Jak žádat o elektrickou přípojku?

16.06.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Podívejte se, co musíte splnit, aby váš dům byl připojen do elektrické soustavy. Kdy a kam žádat? Jak dlouho vám to zabere? A kolik to bude stát?

Stavíte či rekonstruujete dům, kde ještě nebyla zavedena elektřina? Co vše musíte udělat, aby se vám nad hlavou rozsvítilo? Připravte se na dlouhou administrativní jízdu.

Zdroj: Shutterstock

Co udělat ještě před stavebním povolením?

Jestliže jsou v blízkosti nemovitosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), tak je nutné mít před vydáním stavebního povolení:

 • Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrické sítě) a podmínkách práce v jeho blízkosti
 • Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)

Tyto dokumenty vám většinou vyřídí váš projektant s distributorem elektrické energie.

Pozor, neplést si distributora elektrické energie s dodavatelem elektrické energie.

Tip: Vypočítal vám dodavatel energií příliš moc? Faktury za energie reklamujte

Rozdíly mezi distributorem elektrické energie a dodavatelem elektrické energie

Distributor elektřiny je vlastníkem rozvodů (fyzické kabely v zemi, dráty na sloupech, trafostanice a další prvky distribuční sítě NN/VN/VVN).

Distributorovi se odvádí poplatky za distribuci elektrické energie:

 • Měsíční paušál za připojené odběrné místo (dle hodnoty hlavního jističe a počtu ampér 16A,20A,25A atd.)
 • Za každou přepravenou kWh
 • Platbu za rezervovaný příkon k odběrnému místu
 • Služby operátora trhu

Poplatky distributorům jsou regulovány zákonem. Poplatky kryjí náklady na provoz distribuční sítě a přiměřený zisk distributorů.

Distributora si nevybíráte, vybíráte si až dodavatele elektrické energie.

V rámci České republiky působí 3 distributoři elektrické energie 

 • ČEZ - Čechy, Morava i Slezsko (kromě jižních Čech a Moravy a Prahy)
 • EG.D, a. s. - jižní Morava a jižní Čechy
 • PRE - Praha

Dodavatel elektřiny je ten, který dodává samotnou elektřinu. Zde máte na výběr širokou paletu dodavatelů elektřiny.

Tip: Nabídka elektřiny dle krajů

Mapa distributorů elektrické energie

Distributoři elektrické energie v ČR

Zdroj: Finance.cz

Co vše zahrnuje elektrická přípojka?

Začátek elektrické přípojky je odbočení od hlavního sítě nízkého napětí a končí pojistkami v hlavní domovní skříni ("antoníček", sloupek na hranici pozemku). Přípojka je ve vlastnictví distributora, tedy toho kdo ji vybudoval.

Vedení investora nemovitosti začíná pojistkami v hlavní domovní skříni (antoníčku), dále pokračuje přes elektroměrný pilíř do rodinného domu.

V elektroměrném pilíři najdete zaplombovaný elektroměr a hlavní jistič.

Jak a kde žádat o přípojku elektřiny?

Přípojka elektřiny je poměrně levná a žádání o ní je snadné.

Prvním krokem je vyplnění žádosti u distributora elektrické energie:

Žádosti jsou poměrně snadné a distributoři je mají dobře zpracované (včetně návodu).

Nejdříve zadáváte kontaktní údaje (jméno, email).

Dále specifikujete území (číslo pozemku atp.), kde žádáte o přípojku elektrické energie. Zaznačíte, kde bude umístěna skříň hlavního domovního vedení.

Je důležité určit typ jističe (1 či 3 fáze) a instalovaný příkon.

Za jak dlouho se připojíte do sítě?

Po odeslání žádosti a jejím zaevidování vám distributor pošle návrh smlouvy o připojení, kterou si přečtěte a jestliže se vším souhlasíte, tak podepište a zašlete zpět (většinou do 30 dnů po obdržení).

Dalším krokem je zaplacení poplatku za podíl na oprávněných nákladech, protože distributor zpracovává projektovou dokumentaci, vyjádření všech zainteresovaných stran, žádá o územní souhlas, realizuje stavbu, zaměří a vyřídí majetkoprávní vztahy (věcná břemena).

To ovšem platí pro elektrické přípojky s délkou do 50 m, nad tuto hranici si musíte vše vyřídit sami.

Jedná se většinou o několik tisíc korun, většinou 500 Kč za každý ampér příkonu (například u EG.D za trvalé připojení domácnosti (jistič 3x32A) činila tato částka 16 000 Kč, podobné ceny mají i PRE a ČEZ).

Od podání žádosti a zaplacení za přípojku má distributor 14 měsíců na připojení vaší nemovitosti.

Podaná žádost, co dál?

Dále můžete s vaším elektrikářem připravit nemovitost na připojení.

Po uhrazení poplatku za podíl na oprávněných nákladech se vám ozve projektant, se kterým se domluvíte na detailech.

Doporučujeme tyto věci řešit skrze vaše elektrikáře, kteří dle požadavků uvedených ve smlouvě o připojení připraví odběrné místo.

Nyní je čas na zajištění revizní zprávy, kterou získáte skrze vašeho elektrikáře, jenž vám většinou revizního technika doporučí.

Doporučujeme hledat dodavatele elektrické energie (skrze srovnávače - například ERÚ) a také se poptejte známých, jak jsou spokojení s dodavateli elektrické energie.

Edita Hrušková, senior referent aktivních obchodů ze společnosti Pražská plynárenská, a. s. doplňuje: „Ne vždy jsou srovnávače aktuální dle trhu. Doporučit nezávazně poptat více dodavatelů o cenovou nabídku."

Uzavření smlouvy s distributorem a dodavatelem

S revizní zprávou můžete podepsat smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s vaším distributorem.

Nyní je čas na podpis smlouvy o dodávce elektřiny s vaším dodavatelem.

Vybranému dodavateli předáte:

 • revize,
 • podepsanou smlouvu s distributorem,
 • vztah k nemovitosti (náhled do katastru, kupní smlouvu pouze přední stranu s prodávajícím, kupujícím a zadní list s podpisy).

Dále dle Edity Hruškové je postup následující: „Po doručení podepsané smlouvy o dodávce energií je stanoven termín do 5 pracovních dnů. Zařizuje dodavatel na základě podepsané plné moci, tento dokument poskytuje dodavatel a nemusí být ověřen. Plná moc slouží pouze pro úkon žádosti na distributora o termín osazení."

Namontování elektroměru je již na dodavateli

Distributor elektrické energie vám namontuje elektroměr a vy již můžete odebírat elektrickou energii. U tohoto úkonu nemusíte být fyzicky.

Na kolik vás vyjde přípojka elektřiny?

Výdaje na přípojku elektřiny se skládají z několika výdajů:

 • Zemní práce - kolem 2 000 Kč
 • Výdaje na napojení do rozvaděče - kolem 2 000 Kč
 • Hlavní domovní skříň - základní od distributora je zdarma, zděná skříň kolem 10 000 až 15 000 Kč
 • Elektroměrný sloupek - několik tisíc
 • Poplatek za rezervovaný příkon:
  • U třífazového připojení 500 Kč za každý ampér příkonu
  • U jednofázového připojení 200 Kč za každý ampér
 • Revizní zpráva 1 000 Kč až 2 000 Kč

Nicméně se zde mohou náklady lišit o tisíce až desetitisíce korun, protože každý případ je individuální a každá cena přípojky elektřiny má řadu neznámých proměnných.

Tip: Srovnejte si nabídky cen elektrické energie 

 
Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel