Daně 2024: Formuláře k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani nemovitosti se podává vždy jen při novém nabytí nemovitosti, tedy například pokud si koupíte nový byt nebo postavíte dům. Díky konsolidačnímu balíčku došlo k mnoha změnám a novým případům, kdy je třeba daňové přiznání podat, i když jste nemovitost nově nenabyli. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti pro rok 2024

 
Název formuláře Interaktivní xls
Přiznání k dani z nemovitých věcí

stáhnout

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává do konce ledna nového roku a máte povinnost ho podat ke každé nemovitosti, kterou jste v minulém roce nabyli do svého vlastnictví. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává na místně příslušný finanční úřad, přičemž tímto místně příslušným finančním úřadem je úřad v místě nemovitosti, ne tedy v místě trvalého bydliště poplatníka. Daň z nemovitosti se poté platí každý rok, vždy do konce května, ale daňové přiznání už není třeba v lednu další rok podávat. Nové daňové přiznání k dani z nemovitosti podáte pouze, pokud jste nabyli novou další nemovitosti, nebo pokud došlo ke změně základních charakteristik dané nemovitosti.

Ve formulářích ke stažení najdete samotný formulář daňového přiznání a také přílohy, které je nutno vyplnit pro každou přiznávanou nemovitosti. Daň z nemovitostí se přiznává ve dvou částech, platí se daň z pozemku, na kterém je nemovitosti postavena, a také daň ze staveb a jednotek. Ke správnému vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitosti si vezměte na pomoc výpis z katastru, který jste určitě dostali při zápisu jako nový majitel nemovitosti.

Daňové přiznání není nutné podávat na originálních formulářích finančního úřadu, můžete si níže uvedené formuláře pouze stáhnout, vytisknout, doma v klidu vyplnit a poté donést na podatelnu místně příslušného (dle nemovitosti) finančního úřadu. Daňové přiznání můžete řádně podepsané poslat na příslušný finanční úřad i poštou, nebo podat elektronicky.

Podle § 72 odst. 6 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání (mj. také daňové přiznání) učinit pouze elektronicky.

Platba dani z nemovitosti

Daň z nemovitosti se poté platí na základě obdržení složenky, tu rozesílá krajský finanční úřad během jarních měsíců, daň z nemovitosti je splatná do konce května, pokud je vyšší než 5000 Kč, je možné daň zaplatit ve dvou splátkách, do konce května a do konce listopadu.

Časté otázky

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává do konce ledna ze stavu, který platil k 1.1. daného roku. Přiznání podáváte pouze v případě, kdy došlo oproti předešlému roku ke změně, to znamená pokud jste například v předchozím roce nabyli do svého vlastnictví novou nemovitost.

Výše daně, kterou platíte vám vyjde v daňovém přiznání či výši obdržíte od finančního úřadu na zaslané složence. Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května. Pokud je daň vyšší než 5 tisíc korun, potom je daň splatná ve dvou splátkách a to do konce května a do konce listopadu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 41 krát


Související články: