ROZHOVOR: Jak na prověřování zahraničních investic?

20.07.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jakým způsobem funguje prověřování zahraničních investic a kdo má takovou pravomoc? Finance.cz pro vás připravily nový rozhovor s právním expertem.

Už více než rok funguje v České republice zákon o prověřování zahraničních investic, které má pravomoc hlídat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). O tom, jakým způsobem takto činí, hovoříme s Adamem Přerovským, expertem z mezinárodní právní kanceláře Dentons.

Lze definovat nějakou skupinu, kdo takto nejčastěji investuje?

Za zahraničního investora se považuje každý, kdo hodlá uskutečnit investici v České republice a nemá sídlo v ČR nebo jiném státě EU, či není státním občanem ČR nebo jiného členského státu EU.

Zahraničním investorem tedy může být jakákoli osoba ze třetí země, která hodlá v ČR realizovat svou investici, a to v jakékoli podobě za účelem výkonu hospodářské činnosti. Toto platí rovněž pro nepřímé investice prostřednictvím korporací se sídlem v EU. Nelze tedy definovat nějakou vyloženě typickou skupinu osob, která by prováděla zahraniční investice v ČR.

V praxi se setkáváme s různými typy situací, kdy si naši klienti nechávají posoudit, zda jimi zvažovaná transakce má být notifikována a předem schválena ze strany MPO. Jedná se např. o situace, kdy klienti, typicky fondy kontrolované z USA, Asie, Jižní Ameriky či Austrálie, investují do obchodních aktivit na území ČR, a to zejména v oblastech energetiky, farmaceutického průmyslu a zdravotnictví, telekomunikací, dopravní infrastruktury, velkých nemovitostních projektů, nových technologií, zbrojařství apod.

Vedle toho je nutné zdůraznit, že tato nová legislativa rovněž dopadá na entity z jiných evropských zemí, které nejsou součástí EU, tj. typicky Švýcarska, Lichtenštejnska či Norska. Celá řada českých podnikatelů realizuje své akvizice prostřednictvím investičních vehiklů právě z těchto zemí. I v takovém případě by se de facto český koncový investor kvalifikoval jako zahraniční investor, pokud by svou transakci realizoval prostřednictvím například švýcarské entity.

Čtěte také: Vyplatí se ještě kupovat investiční byt na dluh? Příklady odpoví

Jak se prověřují zahraniční investice

Zdroj: Depositphotos

 

Jaké zahraniční investice mohou být rizikové a proč?

Typicky si představme situaci, kdy např. čínský investor kupuje v ČR uhelnou elektrárnu nebo velkou českou nemocnici. Jedná se o takový typ transakcí, kdy kupující, který je osobou ze zemí mimo EU, realizuje investici do oblastí kritických pro českou národní bezpečnost či vnitřní pořádek.

Čtěte také: Rozhovor: Jak může začínajícím startupům pomoci Česká spořitelna?

Lze přiblížit proces, jakým způsobem stát investice prověřuje?

MPO investici prověřuje buď na základě návrhu podaného zahraničním investorem, nebo z moci úřední, např. z podnětu jiného členského státu EU, či např. konkurenční společnosti apod.

MPO dělá základní test, kdy posuzuje kumulativní splnění podmínek aplikace zákona. Konkrétně MPO posuzuje, zda se jedná o zahraničního investora, zahraniční investici a zda dochází k získání účinné míry kontroly zahraničním investorem.

Pokud dospěje k závěru, že jsou splněny tyto základní podmínky, MPO posuzuje, zda zahraniční investice nemůže ohrozit bezpečnost, veřejný či vnitřní pořádek ČR.

Pokud existují obavy, že zahraniční investice je s to ohrozit zájmy ČR, MPO s investorem zahájí tzv. jednání o podmínkách s cílem zabezpečit dotčené zájmy státu.

Následně MPO vydá rozhodnutí o povolení zahraniční investice. V rozhodnutí může stanovit podmínky, které musí zahraniční investor splnit. Pokud by takové podmínky nesplnil, hrozilo by mu uložení vysoké pokuty, či dokonce rozhodnutí MPO o zákazu dalšího trvání zahraniční investice.

Čtěte také: Rozhovor: Budoucnost je v posílání datových vět

Jak může investor zjistit, že je investice již prověřená? Komunikují státní orgány přímo s investorem, který obdrží nějaké vyrozumění?

O prověřování zahraniční investice je zahraniční investor vždy informován. Buďto podá sám návrh a stává se tak automaticky účastníkem řízení. Případně podá návrh na konzultaci a je vyrozuměn o předběžných závěrech MPO. Nebo je řízení o prověření zahájeno z moci úřední a zahraniční investor se stává účastníkem momentem doručení oznámení o zahájení řízení. K samotnému prověření pak dochází v rámci řádného správního řízení, které může být předmětem následného soudního přezkumu.

Lze někde najít nějaký seznam prověřených zahraničních investic?

V současné době není takový seznam veřejně dostupný a nevypadá to, že by MPO samo od sebe takové informace aktivně zveřejňovalo. Inspirací zde může být například praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vede sbírku rozhodnutí, ve které pravidelně zveřejňuje všechna svá rozhodnutí, mimo jiné týkající se spojování soutěžitelů.

Z důvodu předvídatelnosti výkladu nové právní úpravy a přístupu MPO bychom zcela jistě uvítali veřejnou publikaci rozhodnutí MPO. Vedle toho by bylo dobré zvážit vypracování nezávazných pokynů/guidelines k výkladu určitých zákonných pojmů a popisu best practices MPO. Takový dokument by byl vítanou pomůckou zahraničních investorů a učinil by přezkum ze strany MPO transparentnější a předvídatelnější.  

TIP: Pro více informací sledujte Finance.cz na Facebooku

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU