Ukrajina versus Rusko: jaký je průměrný věk dožití a odchod do důchodu?

21.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Již 57 dní okupuje Rusko Ukrajinu, mezitím zemřely tisíce vojáků a civilistů. Přitom se jedná o dvě největší země Evropy. Jak jsou na tom země z pohledu demografie? Jaký je průměrný věk dožití v Rusku a na Ukrajině ve srovnání s ČR? A kdy se odchází do důchodu v těchto zemích?

Ukrajina a Rusko jsou rozlohou dvě největší země Evropy, co se týče úrovně ekonomiky, zdravotnictví či délky života, tak se ve srovnání řadí spíše na chvost evropského žebříčku.

V následující řadě článků vám nabídneme pohled na demografii i ekonomiku Ukrajiny i Ruska, tedy dvou zemí, které na Ukrajině bojují, jedna za vliv, druhá za nezávislost.

Zdroj: Depositphotos

Dvě největší země Evropy ve válce

Rusko je rozlohou největší zemí Evropy, ale i světa. Ukrajina je druhou největší zemí v Evropě.

Rusko je nejlidnatější zemí Evropy a 9. na světě, jeho populace je přibližně 145,5 milionů obyvatel.

Před 10 lety mělo Rusko o 3 miliony obyvatel méně. Za mírným nárůstem obyvatel Ruska je (mimo zmocnění Krymu a rozdávání ruských pasů na východě Ukrajiny) migrace z bývalých sovětských republik, z kterých lidé putují do Ruska za prací.

Ukrajina je 7. nejlidnatější zemí Evropy a 35. zemí na světě.

Ukrajina má 44 milionů obyvatel (41 milionů obyvatel po odečtení separatistických území a Krymu), z čehož je přibližně třetina rusky mluvících. Od 90. let ubylo Ukrajině 7 milionů obyvatel (10 milionů bez Krymu a separastických území), což je převážně způsobeno migrací.

Počet Rusů na Ukrajině je přibližně 8 milionů, ale již od 80. let se podíl ruské populace žijící na Ukrajině snižuje (mezi roky 1991 a 2001 o 3 miliony), před tímto období ovšem narůstal, protože probíhala poměrně masivní migrace z Ruska na Ukrajinu, která si navíc prošla Stalinovým hladomorem.

Za úbytek obyvatelstva na Ukrajině mohou (vedle nízké porodnosti) převážně dva faktory - migrace etnických Rusů do Ruska a migrace Ukrajinců na západ za prací. Hlavním důvodem migrace Rusů z Ukrajiny bylo krachování průmyslu na Ukrajině po rozpadu SSSR, protože Ukrajina byla průmyslovým srdcem SSSR, kam lidé migrovali za prací z celého SSSR.

Ukrajina byla v rámci SSSR velmi důležitým státem z hlediska zemědělského, průmyslového, vědeckého i vojenského. Navíc byla druhou nejlidnatější svazovou republikou, proto je pro Rusko vliv na Ukrajině velmi důležitý.

Ukrajinci do roku 2014 migrovali za prací nejvíce do Ruska, což se projevuje i v počtech Ukrajinců žijících mimo svoji rodnou zemi. Od napadení Krymu nejvíce Ukrajinců míří do zemí EU, včetně ČR, kde před válkou pracovalo téměř 200 tisíc Ukrajinců.

Tip: Jak pomoci Ukrajině?

Nízká porodnost trápí Čechy, Ukrajince i Rusy

Rusko i Ukrajina má nízkou porodnost (1,52 porodu na 1 ženu v Rusku, 1,44 porodu na 1 ženu na Ukrajině, 1,70 porodu na ženu v ČR) a stejně jako Česko je růst/pokles populace tažen migrací do/ze země.

Důchodu se v Rusku i na Ukrajině dožije méně lidí než v ČR

Nicméně s demografií je spojen i jeden z problémů Ruska a Ukrajiny, a to poměrně nízká střední délka života.

Dle World Health Organization (WHO) byla v Rusku v roce 2019 střední délka života u mužů 68,2 let, u žen 78 let, penze se v Rusku nedožije téměř 40 % mužů.

Ukrajina je na tom podobně jako Rusko, střední délka života u mužů činila v roce 2019 68 let a u žen 77,8 let. Ukrajina s Ruskem se tedy přetahují o nejhorší výsledek v Evropě. Vinu na tom nese špatný zdravotnický systém, vysoká míra alkoholismu a další špatné návyky (kouření, obezita atp.). Nicméně před pandemií koronaviru a válkou byl v obou zemích jasný pozitivní trend v růstu střední délky života. 

