Kdy budou automaticky zřizovány datové schránky pro ostatní právnické osoby a živnostníky?

22.06.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Podnikáte a nevlastníte datovou schránku? Podle chystané změny zákona vás její využívání tak či tak nemine. Schránku vám však zřídí automaticky. Od kdy a koho se to týká?

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Významnou novinkou je rozšíření okruhu osob, kterým bude datová schránka zřízena automaticky bez jejich žádosti.

Kdo musel mít doposud zřízenou datovou schránku?

Ze zákona musí mít doposud datovou schránku zřízenou např. všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňový poradci a insolvenční správci. Ostatním právnickým, ale i fyzickým osobám byly datové schránky zřizovány pouze na jejich vlastní žádost.

Komu bude nově automaticky zřízena datová schránka?

  • Každé právnická osobě, která je zapsána v registru osob, ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  • Každé fyzické podnikající osobě, kterým se doposud zřizovaly datové schránky pouze na základě jejich žádosti. Nově však dojde ke zřízení datové schránky těmto osobám ze strany Ministerstva vnitra automaticky.
  • Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tedy také nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud aktivně využívají prostředek kvalifikovaného systému elektronické identifikace (v současné době se jedná především o občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem, ID Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA ID), čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo bankovní Identitu).

V posledním uvedeném případě může osoba na svou žádost datovou schránku znepřístupnit (tedy „deaktivovat“) skrze Ministerstvo vnitra ČR.

Čtěte také: Jak založit datovou schránku a mít ji pod kontrolou?

Automatické zřízení datových schránek: změna zákona, pro koho

Zdroj: Depositphotos

 

Od budou automaticky zřizovány datové schránky?

Podle schválené novely ve znění pozměňovacích návrhů Senátu budou datové schránky automaticky zřizovány výše zmíněným osobám od 1. ledna 2023.

Na co si dát pozor, když budete nově vlastnit datovku?

Tato změna bude mít významný vliv na způsob doručování dokumentů od úřadů anebo fyzických či právnických osob, které datovou schránku také vlastní. Dále to pro vás také může zakládat povinnost podání úřadům prostřednictvím datové schránky, což může být však i výhoda, neboť žádost o případnou dávku anebo naopak třeba přehledy o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně a OSSZ nebudete muset odevzdávat osobně ani je zasílat přes poštu. Vše vyřešíte prostřednictvím elektronické komunikace skrz schránku.

„Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ komentuje očekávaný dopad novely Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ.

Čtěte také: Jak si založit elektronický podpis a proč

Sjednocení okamžiku doručení dokumentů

Další významnou legislativní změnou je sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů. Okamžikem doručení u obou druhů dokumentů bude okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění k přístupu k dodanému dokumentu. V případě, že se osoba do své datové schránky pravidelně nepřihlašuje, existuje i fikce doručení, kdy dokument je považován za doručený ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky.

„Cílem této úpravy je zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování právě soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. To lze hodnotit jako krok správným směrem,“ dodává na závěr Jan Kubica z Moore Legal CZ.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU