Podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte do 31. ledna 2023

17.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pořídili jste si nemovitost? Do 31. ledna 2023 musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a do 31. května 2023 ji musíte zaplatit. Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň? Jaký je její výpočet? Kdy vám hrozí pokuta?

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 31. ledna 2023. Do konce května pak musíte v zákonné lhůtě zaplatit daň z nemovitých věcí. Jak a kde přiznání podat a kdo musí?

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2022 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Dále se vás daň z nemovitých věcí dotkne, pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, změnu výměry nemovitosti či charakteru parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu. Pokud by však změnou byla změna koeficientu k 1. 1. 2023, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.

Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňové přiznání ve 3 krajích).

Pozor – daňové přiznání musíte podat, také pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti.

Daň z nemovitosti 2021 - termín, platba, přiznání

Zdroj: Shutterstock

Kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitostí

 • Daň z nemovitostí se platí každý rok, vždy jednou za rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to při pořízení nemovitosti. Pokud jste si tedy koupili nemovitost v minulém roce, nebo jste měnili parametry vaší stávající nemovitosti, je vaší povinností podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do 1. února letošního roku. Daň se platí na rok dopředu. 
 • Pokud jste si nemovitost koupili letos, daňové přiznání budete podávat až příští rok a letos daň z nemovitostí ještě neplatíte.
 • Pokud vlastníte nemovitost už delší dobu, tedy 2 a více let, daňové přiznání podávat nemusíte, vyčkejte pouze na obdržení pokynů k platbě, které budou rozesílat finanční úřady koncem dubna.

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daňové přiznání za rok 2023 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2023. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

 • daň z pozemků,
 • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí).

Kde se daň přiznává?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Příklad:

Slečna Homolová žije v Jihomoravském kraji a v roce 2022 si koupila nemovitost ve Středočeském kraji. Slečna Homolová musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Středočeského kraje (který má sídlo na Praze 2), protože právě v tomto kraji nabyla nemovitost.

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.

Stejně jako ostatní daňová přiznání i to k dani z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

 1. Osobně na příslušném územním pracovišti.
 2. Poštou.
 3. Elektronicky, pokud máte datovou schránku. Pokud ji máte, je podání daňového přiznání touto cestou povinné.

Podává se daňové přiznání k dani z nemovitostí pouze jednou?

Ano, to je pravda. Pokud jste po nabytí nemovitostí podali daňové přiznání k dani z nemovitostí již dříve a zaplatili daň, další roky jej už podávat nemusíte. Ale pozor na změny charakteru nemovitosti. Jak již bylo zmíněno, pokud výrazně měníte charakter nemovitosti a změnili jste tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně, budete muset také podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.

Jak je to s daňovým přiznáním k dani z nemovitostí s více spoluvlastníky?

Zdědili jste pole společně s vašimi sourozenci a s příbuznými z pátého kolena? A nyní vám patří 1/16 pole? Musí tedy každý ze spoluvlastníků podávat 16 daňových přiznání? Jestliže se domluvíte s dalšími vlastníky, nebojte, nemusíte. Můžete si zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), jenž za všechny podá daňové přiznání a zaplatí i daň. Samozřejmě můžete podat daňová přiznání za svůj spoluvlastnický podíl samostatně, nebo mít společného zmocněnce pro část spoluvlastníků. 

V případě, že nemovitá věc je ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 31. ledna 2023, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.

V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 31. ledna 2023.

Termín úhrady dani z nemovitostí a platba daně

Daň z nemovitostí musíte uhradit do 31. května. Jestli vaše daň přesahuje 5000 Kč, můžete ji platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit najednou v květnu.

Kde zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí zaplatíte finančnímu úřadu. Můžete ji uhradit elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

 • při bezhotovostní platbě – 1148
 • při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
 • při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

TIP: Čísla účtu finančních úřadů

Pozor na pokutu při prodlení

Jestli zapomenete zaplatit daň z nemovitostí do 1. června, bývá finanční úřad benevolentní a pravděpodobně vám nebude prvních pár dní účtovat žádné penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne, proto neotálejte.

Výpočet daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí putuje do obecních a městských kas, které její výši ovlivňují stanovením místního koeficientu. Výpočet daně z nemovitostí by se dal shrnout do tří kroků:

 1. Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek.
 2. Nyní výměru vynásobte koeficientem, dle počtu obyvatel obce.
 3. Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde.

Pokud si chcete lehce vypočítat daň z nemovitostí, využijte naši kalkulačku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 195 krát

Články ze sekce: DANĚ