Jak dlouho trvá stavební řízení?

09.07.2020 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení? Na jaké úřady a instituce musíte zajít? Kolik to bude stát?

V délce vyřízení stavebního povolení se Česko řadí mezi rozvojové země (naposledy jsme se umístili na 157. místě ze 190 zemí), v ČR trvalo v roce 2019 získání všech povolení v průměru 246 dní.

Přitom bychom se mohli učit od našich sousedů, kde je celé řízení rychlé a pohodlné (Rakousko, Německo, Polsko).

Stavba domu se umí bolestně prodražit

Jaká je délka stavebního řízení?

Zdroj: Shutterstock

Jaká je délka stavebního řízení?

Stavební úřad má vaši žádost posoudit bez zbytečných odkladů do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Ve složitých situacích má stavební úřad na rozhodnutí až 90 dní.

V praxi se ovšem tyto lhůty prodlužují, například kvůli čekání na závazná stanoviska, která se do této lhůty nezapočítávají.

Dále vás může stavební úřad vyzvat k doplnění žádosti o další podklady, čímž se řízení přeruší.

Asi nejhorší scénář je vyslovení nesouhlasu jedné z dotčených stran s vaším projektem. Vy musíte projekt na základě připomínek upravit nebo dotčenou stranu přesvědčit o správnosti vašeho projektu.

U stavby rodinného domu se připravte tedy přibližně na 6 až 9 měsíců, u složitějších či problematických projektů i na 1 rok a déle.

Zrychlení a zpříjemnění stavebního řízení má pomoci nový stavební zákon, ten je ovšem kritizován za to, že příliš nahrává developerům a popírá veřejné zájmy na ochranu přírody, krajiny. Dále nový stavební zákon podle svých kritiků otevírá mnohem větší prostor pro korupci, než je tomu doposud.

Tip: Jak na dodatečné povolení stavby?

Stavební úřad schválí projekt, co dál?

Pokud vaše žádost schválena stavebním úřadem, tak je dále nařízeno ústní jednání, což musí být účastníkům řízení oznámeno nejméně 10 dnů před ústním jednáním.

Námitky na žádost musí být podány nejpozději při ústním jednání. V případě, že se ústní jednání nemusí konat, tak stavební úřad stanoví lhůtu pro podání námitek, a to nejméně 10 dnů.

Svá závazná stanoviska v této lhůtě předkládají i dotčené orgány (hygiena, hasiči atp.).

Ústní jednání je neveřejné a mohou se ho účastnit pouze ty osoby, které jsou stavebním úřadem vyzvány.

Jestliže stavební úřad zná dobře poměry staveniště a žádost představuje dostatečný podklad pro vydání povolení, tak může být od ústního jednání upuštěno.

Tip: Kdy potřebujete stavební povolení?

Na jak dlouho je vydáno stavební povolení?

Stavba musí být zahájena do 2 let od vydání stavebního povolení. Pokud stavba nebude zahájena, tak stavební povolení pozbývá platnosti.

Stavební úřad může stavební na odůvodněnou žádost prodloužit.

V žádosti o stavební povolení uvádíte zahájení a dokončení stavebního záměru.

Takže termín dokončení stavby si stanovuje většinou stavebník. Pokud se ovšem stavebnímu úřadu bude zdát termín dokončení nepřiměřený, tak může stavební úřad lhůtu změnit a stanovit nový termín dokončení stavby.

Tip: Jak na dodatečné povolení stavby?

Na kolik vás vyjde stavební povolení?

Cena za samotné rozhodnutí žádosti o stavební povolení je různá, zjistíte ji v sazebníku dotyčného stavebního úřadu či vám ji přímo sdělí na stavebním úřadě.

Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a souvisejících úkonů výjdou přibližně od 500 Kč až do 10 000 Kč.

Dále musíte počítat s dalšími poplatky - například za výpis z katastru nemovitosti (v řádech stokorun), vklad do katastru nemovitostí (od 1. ledna 2020 se zvýšil na 2 000 Kč).

Poplatek za stavební povolení se platí pouze za jednu stavbu zvlášť, jestliže tedy čekáte na stavební povolení u více staveb, tak zaplatíte více těchto poplatků, které se následně sečtou a vy je zaplatíte.

Platbu můžete provést řadou způsobů - přímo na stavebním úřadu, převodem nebo poštovní složenkou. Poplatek budete muset uhradit pouze v případě schválené žádosti o stavební povolení.

Dalšími náklady mohou být geodetické zaměření, které stojí několik tisíc korun. Dále měření radonu stojí přibližně kolem 2 500 až 5 000 Kč.

Připravte si tedy částku kolem 15 000 až 30 000 Kč, u větších staveb i daleko více.

Jak se vyhnout obíhání úřadů, institucí a sousedů?

Pro ušetření nervů doporučujeme požádat vašeho projektanta o oběhání úřadů (či se vám sám osobně nabídne), nicméně si za tuto službu naúčtuje několik tisíců až desetitisíců.

Ale ve většině případů tím ušetříte spoustu času a hlavně nervů, protože zkušený projektant ví, na co si dát v žádosti pozor, na které dveře zaklepat, aby vaše stavební povolení bylo, co nejrychleji a úspěšně schváleno všemi dotčenými orgány.

Snad se jednou dočkáme doby, kdy bude stačit odeslat elektronicky všechny potřebné plány na stavební úřad a 30 dní počkat na schválení od všech institucí.

Tip: Kdy odevzdat přiznání k dani z nemovitosti?

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