Mám průměrnou mzdu, jaký budu mít důchod?

11.07.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka státního důchodu závisí nejenom na dosahovaných rozhodných příjmech, ale i na získané době pojištění. S jakou výší státního důchodu mohou počítat lidé, jejichž důchodové příjmy jsou na úrovni průměrné mzdy?

Při výpočtu státního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Z jednotlivých ročních vyměřovacích základů se následně koeficienty vypočítá osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Výši důchodu ovlivňují hrubé mzdy, tedy před zdaněním.

Ani v letech, kdy se daň z příjmu počítala ze superhrubé mzdy, do výpočtu důchodu nevstupuje superhrubá mzda, ale hrubá mzda. Rozhodující je částka, ze které se odvádělo sociální pojištění, a nikoli superhrubá mzda.

Vliv průměrné mzdy na výši důchodu

Zdroj: Shutterstock

Doba pojištění je důležitá

Doba pojištění ovlivňuje částku státního důchodu více, než si někteří žadatelé o starobní důchod myslí. Každý rok pojištění hraje roli. Při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší státní důchod. V níže přiložené tabulce je názorně vidět, že každý ukončený rok pojištění znatelně zvyšuje výši důchodu, u průměrné mzdy to je necelých 400 Kč měsíčně.

Průměrná mzda a důchod

V přiložené tabulce máme vypočten starobní důchod v červnu letošního roku při výši osobního vyměřovacího základu na úrovni průměrné mzdy za I. čtvrtletí letošního roku ve výši 37 929 Kč a u různé doby pojištění. Pro přiznání starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán, proto je v tabulce jako nejnižší doba pojištění uvedeno 35 let.

Ve výpočtové formuli důchodu je již zohledněna mimořádná valorizace od června, která se týká nejenom dříve přiznaných důchodů, ale i nově přiznaných státních důchodů.

Výše důchodu přiznaného v červnu 2022

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

37 929 Kč

35 let

16 701 Kč

37 929 Kč

36 let

17 066 Kč

37 929 Kč

37 let

17 432 Kč

37 929 Kč

38 let

17 798 Kč

37 929 Kč

39 let

18 163 Kč

37 929 Kč

40 let

18 529 Kč

37 929 Kč

41 let

18 895 Kč

37 929 Kč

42 let

19 261 Kč

37 929 Kč

43 let

19 626 Kč

37 929 Kč

44 let

19 992 Kč

37 929 Kč

45 let

20 358 Kč

37 929 Kč

46 let

20 723 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Kalkulačka: Výpočet starobního důchodu

Závěrem

Při době pojištění v rozsahu alespoň 42 let dosahuje státní důchod při průměrné mzdě více než 19 tisíc Kč. Při získání 46 let pojištění již 20 723 Kč, což je 68 % dosahované čisté mzdy před odchodem do důchodu. Z hrubé mzdy ve výši 37 929 Kč se odvádí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Důchod ve výši 20 723 Kč nepodléhá žádnému zdanění a je vyplácen na bankovní účet v čistém. Vzhledem k tomu, že každý rok pojištění zvýší roční státní důchod u průměrné mzdy cca o 4400 Kč (vlivem valorizace je to v následujících letech více), vyplatí se při důchodovém plánování stanovit termín odchodu do starobního důchodu tak, aby se případně podařilo dokončit další celý rok pojištění, zejména pokud stačí pracovat několik dní navíc.


Čtěte také:

Na co máte jako pracující penzisté nárok?

V jakých 14 zemích je průměrná mzda vyšší než 100 tisíc korun?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 83 krát