek od domu k vodovodní šachtě - od 2 tisíc do 15 tisíc Kč
 • Zřízení přípojky od 10 tisíc po 40 tisíc Kč

Napojení na vodovod

Se správcem vodovodní sítě si dohodnete termín, kdy budete mít přivedenou vodu z domu do šachty a samotnou šachtu. Správce vše zkontroluje a následně vás napojí do vodovodní sítě. Dále podepíšete smlouvu o dodávce vody. Vodu můžete odebírat okamžitě.

Jaký je postup při výstavbě vodovodní přípojky?

Celý proces probíhá tak, že po získání povolení ke stavbě domu (můžete i dříve) uzavřete smlouvu se správcem vodovodní sítě a poté proběhne napojení a usazení vodoměru. Ve smlouvě je definováno, jak bude napojení probíhat. Před realizací napojení se domluvíte s technikem, který bude mít napojení na starosti a domluvíte si detaily. Většina správců má domluvené bagristy i výrobce vodoměrných šachet, a tak si můžete celé napojení nechat udělat „na klíč“ a pouze zaplatit fakturu.

V případě, že chcete napojení provést „svépomocí“ se s technikem domluvte kdy cca budou napojení realizovat, abyste si s dostatečným předstihem dokázali zajistit výkopy pro potrubí a vodoměrnou šachtu. Oni následně potrubí napojí a usadí vodoměr do vodoměrné šachty. Po úspěšném napojení na vodu, ji můžete okamžitě využívat.

 

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel