5 věcí, které byste měli vědět o výměně peněz ve směnárnách

18.10.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Léto už je sice dávno pryč, ale možná pojedete do zahraničí na podzim anebo dokonce na svátky a budete zvažovat výměnu peněz. Co byste v takovém případě měli vědět o nákupu peněz ve směnárně?

Řada lidí si již peníze vůbec neproměňuje a v zahraničních zemích spoléhá na svou platební kartu. Ty ale ještě neberou úplně všude. Moc s nimi pak nepochodíte na stáncích ve městě anebo na tržištích. Co byste tedy rozhodně měli vědět ještě předtím, než vyrazíte do nejbližší směnárny?

  1. Směnné kurzy se ve směnárnách liší
  2. Jaký kurz vidíte na kurzovním lístku
  3. Co se musí dodržet, když chcete směnit vysokou částku?
  4. Jak je to s odstoupením od smlouvy se směnárnou?
  5. Lze výměnu peněz nějak reklamovat?

1. Směnné kurzy se ve směnárnách liší

Ve velkých městech jsou směnárny v centru téměř na každém rohu. Každá také může udávat jiný směný kurz. Je tomu tak proto, že každý podnik si je stanovuje nezávisle sám a není povinen využívat kurzy, které určuje Česká národní banka. Právě proto mezi sebou jednotlivé kurzy a nabídky porovnávejte, dokud nenajdete ten nejvýhodnější kurz.

Dobré je navíc vědět, že směnárna má zakázáno si za nákup nebo prodej účtovat úplatu. Toto pravidlo neplatí pouze u směny mincí anebo šeků.

2. Jaký kurz vidíte na kurzovním lístku

Směnárna je povinna na kurzovním lístku kurz zveřejnit. Tato povinnost se však týká pouze nejméně výhodného kurzu. Pokud by nabízela něco výhodnějšího, může tento fakt uvést pouze jako obecnou informaci, popř. vám jej muže sdělit obsluha.

TIP: Převodník měn

Směnárny: kurz, odstoupení, vrácení peněz, reklamace

Zdroj: Depositphotos

3. Co se musí dodržet, když chcete směnit vysokou částku?

Pokud chcete vyměnit částku, která odpovídá 1 000 EUR anebo dokonce více, měli byste vědět, že obsluha směnárny je vám povinna ještě před uskutečněním výměny peněz vydat na listu papíru informace o své osobě, čili jméno a IČO a dále také o směnárenském obchodu.

Mezi údaji o směnárenském obchodu by nemělo chybět:

  • označení měn, které se směňovaly,
  • směňovaná částka,
  • směnný kurz,
  • částka po přepočtu směnným kurzem,
  • popř. i úplata, pokud se směňovaly mince anebo šek.

Dále by na papíru měla jasně stát informace o vašich právech včetně toho, za jakých podmínek můžete odstoupit od smlouvy se směnárnou a jak je v takovém případě možné postupovat.

Upozorňujeme tedy, že tyto náležitosti musíte obdržet ještě před samotným uzavřením směnného obchodu. Pokud je neobdržíte, nikdy obsluze nepředávejte hotovost. Vždy také pečlivě zkontrolujte, zda sedí uvedený směnný kurz.

Směnárna po vás také může vyžadovat podpis. Pod výčet se podepište pouze tehdy, pokud se všemi podmínkami souhlasíte a doklad si rozhodně ponechejte. Obsluha je povinna vám jej vydat.

Čtěte také: Měníme peníze na dovolenou II: 7 triků směnáren

4. Jak je to s odstoupením od smlouvy se směnárnou?

Bez uvedení důvodu můžete od smlouvy se směnárnou odstoupit do 3 hodin od obchodu. Uplatníte tím právo storna obchodu, které je bezplatné. Takto jednoduše však lze odstoupit pouze u obchodů do částky v přepočtu 1 000 EUR. Podnik je pak povinen vaše odstoupení přijmout, není zde žádný nárok na odpor nebo zamítnutí. O odstoupení vám navíc musí vydat doklad.

Pokud by pak směňovaná částka převýšila hodnotu, stornovat půjde pouze část obchodu do zmíněné výše.

Pro vrácení peněz směnárně musíte nutně předložit doklad, který vaši směnu potvrzuje. 

5. Lze výměnu peněz nějak reklamovat?

Ano, lze. Reklamovat obchod můžete v případě, že vám nebylo umožněno stornovat výměnu peněz anebo také tehdy, pokud nejste spojeni s poskytnutými službami. V obou případech musíte uplatnit reklamaci přímo u směnárny. Jestliže by však ani ta nebyla uznána, máte dvě možnosti, jak situaci řešit.

Tou první je podat písemnou stížnost přímo České národní bance. Bohužel zde však ČNB nemá žádnou pravomoc, na základě které by směnárně mohla přikázat, ať vám vrátí peníze anebo nahradí způsobenou škodu. Maximálně stížnost prověří a podniku uloží pokutu.

Druhou možností je podat návrh Finančnímu arbitrovi. Ten bude fungovat jako orgán mimosoudního řešení sporu. Na rozdíl od ČNB může rozhodnout o náhradě škody.

Čtěte také: Měníme peníze na dovolenou I: Jak ušetřit při výběru z bankomatu?

Zdroj: ČNB

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: Spotřebitel