Kompenzační bonus na konci roku 2021 a v roce 2022: Kdo bude mít nárok a jaká bude jeho výše?

03.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Živnostníci se opět potýkají s následky pandemie koronaviru i s vládními restrikcemi. Kdo bude mít nárok na kompenzační bonus? Jaká bude výše kompenzačního období? Jaké bude bonusové období?

Poslanecká sněmovna schválila 1. prosince 2021 návrh zákona o kompenzačním bonusu, ten umožní podnikatelům žádat o 1 000 Kč denně v rámci dvou nových bonusových období.

Dostanou podnikatelé kompenzační bonus jako dárek pod stromeček?

Kompenzační bonus na přelomu roku 2021 a 2022

Zdroj: Shutterstock

Žádat o kompenzační bonus budete moci od 22. listopadu 2021 do konce ledna 2022

Prozatím budou vypsána dvě bonusová období:

  • 1. období kompenzačního bonusu od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (40 dní)
  • 2. období kompenzačního bonusu od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022 (31 dní)

Další bonusová období mohou být vyhlášena nařízením vlády, dle vývoje pandemické situace.

Jaké podmínky musíte splnit, abyste dosáhli na kompenzační bonus?

Základním kritériem pro živnostníky i společníky s. r. o. je pokles tržeb alespoň o 30 % oproti průměrné měsíční výší příjmů ve srovnávacím období. 

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bonusového období tedy prosinec 2021, resp. leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021.

Výjimkou jsou sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, jejichž srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie, a podnikatelé vzniklí až po 1. červnu 2021.

Nárok na kompenzační bonus mají ty OSVČ (i ty, které si neplatí nemocenské pojištění), které skončí v karanténě či izolaci a jejichž příjem kvůli karanténě či izolaci klesl o 30 %.

Nárok na nový kompenzační bonus budou mít podnikatelé s aktivním živnostenským oprávnění k 22. listopadu 2021. Dále ti podnikatelé, kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezonních podnikatelů.

Podnikání musí pro žadatele o kompenzační bonus představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude nadále ověřovat prostřednictvím testu majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období.

OSVČ nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou dle zákona o DPH.

O kolik mohou živnostníci a společníci žádat?

Podnikatelé mohou žádat až o 1 000 Kč denně. Za dvě bonusová období si tedy mohou přijít až na 71 000 Kč.

Dohodáři a podnikatelé odvádějící nemocenské pojištění v karanténě či izolaci budou mít nárok vždy alespoň na 500 Kč denně.

Jaké jsou změny u kompenzačního bonusu?

Oproti dřívějším verzím kompenzačního bonusu, nynější návrh připouští souběh kompenzačního bonusu s jakýmkoli dotačním programem (tedy i s programy Covid 2021, Covid Nepokryté náklady či s Antivirem).

Kombinace kompenzačního bonusu s podporou v nezaměstnanosti není i nadále možná.

Nadále bude kompenzační bonus individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími tržbami, jako jsou důchodci či studenti tak, aby v jednotlivých případech nepřesáhla vyplacená pomoc celkový propad tržeb a nedocházelo tak k nespravedlivému překompenzování.

Jak žádat o kompenzační bonus?

Žádat o kompenzační bonus již můžete.

Kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti a budou jej tedy vyplácet finanční úřady.

Žádat může řadou cest, tou nejlehčí bude opět online žádost na stránkách finanční správy.

Ručně podepsanou žádost můžete poslat také:

Žádat o kompenzační bonus půjde nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období.

Kdy bude definitivně schválen kompenzační bonus?

Návrh zákona je schválen a již můžete o kompenzační bonus žádat.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY