ROZHOVOR: Jak se proměnila cena plynu LPG? Odkud LPG do ČR putuje?

17.05.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Jaký dopad měla válka na Ukrajině na ceny a trh plynu LPG? Odkud se dováží LPG do Česka? Které země jsou největší hráči na trhu LPG? Na to odpoví generální ředitel společnosti Primagas Jiří Karlík.

Energetická krize vyvolaná ruskou agresí na Ukrajině nutí české domácnosti i průmysl řešit otázku vytápění. Jednou z možností je přechod na LPG.

Co to vlastně LPG je a jak se získává? Jaký dopad měla válka na Ukrajině na ceny LPG? Odkud se vůbec LPG dostává do ČR?

Na tyto otázky zodpovídal Financím.cz Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas.

Rozhovor Primagas

Zdroj: Primagas

Jak se proměnila cena plynu LPG od poloviny února 2022?

Stejně jako u ostatních zdrojů energie také u LPG došlo k nárůstu ceny. Je však třeba zdůraznit, že dodávky LPG nejsou primárně závislé na Rusku, jeho cena je tudíž stabilnější a v důsledku geopolitických vlivů nepodléhá extrémním výkyvům, jako jsme to mohli v posledním roce pozorovat u zemního plynu.

V cenách zemního plynu nyní panuje značný rozptyl, a pokud bychom brali v úvahu spotovou cenu komodity na burze, je zemní plyn oproti loňsku několikanásobně dražší. Dobře udělal ten, kdo si stihl zafixovat cenu před prudkým zdražením na podzim. Aktuální tarify zemního plynu ale mohou vycházet dráž než u propanu. Ceny topného LPG od podzimu narostly oproti průměru předchozích let zatím asi o 40 procent, což pro domácnosti představuje přibližně 2,9 koruny na kilowatthodinu včetně DPH.

Obecně bývalo LPG mírně dražší než zemní plyn. Tato situace se ale změnila a s pokračující válkou na Ukrajině asi nelze předpokládat prudké a trvalé snížení cen plynu a elektřiny. Proto tam, kde by bylo třeba budovat novou přípojku zemního plynu, dává smysl využít decentralizované off-grid řešení s propanem ze zásobníku.

Podobně jako u tuhých paliv lze i v případě propanu ušetřit nákupem zásoby plynu během léta, kdy ceny obvykle klesají.

Tip: Kdy se vyplatí přechod vaší domácnosti či auta na LPG?

Co je vlastně LPG, jak se těží/vyrábí?

Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquified Petroleum Gas) je směs uhlovodíkových plynů, která se zejména těží společně s ropou a zemním plynem, nebo vzniká jako vedlejší produkt rafinace ropy při výrobě pohonných hmot. LPG prodávané na českém trhu pochází zhruba ze 40 % z těžby zemního plynu a ze 60 % z rafinérského zpracování ropy. Na trh ale již od roku 2020 dodáváme také malé množství bioLPG, vyrobené čistě z obnovitelných zdrojů.

Zatímco zemní plyn označovaný dle formy distribuce také jako CNG neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas), případně LNG neboli zkapalněný zemní plyn (Liquified Natural Gas) je tvořen převážně metanem, LPG obsahuje směs propanu a butanu. Pro vytápění se však už většinou používá čistý propan, který vyniká lepšími vlastnostmi. Plní se jím také speciální láhve určené pro pohon vysokozdvižných vozíků. Od loňska jsme začali plnit také veškeré pětikilové LPG láhve určené hlavně pro plynové grily i velkou část desetikilových rovněž již výhradně propanem.

Jak válka na Ukrajině ovlivnila trh s LPG?

Když pominu zdražení komodity, což ale postihlo i ostatní segmenty, tak zatím nijak výrazně. A nepředpokládám, že by mělo výrazný dopad možné embargo na dovoz LPG či ropy z Ruska. LPG je příklad komodity, kde je odstřihnutí se od Ruska reálné prakticky ihned, a to jsme v reakci na okupaci Ukrajiny také bezprostředně učinili. Nevidím jedinou překážku, proč by se veškerá tuzemská poptávka po LPG nedala uspokojit z jiných než ruských zdrojů. Dovolím si apelovat také na ostatní tuzemské dodavatele LPG, aby nečekali na případné embargo a dodávky z Ruska, kterými pomáhají financovat válku, rovněž nahradili jinými zdroji.

