Na co se musí připravit ukrajinští uprchlíci při vstupu do ČR? A na co mají nárok?

09.03.2022 | , Podnikatel.cz
MAKRODATA A EU


Válka na Ukrajině je plná lidského utrpení. Z Ukrajiny proudí statisíce uprchlíků, jednou z cílových zemí je i Česká republika. Co je nutné zařídit při vstupu do ČR? Na jaké dávky mají nárok?

Vstup na území České republiky

Následující informace se týkají Ukrajinců, kteří přichází na území České republiky. Neplatí pro cizince, kteří zde již pracují nebo mají nějaký pobytový status. Pro nově příchozí se postup liší podle okolností jejich příjezdu. V praxi mohou nastat především dvě situace:

 • Mají zde příbuzné či nějaké jiné zázemí – přijedou do České republiky v rámci bezvízového styku a následně si do 90 dnů na pracovišti ministerstva vnitra požádají o speciální dlouhodobé vízum (vízum za účelem strpění). Pobytové oprávnění lze získat na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) nebo ve zřízených krajských centrech.
 • Nemají zde žádné zázemí, ubytování atd. – mohou se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234, 739 51) nebo do zřízených krajských center. 

Pro všechny nově příchozí z Ukrajiny platí, že se musí do 30 dnů zaregistrovat na oddělení pobytu cizinců na cizinecké policii. Pokud pobývají v soukromí, musí se zaregistrovat sami. Jestliže jde o pobyt na hotelu či jiném ubytovacím zařízení, zajistí registraci ubytovatel. Je vhodné se přesvědčit, že tak skutečně učinil. Děti mladší 15 let povinnost ohlášení místa pobytu nemají, registrovat se nemusí. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení speciálního dlouhodobého víza.

⚠️Od dnešního dne došlo k prodloužení doby, kdy se Ukrajinci prchající před válkou musí registrovat na cizinecké policii. Po vstupu na území České republiky mají nyní 30 dnů, namísto předchozích 3 dní. pic.twitter.com/5l2eAmNLh1

 Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 10, 2022

V obou popisovaných situacích mohou Ukrajinci pro získání informací využít infolinku Ministerstva vnitra ČR +420 974 801 802.

 • Každý cizinec může rovněž požádat v České republice o azyl, aktuálně se to ale nedoporučuje. Pro Ukrajince je mnohem rychlejší a efektivnější požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání. Tím je navíc možné ihned požádat o povolení k zaměstnání a začít pracovat.

Zdroj: Depositphotos

Žádost o udělení speciálního dlouhodobého víza

Žádost o udělení speciálního dlouhodobého víza se podává na pracovišti ministerstva vnitra, a to pouze osobně. Žádosti doručené jinak než osobně budou vráceny odesílateli. Pokud budou rodiče žádat speciální vízum také pro děti, postačí prokázání jejich cestovním dokladem nebo rodným listem. Brát děti s sebou na pracoviště ministerstva vnitra nemusí, jejich fotografii pasového formátu ale potřebují.

K žádosti se přiloží:

 1. Vyplněný tiskopis, který je dostupný v pdf zde.
 2. Platný cestovní pas, je-li k dispozici. 
 3. Fotografie ve formátu 45 x 35 mm.

Informace pro ukrajinské občany poskytuje:

 • Kontaktní infolinka zřízená pro ukrajinské občany +420 974 801 802 (provoz nonstop)
 • Email: ukrajina@mvcr.cz

Zdravotní pojištění

Pro pobyt v České republice je nutné mít zdravotní pojištění. Záleží na druhu pobytu:

 1. Bezvízový pobyt (turistický pobyt) - v rámci maximálně devadesátidenního bezvízového pobytu nejsou občané Ukrajiny účastni veřejného zdravotního pojištění. Aby si nemuseli případnou zdravotní péči sami platit, musí mít komerční cestovní pojištění od některé z pojišťoven. Pojištění lze sjednat i online.
 2. Speciální dlouhodobé vízum (vízum za účelem strpění) - okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát. Osoba, které je přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, by se měla za cca 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP nebo jiné zdravotní pojišťovny, kde obdrží potvrzení o pojištění. To bude předkládat lékaři či nemocnici v případě potřeby zdravotní péče. 
 3. Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti. Takové osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.

Možnost vzdělávání

Osoby s uděleným pobytovým vízem mohou požádat úřad práce o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání. Úřad práce rovněž pomůže s financováním kurzů českého jazyka nebo rekvalifikací. Formulář k podání žádosti o evidenci jako zájemce o zaměstnání.

Vše poskytnou speciální krajská centra

V jednotlivých krajích vznikla speciální centra, která běžencům celý postup zjednoduší. Veškeré formality vyřídí na jednom místě. Je možné se zde registrovat u cizinecké policie, získat pobytové vízum, zdravotní pojištění, zaevidovat se u úřadu práce, požádat o dávky hmotné nouze nebo najít ubytování.

Dávky hmotné nouze

Žádat o dávky hmotné nouze v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi mohou pouze uprchlíci, kteří mají uděleno speciální dlouhodobé vízum. Do okruhu oprávněných osob, které mohou žádat o dávku, patří také cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterým tato práva poskytla mezinárodní smlouva. Mezi dávky, o které lze v rámci hmotné nouze žádat, patří příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc a doplatek na bydlení. Cizinci mohou žádat o dávky osobně na kterémkoliv pracovišti úřadu práce. K tomu je nezbytné vyplnit listinou žádost společně s doklady dle typu dávky.

V první fázi pobytu se ale bude nejčastěji jednat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví pro osoby, které jsou v České republice z důvodu válečné krize na Ukrajině. Formulář k podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc je k dispozici zde. 

Úřad práce České republiky žádost ve zrychleném řízení posoudí a finanční prostředky lze vyplatit ihned v hotovosti. Prostředky se poskytují dle věku:

 • Dítě do 6 let věku – 1 970 Kč
 • Dítě od 6 do 15 let věku – 2 420 Kč
 • Dítě od 15 do 26 let věku – 2 770 Kč
 • Osoba starší 26 let – 2 490 Kč.

Žádost není možné podat za celou rodinu, každá osoba podává sama za sebe. Pouze za děti mladší 18 let podávají žádost rodiče. Žádost lze podat na nejbližším úřadu práce. Seznam kontaktních pracovišť.

Čtěte také: Pomáháte uprchlíkům z Ukrajiny? Tyto informace jim pomohou

Připravované paušální dávky pro uprchlíky a pro ubytovatele

Zhruba od poloviny března by mohlo být rozhodnuto o výplatě jednoduché paušální částky na osobu a měsíc a rovněž o kompenzaci pro ubytovatele na podporu krytí nákladů. Pro uprchlíky půjde o humanitární pomoc 5000 Kč na pokrytí potřeb. Dávku bude možné pobírat opakovaně ještě další tři měsíce, pokud jde o běžence bez majetku a peněz. První dávka by byla poskytnuta automaticky po povolení k pobytu. Žádat se bude prostřednictvím krajských poboček úřadu práce. Domácnosti, které ukrajinské uprchlíky ubytovaly, zřejmě budou mít nárok na 1 000 Kč měsíčně na ubytovanou osobu, maximálně ale 5 000 Kč. Má jít o období březen až květen.

Návrh zákona dále zmírňuje podmínky speciálního pobytového víza a dočasnou ochranu. Dotkne se také zdravotního pojištění, přístupu na trh práce, poskytování dávek a školní docházky dětí.

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: MAKRODATA A EU