V ČR byla v roce 2021 naděje dožití u mužů 75,3 roku a u žen 81,4 roku, kvůli pandemii koronaviru se naděje dožití přibližně o rok zkrátila. WHO uvádí, že v roce 2019 byla střední délka života v ČR 76,3 let u mužů a 81,9 let u žen.

Dodejme, že průměrné důchody jsou na Ukrajině i v Rusku velmi nízké a v přepočtu na koruny se pohybují kolem 5 000 Kč (Rusko, 18 500 rublů) či 2 955 Kč (Ukrajina, 3 950 hřiven). Průměrný starobní důchod v ČR činí 17 242 Kč.

Kdy se na Ukrajině a v Rusku odchází do důchodu?

V Rusku byl odchod do důchodu určen pro muže na 60 let a u žen 55 let. Nicméně v roce 2018 přijala ruská duma zákon, který má postupně zvyšovat odchod do důchodu u mužů v 65 letech a u žen v 55 letech.

Na Ukrajině platí věk odchodu do penze 60 let pro muže a 55 let pro ženy. Ukrajinská vláda ovšem začala zavádět kroky, aby se penzijní systém stabilizoval a přiblížil se evropskému modelu důchodového pojištění.

V Česku se postupně zvyšuje důchodový věk na 65 let. V řadě vyspělých zemí světa se důchodový věk zvyšuje ještě více.

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu

Ukrajinci a Rusové v zahraničí

V zahraničí žije dalších 20 až 30 milionů Rusů, nejvíce na Ukrajině (8 milionů) a v Kazachstánu, dále také v USA, Německu a Izraeli. Ovšem otázka etnicity je složitá (a to hlavně v bývalých zemí SSSR), protože spousta lidí mluví rusky, ale cítí se jako občané země ve které žijí.

V Česku žilo minulý rok přes 44 tisíc Rusů, kteří sem přijíždí za prací či studiem. Víc než polovina z nich žije v zemi trvale. Od vstupu ČR do EU v roce 2004 se počet Rusů v ČR ztrojnásobil.

Rusové tvoří 7 % cizinců s povoleným pobytem a jsou 4. nejpočetnější cizineckou komunitu.

Nejvíce Ukrajinců mimo Ukrajinu žije v Rusku (3 miliony), dále v Kanadě, v Polsku a USA. Významná ukrajinská diaspora je i v ČR, kde oficiálně loni žilo kolem 183 tisíc Ukrajinců, což z nich činí nejpočetnější cizineckou komunitu na území České republiky.

Ovšem s počty Rusů a hlavně Ukrajinců v zahraničí zamávala ruská agrese na Ukrajině, která vyhnala z Ukrajiny 5 milionů lidí, domov jich muselo opustit už 11 milionů.

Dvě třetiny ukrajinských dětí spí mimo svůj domov, v bojových oblastech se děti potýkají s hladem, přes 200 dětí se již domů nikdy nevrátí, protože bylo zabito ruskými silami.

Kolik je v ČR ukrajinských uprchlíků?

Počet ukrajinských uprchlíků v Česku se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ustálil na přibližně 300 000, malé skupinky se dokonce vydávají již zpět na Ukrajinu.

Počty udělených víz se v minulých týdnech pohybovaly mezi 1 až 4 tisíci za den. Nejnovější data ministerstva vnitra hovoří o počtu 299 065 vydaných víz. Děti do 15 let se na policii hlásit nemusí.

Válka změní obyvatelstvo i ekonomiku Ukrajiny a Ruska

Válka na Ukrajině se všemi demografickými údaji zahýbala a ještě zahýbe, a to jak v Rusku, tak hlavně na Ukrajině.

Ukrajina uvádí, že již 21 000 ruských vojáků zabila či zajala, ruská strana přiznává ztrátu přibližně 1 351 vojáků, tudíž se počet mrtvých a zajatých vojáků bude pohybovat mezi těmito čísly. Dvoj až trojnásobný počet vojáků by mělo být zraněno, což je i pro velkou ruskou armádu citelná ztráta. Nemluvě o dopadu na rodiny vojáků a oblibu vlády prezidenta Putina, která ovšem díky dlouhodobé propagandě spíše svoji oblibu upevňuje a náznaky jiného názoru na "speciální operaci" tvrdě trestá.

Rusové dle kyjevské vlády násilně odvlekli do Ruska už půl milionu lidí, včetně dětí. Ukrajinci jsou umisťováni do filtračních táborů, dále jsou pak rozmisťováni do vzdálených koutů Ruska, kde počet obyvatel klesá. 

Na to, jak si ekonomiky Ruska a Ukrajiny vedly před válkou a jaký dopad bude mít válka na život v obou zemích se podíváme v zítřejším článku.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 107 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU