Podat přiznání k dani z nemovitých věcí musíte do 31. ledna 2024

23.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Pořídili jste si nemovitost? Do 31. ledna 2024 musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a do 31. května 2024 ji musíte zaplatit. Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň? Jaký je její výpočet? Kdy vám hrozí pokuta?

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 31. ledna 2024. Do konce května pak musíte v zákonné lhůtě zaplatit daň z nemovitých věcí. Jak a kde přiznání podat a kdo musí?

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2023 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Dále se vás daň z nemovitých věcí dotkne, pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, změnu výměry nemovitosti či charakteru parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu. Pokud by však změnou byla změna koeficientu k 1. 1. 2024, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.

Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňová přiznání ve 3 krajích).

Pozor – daňové přiznání musíte podat, také pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti. Jestliže již v daném kraji nevlastníte žádnou nemovitost, tak informujte příslušný finanční úřad.

Novinky u daně z nemovitých věcí pro rok 2024

Rok 2024 přináší mnoho změn, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí budou také muset podat lidé, co:

 • získali stavební povolení či staví budovu na pozemku, kde už stojí jiná stavba,
 • jsou vlastníky pozemku, na němž je zpevněná plocha a který není evidován v katastru jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří,
 • jsou podnikateli a mají pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha, a tento pozemek mají zařazen v obchodním majetku,
 • vlastní garáž evidovanou v katastru, ale v daňovém přiznání ji dosud uváděli s jinou sazbou daně než pro garáž, protože ta byla užívána k jiným účelům, nebo přiznávali se sazbou daně pro garáž jinou stavbu, která je v katastru evidovaná pod jiným způsobem využití,
 • pronajímají ve svém domě či bytě místnost k ubytování a v souvislosti s tím poskytují i další služby (úklid, vynášení odpadků, praní či převlékání lůžkovin apod.) – za tuto místnost je třeba počítat s vyšší sazbou daně,
 • užívají budovu (kromě obytné) nebo jednotku bez známého vlastníka,
 • užívají pozemek, jež vlastní Státní pozemkový úřad nebo ho vlastní stát a tento úřad zde má právo hospodaření,
 • užívají pozemek, stavbu či jednotku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pokud s úřadem nemají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu) nebo užívají zdanitelné stavby a jednotky, se kterými je tento úřad příslušný hospodařit,
 • vlastní pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“.

Daň z nemovitosti 2021 - termín, platba, přiznání

Zdroj: Shutterstock

Kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitostí

 • Daň z nemovitostí se platí každý rok, vždy jednou za rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to při pořízení nemovitosti. Pokud jste si tedy koupili nemovitost v minulém roce, nebo jste měnili parametry vaší stávající nemovitosti, je vaší povinností podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do 1. února letošního roku. Daň se platí na rok dopředu. 
 • Pokud jste si nemovitost koupili letos, daňové přiznání budete podávat až příští rok a letos daň z nemovitostí ještě neplatíte.
 • Pokud vlastníte nemovitost už delší dobu, tedy 2 a více let, daňové přiznání podávat nemusíte, vyčkejte pouze na obdržení pokynů k platbě, které budou rozesílat finanční úřady koncem dubna.

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daňové přiznání za rok 2024 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2024. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

 • daň z pozemků,
 • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí).

Vypočtěte si daň z nemovitých věcí

 

Kde se daň přiznává?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Příklad:

Slečna Homolová žije v Jihomoravském kraji a v roce 2024 si koupila nemovitost ve Středočeském kraji. Slečna Homolová musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Středočeského kraje (který má sídlo na Praze 2), protože právě v tomto kraji nabyla nemovitost.

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.

Stejně jako ostatní daňová přiznání i to k dani z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

 1. Osobně na příslušném územním pracovišti.
 2. Poštou.
 3. Elektronicky, pokud máte datovou schránku. Pokud ji máte, je podání daňového přiznání touto cestou povinné.

Podává se daňové přiznání k dani z nemovitostí pouze jednou?

Ano, to je pravda. Pokud jste po nabytí nemovitostí podali daňové přiznání k dani z nemovitostí již dříve a zaplatili daň, další roky jej už podávat nemusíte. Ale pozor na změny charakteru nemovitosti. Jak již bylo zmíněno, pokud výrazně měníte charakter nemovitosti a změnili jste tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně, budete muset také podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.

Jak je to s daňovým přiznáním k dani z nemovitostí s více spoluvlastníky?

Zdědili jste pole společně s vašimi sourozenci a s příbuznými z pátého kolena? A nyní vám patří 1/16 pole? Musí tedy každý ze spoluvlastníků podávat 16 daňových přiznání? Jestliže se domluvíte s dalšími vlastníky, nebojte, nemusíte. Můžete si zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), jenž za všechny podá daňové přiznání a zaplatí i daň. Samozřejmě můžete podat daňová přiznání za svůj spoluvlastnický podíl samostatně, nebo mít společného zmocněnce pro část spoluvlastníků. 

V případě, že nemovitá věc je ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 31. ledna 2024, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.

V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 31. ledna 2024.

Termín úhrady dani z nemovitostí a platba daně

Daň z nemovitostí musíte uhradit do 31. května. Jestli vaše daň přesahuje 5000 Kč, můžete ji platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit najednou v květnu.

To, kolik máte zaplatit, vám finanční správa musí rozeslat nejpozději do 25. května.

Kde zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí zaplatíte finančnímu úřadu. Můžete ji uhradit elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

 • při bezhotovostní platbě – 1148
 • při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
 • při platbě v hotovosti daňovou složenkou (poštovní poukázka A) - 0001

TIP: Čísla účtu finančních úřadů

Pozor na pokutu při prodlení

Jestli zapomenete zaplatit daň z nemovitostí do 1. června, bývá finanční úřad benevolentní a pravděpodobně vám nebude prvních pár dní účtovat žádné penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne, proto neotálejte.

Výpočet daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí putuje do obecních a městských kas, které její výši ovlivňují stanovením místního koeficientu. Výpočet daně z nemovitostí by se dal shrnout do tří kroků:

 1. Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek.
 2. Nyní výměru vynásobte koeficientem, dle počtu obyvatel obce.
 3. Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 200 krát

Články ze sekce: DANĚ