Zdroj: Depositphotos

Odkud se nejvíce LPG do ČR dostává?

Obecně se LPG v největší míře do Česka dováží z oblasti ARA (Belgie, Nizozemsko) 48 % a z Německa 23 %. Evropské terminály nicméně umožňují importovat propan prakticky odkudkoliv, z USA, Kataru, Norska i dalších zemí. Proto když se ještě vrátím k předchozímu dotazu, případné odstřižení dodávek z Ruska nepředstavuje výrazný problém. Stejně tak propan-butan, který se získává při rafinaci ropy v tuzemsku, nemá díky napojení rafinerie v Kralupech na ropovod Ingolstadt původ v Rusku. Tento zdroj, odkud odebíráme nemalou část námi dodávaného LPG, pokrývá celkově asi 60 % tuzemské poptávky po LPG (vyrábí pro trh pouze propan-butan).

Ropovod Ingolstadt (IKL), který byl uveden do provozu již před 26 lety s cílem omezit závislost na ruské ropě, je napojen na ropovod TAL, dopravující ropu z italského přístavu Terst, kam je tato surovina dovážena tankery z Kaspické oblasti, Blízkého východu a severní Afriky. Chybělo ale málo a tento projekt nemusel být díky snaze některých vrcholných českých politiků, kteří dodnes prosazují ruské zájmy, vůbec realizován. To by v současnosti Česko uvrhovalo do obdobné závislosti na dodávkách ropy z agresivního Ruska jako v případě zemního plynu.

Ropovody

Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU

Kdo je největším vývozcem LPG ve světě?

Trojci největších světových exportérů LPG tvoří Katar, Spojené státy a Austrálie. Dle údajů za rok 2020 tvoří dohromady více než 40 % světového vývozu LPG. Následují Spojené arabské emiráty a Norsko. Rusko je sedmé s 3,4% podílem na světovém exportu.

Ve kterých zemích má LPG největší spotřebu?

K zemím s největší spotřebou LPG patří USA, Čína, Japonsko, Indie a Rusko.

V Česku loni spotřeba LPG meziročně vzrostla, a to ve všech segmentech. Navzdory trendu předchozích let také v segmentu autoplynu, byť jen mírně. Nejvíc však rostla spotřeba topného LPG, konkrétně dle údajů Celní správy o 14 %. Vzhledem k nutnosti výměny starých kotlů a přechodu na čistší zdroj tepla lze očekávat, že jeho spotřeba poroste i v dalších letech. 

Které země se více uchylují k LPG a naopak, jsou země, které od LPG upouští?

Nelze tvrdit, že by se nějaké země od tohoto zdroje energie odkláněly. Význam LPG v souvislosti s přechodem k ekologičtějším zdrojům tepla poroste. Dokládají to mj. zkušenosti z dalších evropských zemí, zejména ze Španělska, Francie, Itálie a Spojeného království.

Samozřejmě stále jde o fosilní palivo. Také na českém trhu se však již objevilo bioLPG produkované z obnovitelných zdrojů podobně jako „bio“ varianta zemního plynu (biometan). BioLPG zatím dodává do tuzemska výhradně Primagas, a to ve formě autoplynu. Mnohem širší využití již ale má tato komodita v západní Evropě. Podle studie „BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050 “, kterou loni publikovala evropská asociace Liquid Gas Europe, bude možné budoucí poptávku na evropském trhu zcela uspokojit díky bioLPG vyrobenému z evropských zdrojů.

Tip: Jaké je zdanění benzínu, nafty, LPG, CNG?

Zítra vám přineseme pokračování rozhovoru s Jiřím Karlíkem o tom, jaké jsou možnosti pro domácnosti a průmysl pro přechod na LPG. Jaký dopad bude mít zrušení dotací na zřizování plynových kotlů? Jak a kde může LPG nahradit zemní plyn? Odkud berou čeští dodavatelé LPG plyn, z Ruska?

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: Spotřebitel