Jaké příjmy se započítávají, když žádáte o přídavek na dítě?

08.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Přídavky na děti se letos zvýšily, díky čemuž na ně dosáhne více rodin s nezaopatřenými dětmi. O jaké částky se jedná a co se započítává do rozhodných příjmů?

O přídavcích na děti pojednává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tuto dávku pak vyplácí úřad práce. Abyste však přídavek získali, musíte splňovat hranici rozhodného příjmu. Pojďme se tedy společně podívat, co je třeba splnit, abyste jej dostali.

Kdo má nárok na přídavek na dítě?

Přídavek na dítě je určen pro rodiny s nízkými příjmy s tím, že rozhodný příjem rodiny nesmí převyšovat částku životního minima rodiny a koeficientu 3,40. Dříve pak platil koeficient 2,70.

Hranice rozhodných příjmů pro rodiny pak vypadá takto:

1 dospělý a dítě do 5 let

18 700 Kč

2 dospělí a dítě do 5 let

29 600 Kč

1 dospělý a dvě děti ve věku 8 až 16 let

29 716 Kč

2 dospělí a tři děti ve věku 5, 12 až 13 let

46 100 Kč

Dříve se pak jednalo o částky 14 900 Kč, 23 500 Kč, 23 600 Kč a 36 600 Kč. Při porovnání s čísly v tabulce si pak můžeme všimnout, že rozhodný příjem vzrostl o tisíce, v posledním případě pak téměř o 10 000 Kč, díky čemuž na přídavky na děti dosáhne mnohem více rodin s nezaopatřenými dětmi, než tomu bylo před zvýšením.

TIP: Kalkulačka přídavků na děti

Co se počítá do přídavku na dítě - rozhodné příjmy a výše

Zdroj: Depositphotos

 

Částky přídavků na dítě v roce 2021 po zvýšení

Ke zvýšení rozhodného příjmu došlo na základě změny zákona od 1. července 2021 s tím, že se zvýšily i samotné částky přídavků, a to o 26 %. Společně s tím se zvýšil i tzv. motivační bonus, který má podporovat pracující rodiny, a to o 500 Kč, původně se pak navyšoval pouze o 300 Kč. Částky se pak liší na základě věku dítěte a vypadají takto:

Věk

Výše dávky

Zvýšení dávky o motivační bonus

Dítě do 6 let

630 Kč

1 130 Kč

Dítě od 6 do 15 let

770 Kč

1 270 Kč

Dítě od 15 do 26 let

880 Kč

1 380 Kč

Výše částek přídavků na dítě bez motivačního bonusu pak před 1. červencem 2021 činila 500 Kč, 610 Kč a 700 Kč.

Dávka se pak vyplácí jednou měsíčně.

Čtěte také: Kdy se vyplácí sociální dávky?

Co se započítává do rozhodného příjmu u přídavků na děti?

Pro účely stanovení nároku se rozhodný příjem stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny v rozhodném období. Měsíční průměr je poté součet jednotlivých měsíčních průměrných příjmů jednotlivce, rodiny anebo společně posuzovaných osob. K žádosti proto budete muset přiložit i potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, které se bude následně dokládat každé čtvrtletí.

Dříve se do rozhodných příjmů v rámci přídavků na děti započítávaly příjmy nezaopatřených dětí ze závislé činnosti. Aktuálně tomu již tak není a toto pravidlo pak platí i pro všechny ostatní dávky státní sociální podpory.

Do příjmu se dle § 5 zákona o statní sociální podpoře však započítává:

 • příjem ze zaměstnání nebo podnikání,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy dle ZDP vyjma výher z hazardních her, reklamních soutěží, losování, cen z veřejných nebo sportovních soutěží apod., a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení,
 • vyživovací povinnost nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí,
 • výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostních sborů,
 • služební příspěvek na bydlení u vojáků,
 • náhrada mzdy, odměny nebo platu za dočasnou pracovní neschopnost,
 • příjmy z dávek a plnění pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
 • náhrada za služebnost,
 • dávky z nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, mateřská atd.),
 • dávky z důchodového pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody),
 • podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 • dávka náhradní výživné,
 • rodičovský příspěvek,
 • mzdové nároky v rámci platební neschopnosti zaměstnavatele v rozsahu, ve kterém nebyly zúčtovány
 • a další.

Příjmy ze zaměstnání a podnikání

U příjmů ze zaměstnání, čili ze závislé činnosti, se vždy započítává čistý příjem. Čili čistá výplata po odečtení daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud se bavíme o příjmech ze samostatně výdělečné činnosti, čili z podnikání, vychází se vždy z příjmu po odečtení výdajů.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát