Co je dobré vědět před výjezdem za prací do zemí EU?

21.07.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S výjezdem do zahraničí za pracovní cestou souvisí mnoho otázek. Na co všechno byste se měli předem připravit?

Láká vás představa práce v zahraničí v některém ze členských států EU? V článku najdete odpovědi na nejčastější otázky, které si lidé před odjezdem do zahraničí často pokládají.

práce v zahraničí

Zdroj: Shutterstock

Do 3 měsíců pobytu postačí občanský průkaz

Pro vstup do jiného státu v rámci EU na dobu kratší než 3 měsíce nepotřebujte žádné vízum ani povolení k pobytu. Vystačíte si tak s občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jestliže se chcete v zahraničí zdržet déle než 3 měsíce, měli byste se registrovat k pobytu dle pravidel dané země, kde pracujete. Hostitelská země si od vás může vyžádat dokumenty o zaměstnání, jako prokázání finanční způsobilosti pro život v jejich zemi. Zajímat se budou taky o to, zda máte hrazené povinné zdravotní pojištění. Podmínky jednotlivých států EU jsou k nalezení na této adrese.

Jak probíhá uznání kvalifikace?

Uznávání jednotlivých kvalifikací napříč státy EU je upravené právním rámcem Evropského společenství. Jedná se převážně o profese vyžadující určitou zákonem předepsanou kvalifikaci (lékař, zubař, veterinář, architekt, zdravotní sestra…). Takovéto tzv. regulované profese by měly být uznatelné mimo ČR v každém členském státě EU.

Jestliže si přejete vykonávat regulovanou profesi v cizí zemi, je nutné požádat tamní instituci (ministerstvo), pod niž daná činnost spadá, o uznání vaší kvalifikace. Na základě vedeného řízení je pak vydáno rozhodnutí, zda můžete danou profesi vykonávat i v daném státě.

Jinak je tomu při uznávání diplomů vysokou školou v zahraničí. Pro zahájení řízení o tom, zda je získané vzdělání v ČR rovnocenné tomu v zahraničí, je třeba předložit úředně ověřené kopie diplomů přeložené do tamního jazyka, tuto administrativu vám může výrazně ulehčit EUROPASS, který získanou kvalifikaci vysvětluje v cizím jazyku.

Tip: Cestovní pojištění: proč si ho zřídit, jaká rizika kryje a kde je nejvýhodnější?

Musíte uvést příjem v daňovém přiznání?

Příjmy z pracovních závazků se daní ve státě, kde máte daňové rezidenství. K uznání českého daňového rezidenství stačí, když se na území ČR zdržujete minimálně 183 kalendářních dní.

Příjmy tak budete uvádět do daňového přiznání v ČR, a to i tehdy, když z nich už byla odvedena daň v cizím státě. Pokud má ČR smlouvu s daným státem o zamezení dvojího zdanění, příjmy se již znovu danit nebudou. Je ovšem nutné k daňovému přiznání doložit, že zahraniční zaměstnavatel již daň z příjmu odvedl.

 

Platí vám řidičák i v zahraničí?

Jak je to s platností řidičského průkazu v zahraničí? Pokud vám byl vydán řidičák v rámci Evropské unie, můžete jej využívat ve všech členských zemích EU. Je třeba si pohlídat, aby vám během zahraniční cesty nevypršela jeho platnost. S dočasným oprávněním již v ostatních zemích řídit nelze. Mladí lidé by si zároveň měli dávat pozor, jaká je minimální věková hranice pro řízení konkrétního typu dopravního prostředku v dané zemi.

Jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění?

Před odjezdem do zahraničí za účelem pracovního pobytu se budete muset odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR a přihlásit se k němu v daném státě. Od tohoto okamžiku máte v ČR nárok pouze na akutní zdravotní péči. Po návratu do Česka se budete muset ke zdravotnímu pojištění opět přihlásit a předložit potvrzení o tom, že jste byli účastníky zdravotního pojištění v jiném státě. Pokud tuto povinnost nesplníte, musíte dobu neúčasti v ČR doplatit.

Sociální pojištění za vás může odvádět zahraniční zaměstnavatel do českého systému sociálního zabezpečení. Stačí, když podáte na OSSZ formulář s názvem Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který vymezuje předpisy, jimiž bude zaměstnanec během pracovního pobytu vázán. Společně s formulářem podáte také pracovní smlouvu a prohlášení zaměstnavatele s tím, že se bude podílet na úhradě sociálního pojištění.


Čtěte také:

Pravidla silniční daně se změnila. Co se zrušilo?

Na jakou zdravotní péči máte nárok v zahraničí s kartičkou pojištěnce?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU