Zaměstnávání přes agentury práce: Na co pozor?

19.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S přívalem ukrajinských uprchlíků se obsadí plno pracovních míst. Některé si navíc vezmou pod svá křídla agentury práce. Jak poznat, zda se jedná o solidní agenturu?

Agentury mají za úkol uchazečům o zaměstnání zprostředkovat práci. Aby vůbec mohlo dojít ke zprostředkování zaměstnání, musí mít daná agentura povolení k činnosti. Zaměstnanci navíc nesmějí být nijak ochuzování o svá práva.

Dozvíte se:

Jak funguje zaměstnání přes pracovní agenturu?

Dobré je vědět, že uchazeč o zaměstnání uzavírá pracovní smlouvu, případně DPP nebo DPČ přímo s agenturou práce. Ta mu najde práci, do které ho vyšle, nicméně u nalezené firmy zaměstnanec již smlouvu nemá. Firma (uživatel) si totiž pracovníky od agentury v podstatě pronajímá.

Přesto není možné, aby byla zaměstnancům jakkoliv zkracována práva. Smlouva nebo dohoda musí mít vždy písemnou formu a obsahovat veškeré náležitosti dle zákoníku práce. Agentura si navíc nesmí nic odebírat ze zaměstnancovi mzdy nebo odměn.

Čtěte také: Co se v pracovní smlouvě nevyplatí přehlédnout?

Agentury práce a zaměstnávání cizinců: na co pozor

Zdroj: Depositphotos

 

Jak zjistím, že má agentura práce oprávnění zprostředkovat zaměstnání?

Úřad práce vede veřejně přístupný seznam agentur práce, které mají potřebné povolení ke své činnosti. Z něj se mimo jiné každý dozví, jestli má agentura i povolení k tomu, aby v rámci zprostředkování zaměstnání sama zaměstnávala fyzické osoby za účelem jejich přidělení k uživateli nebo jestli agentuře třeba nebyla pozastavena činnost.

Kromě ověření prostřednictvím internetu má agentura i „papír“ na to, že může provozovat svoji činnost (povolení vydané generálním ředitelstvím Úřadu práce) a pokud sama zaměstnává fyzické osoby, které pak přiděluje k uživatelům, musí být i pojištěna pro případ úpadku. Tyto dokumenty (včetně podkladů prokazujících, že přidělovaní zaměstnanci mohou pobývat a pracovat na území ČR) je vhodné si od agentury vyžádat předtím, než s ní uživatel začne spolupracovat.

Solidní agentura práce tyto podklady poskytuje v podstatě automaticky. Dále existují různé asociace, které své členy zavazují k dodržování různých etických kodexů, což při vybírání agentury také může pomoci (např. existuje Asociace pracovních agentur nebo Asociace poskytovatelů personálních služeb).

Navíc tak jako ve všech oborech, existují i mezi agenturami práce zavedené „velké značky“, které na trhu působí dlouhodobě a mohou být zárukou vyšší solidnosti.

Je možné zprostředkovávat zaměstnání bez povolení?

Zprostředkovávat zaměstnání bez příslušného povolení není možné. V základu platí, že pokud by taková pseudoagentura (jako právnická osoba) fungovala bez příslušného povolení a nedovoleně zprostředkovávala zaměstnání, hrozila by jí pokuta až 2 000 000 Kč.

Čtěte také: Jak se k vám nesmí chovat personální agentura?

Co hrozí firmě, která si od nesolidní agentury pronajme zaměstnance?

V takovém případě se ze strany pseudoagentory jedná o tzv. zastřené zprostředkování. V případě, že si uživatel pronajme zaměstnance od společnosti, která nemá oprávnění práci zprostředkovávat a zaměstnance jakkoliv úkolovat a řídit, hrozí pokuta nejen pseudoagentuře, ale i jemu. Minimální výše pokuty je 50 000 Kč. Částka se však u právnických osob může vyšplhat až na 10 000 000 Kč.

Zastřeným zprostředkováním zaměstnání se rozumí činnost, kdy pseudoagentura pronajímá pracovní sílu jiné osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání. Jde o situace, kdy jsou vztahy mezi pseudoagenturou a uživatelem formálně maskovány jako obchodní (poskytování služeb, provádění děl apod.), kdy pseudoagentura formálně dodává např. stavební služby nebo projekty na klíč, ve skutečnosti však jen poskytuje kapacitu svých pracovníků bez toho, že by měla vůli je nějak skutečně úkolovat a řídit. Za takové jednání hrozí jak pseudoagentuře tak uživateli pokuta, přičemž u právnických osob jde až o 10 000 000 Kč a minimální výše pokuty je 50 000 Kč.

Čtěte také: Víte, jaká jsou rizika práce na černo? Inspekce práce udělila za nelegální práci pokutu přesahující 190 milion korun

Jak je to se zaměstnáváním cizinců přes agentury práce?

U cizinců je potřeba si zkontrolovat, že mohou v ČR pobývat a pracovat. Pokud totiž agentura přidělí k uživateli cizince, který nemá příslušné oprávnění, ručí za případnou pokutu (při splnění dalších podmínek) udělenou agentuře přímo uživatel. Pokuta je stejná jako u zastřeného zprostředkování zaměstnání, tedy až 10 000 000 Kč u právnické osoby, minimálně však 50 000 Kč.

V souvislosti s pracovníky z Ukrajiny je třeba dodat, že byl schválen balíček zákonů, tzv. Lex Ukrajina, který zavádí pro ukrajinské uprchlíky volný vstup na trh práce. To znamená, že jednak mohou být zaměstnání prostřednictvím agentury práce, ale zaměstnavatel je bez větších administrativních potíží může zaměstnat i na přímo jako své kmenové zaměstnance, přičemž informační a evidenční povinnost zaměstnavatele zůstává nedotčena (povinnost hlásit Úřadu práce nástup a další skutečnosti ohledně cizince, vést evidenci zaměstnaných cizinců apod.).

Čtěte také: Základní informace pro Ukrajince (2): Na co mají nárok v zaměstnání?

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU