V Česku loni rostla spotřeba LPG pro vytápění. Plyn ze zásobníku není závislý na distribuční síti ani na Rusku

18.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


LPG představuje zajímavou alternativu zemního plynu zejména v lokalitách, které nejsou plynofikovány. Podle statistik Celní správy loni vzrostla spotřeba LPG téměř o desetinu, v segmentu topného plynu ještě více. Jednoznačně to souvisí s povinnou výměnou starých kotlů na tuhá paliva. Ve srovnání se zemním plynem je LPG nebo čistý propan cenově stabilnější a jeho dodávky nejsou primárně závislé na Rusku. Nehrozí proto „uzavření kohoutků“. Co je dobré vědět při přechodu na propanové vytápění?

Zkapalněný ropný plyn (LPG) neboli propan-butan má díky své univerzálnosti pestrou paletu využití. Stále více se však uplatňuje při vytápění domácností. Podle dat Celní správy v Česku loni spotřeba LPG celkově rostla. Je to zásluha především rostoucího zájmu o propanové vytápění. Spotřeba topného LPG se totiž meziročně zvýšila o 14 %. 

  1. Zájem o vytápění pomocí LPG roste
  2. Zásobník na plyn - je třeba stavební povolení?
  3. Jaká je cena topení pomocí LPG?

Zásobník LPG

Zdroj: Depositphotos

Zájem o vytápění pomocí LPG roste

„Důvod je jednoduchý. Nutná odstávka starých kotlů na tuhá paliva nutí domácnosti hledat čistý ekologický zdroj tepla. Díky propanu ze zásobníku lze využít výhody plynového vytápění i tam, kde nejsou rozvody zemního plynu,“ vysvětluje Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas, a dodává, že v roce 2021 nastal doslova boom propanového vytápění. Poptávek po instalaci zásobníků na zkapalněný plyn společnost evidovala meziročně téměř 2,5násobně více.

Rozdíl mezi vytápěním zemním plynem a propanem je kromě nutnosti instalace plynového zásobníku minimální. Využívají se stejné kotle i spotřebiče, které je pouze třeba přetryskovat na jiný typ plynu. Plynový zásobník si zákazník nemusí kupovat. Zůstává majetkem dodavatele LPG a ten proto zajišťuje veškerou údržbu a revize. Odběratel plynu má zásobník v pronájmu, cena je však je ve srovnání s distribučními poplatky u elektřiny nebo zemního plynu zanedbatelná.

Tip: Jaká je jízda s LPG vozidlem v zimě?

Zásobník na plyn - je třeba stavební povolení?

K instalaci zásobníků na propan není potřeba stavební povolení. Přípravu technických podkladů a dokumentace potřebné pro územní souhlas i samotnou instalaci zásobníku a jeho napojení na topný systém zpravidla zajišťuje a koordinuje dodavatel LPG prostřednictvím projektantů a instalačních společností. Současně zákazníkovi poskytuje veškeré konzultace a poradenství, vč. výběru vhodné velikosti zásobníku. 

„Pro běžný rodinný dům je vhodný zásobník na 4 850 litrů, resp. 2,1 tuny propanu. To odpovídá 27 megawatthodinám energie, což by mělo pokrýt roční nároky na vytápění a ohřev vody běžné domácnosti,“ říká Jiří Karlík. „Většinou tak stačí objednat jednou ročně autocisternu, ze které lze doplnit zásobník na vzdálenost až 60 m. Hůře dostupné objekty může obsloužit malá autocisterna s pohonem všech kol,“ dodává Jiří Karlík a doporučuje závoz plynu objednávat v létě, kdy jsou ceny propanu stejně jako u tuhých paliv obvykle nižší. Lze přitom platit jednorázově za celé dodané množství plynu, ale existuje i možnost klasických zálohových plateb a ročního vyúčtování.

Tip: Jaké jsou výhody jednotlivých typů tepelných čerpadel?

Propan je o něco dražší než zemní plyn, ale...

Obecně vychází propan o něco dráž než zemní plyn. Rozumně porovnat náklady na obě paliva ale v současnosti nelze. V cenách zemního plynu je značný rozptyl a pokud si někdo jeho cenu včas nezafixoval, má nyní náklady na vytápění vyšší než u propanu. „LPG je totiž cenově stabilnější, protože jeho dodávky nejsou primárně závislé na Rusku,“ vysvětluje Jiří Karlík a dodává závěrem: „V reakci na válečnou agresi proti Ukrajině jsme ukončili nákup LPG z Ruska. Z hlediska celkového objemu námi dodávaného LPG nejde o zásadní výpadek, který umíme bez větších potíží pokrýt z jiných zdrojů.“

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 41 krát

Články ze sekce: Spotřebitel