Jaké příjmy se započítávají, když žádáte o přídavek na dítě?

01.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Díky zvýšení životního minima se zvýšila i hranice příjmů rozhodných pro přídavek na dítě. O jaké částky se jedná a co se do těchto příjmů započítává?

O přídavcích na děti pojednává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tuto dávku pak vyplácí Úřad práce. Abyste však přídavek získali, musíte splňovat hranici rozhodného příjmu. Pojďme se tedy společně podívat, co je třeba splnit, abyste jej dostali.

Kdo má nárok na přídavek na dítě?

Přídavek na dítě je určen pro rodiny s nízkými příjmy s tím, že rozhodný příjem rodiny nesmí převyšovat částku životního minima rodiny a koeficientu 3,40. Dříve přitom platil koeficient 2,70.

Hranice rozhodných příjmů pro rodiny pak vypadá takto:

1 dospělý a dítě do 6 let

22 474 Kč

2 dospělí a dítě do 6 let

35 530 Kč

1 dospělý a dvě děti ve věku 8 a 16 let

34 170 Kč

2 dospělí a tři děti ve věku 7, 12 a 13 let

57 086 Kč

Oproti loňskému roku pak rozhodný příjem opět vzrostl o tisíce, díky čemuž na přídavky na děti dosáhne mnohem více rodin s nezaopatřenými dětmi, než tomu bylo před zvýšením.

TIP: Kalkulačka přídavků na děti

Co se počítá do přídavku na dítě - rozhodné příjmy a výše

Zdroj: Depositphotos

 

Částky přídavků na dítě v roce 2022

Ke zvýšení samostatných částek o 26 % došlo na základě změny zákona od 1. července 2021. Společně s tím se zvýšil i tzv. motivační bonus, který má podporovat pracující rodiny, a to o 500 Kč, původně se pak navyšoval pouze o 300 Kč. Částky se pak liší na základě věku dítěte a vypadají takto:

Věk

Výše dávky

Zvýšení dávky o motivační bonus

Dítě do 6 let

630 Kč

1130 Kč

Dítě od 6 do 15 let

770 Kč

1270 Kč

Dítě od 15 do 26 let

880 Kč

1380 Kč

Výše částek přídavků na dítě bez motivačního bonusu pak před 1. červencem 2021 činila 500 Kč, 610 Kč a 700 Kč.

Částky se pak pravděpodobně opět navýší, a to k 1. lednu 2023. Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka oznámil, že po Novém roce dojde k nárůstu o 30 %. Návrh však musí nejprve projít celým legislativním procesem. 

Dávka se pak vyplácí jednou měsíčně.

Čtěte také: Kdy se vyplácí sociální dávky?

Co se započítává do rozhodného příjmu u přídavků na děti?

Pro účely stanovení nároku se rozhodný příjem stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny v rozhodném období. Měsíční průměr je poté součet jednotlivých měsíčních průměrných příjmů jednotlivce, rodiny anebo společně posuzovaných osob. K žádosti proto budete muset přiložit i potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, které se bude následně dokládat každé čtvrtletí.

Dříve se do rozhodných příjmů v rámci přídavků na děti započítávaly příjmy nezaopatřených dětí ze závislé činnosti. Aktuálně tomu již tak není a toto pravidlo pak platí i pro všechny ostatní dávky státní sociální podpory.

Do příjmu se dle § 5 zákona o statní sociální podpoře však započítává:

 • příjem ze zaměstnání nebo podnikání,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy dle ZDP vyjma výher z hazardních her, reklamních soutěží, losování, cen z veřejných nebo sportovních soutěží apod., a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení,
 • vyživovací povinnost nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí,
 • výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostních sborů,
 • služební příspěvek na bydlení u vojáků,
 • náhrada mzdy, odměny nebo platu za dočasnou pracovní neschopnost,
 • příjmy z dávek a plnění pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
 • náhrada za služebnost,
 • dávky z nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, mateřská atd.),
 • dávky z důchodového pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody),
 • podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 • dávka náhradního výživného,
 • rodičovský příspěvek,
 • mzdové nároky v rámci platební neschopnosti zaměstnavatele v rozsahu, ve kterém nebyly zúčtovány
 • a další.

Příjmy ze zaměstnání a podnikání

U příjmů ze zaměstnání, čili ze závislé činnosti, se vždy započítává čistý příjem. Tedy čistá výplata po odečtení daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud se bavíme o příjmech ze samostatné výdělečné činnosti, tj. z podnikání, vychází se vždy z příjmu po odečtení výdajů.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 49 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY