Kdo zaplatí v roce 2022 více na sociálním pojištění?

01.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


V příštím roce zaplatí někteří občané na sociálním pojištění více než v letošním roce. Komu se platba sociálního pojištění prodraží? Podívejme se na praktické příklady. 

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % na sociálním pojištění za ně platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. 

U zaměstnanců se sociální pojištění vypočítává z měsíční hrubé mzdy. OSVČ platí sociální pojištění za příslušný rok, přičemž od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. 

  1. Zaměstnanci se zvýšenou hrubou mzdou
  2. OSVČ s nízkým ziskem
  3. Zaměstnanci a vysoká mzda
  4. OSVČ s nadstandardními zisky
  5. Občané hradící si dobrovolné důchodové pojištění

Zdroj: Depositphotos

1. Zaměstnanci se zvýšenou hrubou mzdou

Pro příští rok se zvyšuje sleva na poplatníka měsíčně o 250 Kč. Daňová sleva na poplatníka však snižuje pouze vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Na výpočet sociálního pojištění nemá sleva na poplatníka vliv, stejně jako ostatní daňové slevy. Zaměstnanci, kteří budou mít příští rok vyšší hrubou mzdu, tedy zaplatí více na sociálním pojištění, a to i v případě, že budou platit méně na dani z příjmu fyzických osob.  

2. OSVČ s nízkým ziskem

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být za celý kalendářní rok vždy zaplaceno sociální pojištění alespoň v minimální výši. Pokud je tedy skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, potom se roční sociální pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za celý kalendářní rok 2021 činí 106 332 Kč a za celý kalendářní rok 2022 bude 116 736 Kč. Minimální sociální pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti za rok 2021 činí 31 049 Kč (106 332 Kč x 29,2 %) a za rok 2022 bude 34 087 Kč (116 736 Kč x 29,2 %). OSVČ platící minimální sociální pojištění si tedy meziročně pohorší o více než 3 tisíce korun.

3. Zaměstnanci s velmi vysokými mzdami

Sociální pojištění se platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Zaměstnanci s nadstandardními příjmy tedy platí sociální pojištění pouze z maximálního vyměřovacího základu a z částky nad strop již sociální pojištění za ně neplatí ani jejich zaměstnavatel. Za rok 2021 činí maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč, pro rok 2022 činí maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč. 

  • Zaměstnanci s roční hrubou mzdou 2 000 000 Kč tak bude za rok 2021 sraženo na sociálním pojištění 110 576 Kč (1 701 168 Kč x 6,5 %) a dalších 421 890 Kč (1 701 168 Kč x 24,8 %) za něj zaplatí zaměstnavatel. 

  • Za rok 2022 však bude zaměstnanci s roční hrubou mzdou 2 000 000 Kč během roku sraženo celkové sociální pojištění ve výši 121 403 Kč (1 867 728 Kč x 6,5 %) a dalších 463 197 Kč (1 867 728 Kč x 24,8 %) za něj zaplatí zaměstnavatel.

Tip: Výpočtěte si čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce

4. OSVČ s nadstandardními zisky

Stejně vysoký maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ. Zvýšení maximálního vyměřovacího základ tedy znamená, že osoby samostatně výdělečně činné s vysokými zisky rovněž zaplatí na sociálním pojištění meziročně více. 

  • OSVČ s ročním hrubým ziskem ve výši 3 900 000 Kč má skutečný vyměřovací základ 1 950 000 Kč (3 900 000 Kč x 50 %). Skutečný vyměřovací základ je vyšší než maximální vyměřovací základ a roční sociální pojištění se počítá z maximálního vyměřovacího základu. 

  • Sociální pojištění za rok 2021 činí 496 742 Kč (1 701 168 Kč x 29,2 %). 

  • Sociální pojištění za rok 2022 bude činit 545 377 Kč (1 867 728 Kč x 29,2 %).

5. Občané platící dobrovolné důchodové pojištění

Nevyřešený pojistný vztah je možné řešit formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Legislativou je stanoveno minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění, které činí 28 % z minimálního vyměřovacího základu. V roce 2021 tedy činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 2 482 Kč a v roce 2022 bude již 2 724 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